Tänk att det finns så många män som aldrig vuxit ur trotsåldern, och tänk att så många av dem finns inom journalistiken!

Så här skrev jag i en kommentar om saken på Lasses blogg (han har ett bra inlägg om eländet) alldeles nyss:

Jag minns när jag var omkring tre år gammal och absolut förbjuden att svära, för det gjorde man inte på den tiden om man var väluppfostrad, då satte jag mig trotsigt i fönstersmygen i trappuppgången och fräste “djävla gubbe” och “djävla gumma” åt alla som passerade mig – och som inte bodde i trappuppgången. Jag minns ännu idag ilningarna av spänning som jag erfor över att göra något så totalt opassande och definitivt förbjudet.
Så jag förstår precis hur de känner sig som har ett obehärskat behov att publicera de här Muhammedbilderna.

Själv hyser jag dock, sedan ganska länge, en viss förståelse för folk som blir förolämpade av somligt som jag kanske inte skulle bry mig om och jag anser mig, sedan lika lång tid tillbaka, inte ha någon anledning att hålla på att oprovocerat förolämpa mina medmänniskor. Detta förhållningssätt kallas HÄNSYN och mogna människor brukar ha lärt sig visa sådant.

För övrigt anser jag fortfarande att denna offentliga mobbing av muslimer är precis lika osmaklig som judeförföljelsen var på sin tid. Sedan när blev det högsta bevis på mod eller civilkurage att mobba redan utsatta grupper?

Det handlar dessutom inte alls om yttrandefriheten här. Vilken myndighet förbjuder, eller hotar att förbjuda någon att publicera dessa bilder? Ingen. Alltså kan man visa muslimer hänsynen att inte publicera dylika bilder utan att detta på något sätt hotar vår yttrandefrihet. Om våra myndigheter ville förbjuda oss att göra sådant, då först skulle det verkligen handla om protest mot ett hot om inskränkande av yttrandefriheten. Som det nu är, är det bara förtäckt rasism.

Här skrev jag 0m saken i samband med en viss rondellhund. Det jag skrev då gäller fortfarande:
Vilks – en nyttig idiot?, Motvallsbloggen 9/11 2007
Tillbaka till 30-talet – med musik, Motvallsbloggen 8/11 2007
Lars Vilks, modig eller en ynklig opportunist?, Motvallsbloggen 29/8 2007
-Varför inte Kristus som rondellhund?, Motvallsbloggen 20/8 2007
Om den försåtliga antiislamismen, Motvallsbloggen 15/8 2007