I TV-programmet Den arabiska våren och de sociala medierna (11/4 2012)(1)fick vi en bild av vad som hände i Libyen som var den grövsta propaganda man kunde tänka sig. Mot slutat av programmet konstaterades att nu, då kriget där ansågs vunnet, får vi anta att intervjuaren menade, var kvinnorna, som intervjuades så lyckliga för den frihet de äntligen fick erfara. Det kanske de tyckte då. Det tycks vara slut med friheten för kvinnorna i Libyen nu emellertid, åtminstone i vissa delar av Libyen om vi får tro vad som skrivs på Libya S.O.S idag och igår. Där läser vi nu att:

AL QAEDA HAVE SET UP A ”MORALITY” ARMED MILITIA IN LIBYA, calling themselves ”A Commission for the promotion of virtues and prevention of vice”!!!! What does that mean?? They now institutionalised their regular harrassment and beating of people on the streets who do not comply with Sharia laws! Who gave them this power?? Now girls can not go outside if they are not accompanied by the member of the family!?! Are they cattle?? Girls dont know how to walk by themselves!!?? We need to carry family documents and marriage certificates with us wherever we go!!?? WHAT WAS THIS ”REVOLUTION” ABOUT!!??? What a hypocrisy!! Drunk and drugged Islamist fighters are imposing Sharia on the streets with their guns!! Who are they to tell me what is right and what is wrong, what is moral and what is not, what is virtue and what is vice, WHO ARE THEY TO PUNISH ME FOR THIS?? What gives them this moral power?? This is a face of new Libya?? I AM SICK OF THIS!! (2)

(Min översättning: Al Qaida har organiserat en beväpnad milis som ska vakta moralen i Libyen. De kallar sig ”En kommission för gynnande av dygd och förhindrande av synd”!!!! Vad menas med det?? Jo de insititutionaliserar nu sitt regelmässiga trakasserande och misshandlar folk på gatorna som inte ser ut som de ska enligt Sharialagarna! Vem gav dem denna makt?? Nu kan flickor inte gå ut om de inte åtföljs av medlemmar i deras familjer!?! Är de boskap?? Flickor kan inte gå själva!!?? Vi måste bära med oss dokument och äktenskapsbevis vartän vi går!!?? Vad handlade den här revolutionen om!!??? Vilket hyckleri!! Fulla och drogade islamistiska krigare tvingar på oss Sharia på gatorna med sina gevär!! Vilka är de att tala om för mig vad som är rätt och vad som är fel, vad som är moral och vad som inte är det, vad som är dygd och vad som är synd, VILKA ÄR DE ATT STRAFFA MIG FÖR SÅDANT?? Vad ger dem denna moraliska rätt?? Detta är det nya Libyens ansikte?? JAG MÅR ILLA AV DETTA!!)

Dagen dessförinnan kunde man läsa en beskrivning om hur det kan gå till:

And the same militia saw a man and a women driving in a car and asked a man ”who is the women with you” he said ”it’s my wife”, they asked him to prove it by showing them their family papers, so he called his brother and asked him to bring it, but they didnt care to wait for it, and they started beating him in front of his wife, and when the family papers arrived and they saw that she was really his wife the militia leader said we didn’t know and that we are only doing our job by enforcing Sharia law.(3)

(Min översättning: Och samma milis såg en man och en kvinna i en bil och frågade mannen ”vem är kvinnan som sitter med dig i bilen” han sade ”det är min fru”, de begärde att han skulle bevisa det genom att visa deras familjehandling så han ringde till sin bror och bad honom komma med papperen, men de brydde sig inte om att vänta på det utan började misshandla mannen inför hans fru och när familjens papper kom och de såg att kvinnan verkligen var mannens fru sade milisledaren att det kunde vi inte veta och vi gjorde bara vårt arbete, att införa Sharialagen.)

Det här inte är något som påbjudits av regeringen, säger man i Libya Herald.(4) Så vi får väl anta att det här bara är ett utslag av det faktum att oordningen i Libyen är total och att alla möjliga miliser får för sig att de ska inrätta egna lagar och kan behandla människor precis som de önskar.

Å andra sidan vet vi ju att Jalil, ledaren för NTC, har sagt att Sharia ska gälla i Libyen i framtiden och att han sagt att polygami ska tillåtas igen eftersom det är tillåtet enligt Koranen.(5)

Sen får man väl hoppas att de libyska krigare som hjälper oppositionen i Syrien just nu, inte bestämmer sig för att samma lagar ska tillämpas i Syrien när Assad avsatts, med hjälp av Västmakterna m.fl. och demokrati har införts där. Kvinnor i sekulariserade samhällen, som ju Libyen var och Syrien fortfarande är, som varit vana vid att ha samma rättigheter som män, åtminstone på papperet, brukar inte uppskatta sådana här inskränkningar i deras personliga friheter och vi brukar inte heller härhemma anse att sånt här är demokratiskt. Vi anser inte att det är demokrati när hälften av en befolkning tvingas underordna sig sådana här regler.

Att det bildats några fackföreingarna i Libyen sedan Ghadafi lynchades och Libyen ”blev fritt” har jag emellertid inte kunnat finna några uppgifter om men det kanske har hänt någonstans.

/Kerstin

Länkar
1) Den arabiska våren och de sociala medierna, Kunskapskanalen 11/4 2012, SVT-Play  (till filmen)
2) Libyan Resistance News : 10.04 -11.04.2012. Libya s.o.s. 10/4 2012
3) Libya News : AL QAEDA MILITIAS BEATING LIBYANS WHO DONT COMPLY WITH SHARIA LAWS.  Libya s-O-s. 8/4 2012
4) Salafists tell women to cover up. Ashraf Abdul Wahab, Tripoli, Libya Herald 9/4 2012
5) Hinting at an End to a Curb on Polygamy, Interim Libyan Leader Stirs Anger, The New York Times 29/10 2011

- ”Syrierna vill ha demokrati – inte utländsk inblandning”. Exilsyrier i Sverige fördömer internationell komplott, Proletären 15/2 2012
Läs gärna denna intervju i Proletären, med den syriske flyktingen Saliba Mourad, bosatt i Sverige sedan 20 år. Det är mycket märkligt att våra svenska media inte hittat en enda syrier i Sverige (eller ens i Syrien,) som är emot USA:s/Natos och legoknektarnas i Syrien försök att starta ett storskaligt inbördeskrig där. De finns ju och är inte så få. Och sedan kan man läsa mer här:
- Syriska invandrare hotas av ”rebeller”, Hans Öhrn, Nyhetsbanken 7/2 2012 (Citat: Bashar al-Assad skulle förmodligen vinna om det hölls fria och demokratiska val i dag, anser han och får stöd av en nyligen gjord opinionsundersökning av en stiftelsen The Doha Debates, som finansieras av kungafamiljen i Qatar, Assads kanske värsta vedersakare i området. Undersökningen visade att 55 procent av syrierna stödjer Bashar al-Assad. Stiftelsen har inte gjort mycket för att sprida resultatet, utan gömt undan nyheten i en notis på sin hemsida. Det är heller inget som svenska medier har rapporterat om, trots det intensiva fokuset på Syrien och Bashar al-Assad.)