OK, jag accepterar de idealistiska nyliberalernas förklaring att det inte har funnits någon rent nyliberal stat – någonsin (detsamma säger alla på vänsterkanten om kommunismen, nämligen att deras utopi aldrig har förverkligats), och skulle tacka skaparen om han hade funnits, för den saken. Så låt oss istället, med Johan Ehrenberg, börja tala om Kapitalismens skuld. Där har vi bottenlösa brunnar att ösa ur, både statliga sådana och privata, och dem borde vi kunna tala om och avslöja utan att trampa de unga nyliberalerna, eller libertarianerna på tårna.

Det är alltså inte bara kommunismens skuld vi borde lära oss mer om och syna närmare i sömmarna utan även kapitalismens skuld. Den som vill se en liten del av den senare rekommenderas att kika in på bloggen Pasteys plats och se filmen på inlägget, om hur svarta behandlades i Sydstaterna i USA tills för inte så länge sedan. Filmen leder vidare till fler delar om samma historia, den om Västvärldens vita och deras förtyck av afrikaner, bl.a om Kung Leopolds av Beligen kolonialisering av Kongo. (Kan också läsas om i boken Kung Leopolds vålnad. Om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika/ Ordfront förlag, 2000.) Över 10 miljoner dog i terrorn i Kongo, bara en ynkligt liten del av all död som kapitalismen har förorsakat.

De som ses i den första av filmerna, den som visas på Pasteys blogg, om lynchningar av svarta i den amerikanska södern, var föräldrar och far- och morföräldrar till president Bushs viktigaste stöttepelare, varav många är fanatiska kristna. De hade och har alla Gud på sin sida, hävdar de.

Själv läste jag om Ku Klux Klan, som nämns i filmen, i slutet av 50-talet då organisationen fortfarande var högst aktiv, och förfärades över vad jag läste. Det skulle dock ta ytterligare sju till tio år innan jag förstod att sätta in det jag läst om Ku Klux Klan i ett större sammanhang, i samband med att jag kastade av mig de skygglappar den intensiva indoktrineringen om USA:s förträfflighet, som jag och andra i min generation indoktrinerades i under efterkrigstiden, precis samma indoktrinering som dagens unga generation utsätts för via dagens otroligt ensidiga massmediarapportering.

Och härmed lägger jag in bloggen Pasteys plats i min länkrulle.