Ska vi tro Chris Marsden, i Global Research, så kräver USA att Assad följer fredsplanen till punkt och pricka, och egentligen kräver man också att Assad avgår. Här är det USA som bestämmer i världen och om vilka regeringar andra stater ska ha, inte någon liten sketen ledare eller befolkning i något annat land:

Using the G8 foreign ministers summit as its platform, the Obama administration demanded that the government of Bashir al-Assad comply with all United Nations proposals to end conflict with western-backed insurgents. On the very first day of the ceasefire, Secretary of State Hillary Clinton insisted that Assad was not complying with other parts of the six-point plan drawn up by former UN Secretary General Kofi Annan. “The Annan plan is not a menu of options, it is a set of obligations,” she declared.

The first official step to be taken is the installation of UN monitors on the ground within a matter of days, who will focus their attention on any alleged breaches of the ceasefire by the government while giving the opposition a free pass. “The burden of fully and visibly meeting all of these obligations continues to rest with the regime,” Clinton said. (1)

Min översättning: Med att använda ministrarnas i G8 möte som sin utgångspunkt kräver Obama att Bashir al-Assade följer alla FN:s förslag för att få slut på konflikten med de västerländskt uppbackade upprorsmakarna. På första eld-upphördagen insisterade utrikesminister Hillary Clinton att Assad inte uppfyllde en del delar av sexpunktsplanen som dragits upp av FN-sekreteraren Kofi annan. ”Annan-planen är inte en meny av alternativ, den är en uppsättning skyldigheter,” deklarerade hon.

Det första officiella steget som ska tas är att inom några dagar installera FN-observatörer på marken, som ska fokusera på och uppmärksamma vartenda påpekat brott mot eld-upphöröverenskommelsen från regeringens sida, samtidigt som man ger oppositionen full frihet. ”Ansvaret att fullständigt och synligt leva upp till dessa skyldigheter fortsätter att ligga hos regimen,” sade Clinton.

Sveriges Radio rapporterar emellertid att de här observatörerna skapat oenighet i FN. (2)

Enligt artikeln, som citeras här, har Obama kommit överens med Angela Merkel om att Assad inte uppfyller villkoren i fredsplanen och att det krävs mer resoluta åtgärder från Säkerhetsrådets sida av detta skäl. Likaså sägs det att Turkiet nu är berett att upprätta en buffertzon vid den syriska gränsen och vad jag förstår på Syriens sida, för att de s.k. oppositionella, alltså de betalda våldsverkande legoknektarna och salafisterna, ska få en lugn bas att utgå ifrån. Och så kommer det som jag talade om i ett tidigare inlägg (3):

More significantly, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan gave an interview with the daily Hurriyet in which he made an explicit call for NATO backing of any Turkish action against Syria. “Against the violation of borders, a country has rights that belong to norms of the international law,” he said. “Moreover, on the basis of article 5 of the Atlantic Pact, NATO has the responsibility to protect Turkish borders.”

(Min översättning: Tydligare, perminärminister Recep Tayyip Erdogan gav en intervju i den dagliga Hurriyet där han öppet uppmanade Nato att stödja Turkiets aktion mot Syrien. ”Vid en gränskränkning har ett land rättigheter, enligt normer i internationell lag”, sade han. ”Dessutom, på basis av Atlantpaktens artikel 5, är Nato skyldig att skydda Turkiets gränser”.)

Så ska, i värsta fall, ett fullt Nato-krig mot Syrien legitimeras inför oss, Västvärldens befolkningar. Vad vi inte ska veta, inte tänka på och inte förstå, är det faktum att när ett land, Turkiet alltså, upplåter ett område inom sina gränser för träning av ”krigare” och bidrar till beväpning av dessa, för att sedan låta dem angripa ett grannland från sitt territorium, så har landet ifråga i praktiken redan begått krigshandlingar mot detta grannland, börjat kriga mot det, vilket enligt den internationella rätt som Turkiet åberopar, ger Syrien rätt att försvara sig. Vi ska inte inse att det var Turkiet som började alltså utan inbillas att det är Syrien som begått en ensidig och oprovocerad krigshandling mot Turkiet.(4)

Vore vi inte så missledda av propagandan och så godtrogna i Väst som vi är, skulle en sådan här teater inte vara möjlig. Då skulle ingen av oss låta oss luras på det sätt som man lurar de flesta av oss med denna propaganda. Alla med minsta insikt i turerna i spelet kring Syrien är förstås medvetna om att det inte är Turkiet utan USA som ligger bakom hela strategin och bakom Turkiets begäran om stöd från Nato. Turkiet skulle inte våga begära ett Natostöd på eget bevåg.

Vidare:

Erdogan is to hold talks with King Abdullah in Riyadh today, with Hurriyet reporting that Erdogan will tell Abdullah that Arab countries must take the lead in coordinated international measures against the Syrian government. (1)

(Min översättning: Erdogam ska tala med Kung Abdullah i Riyad idag, Hurriyet rapporterar att Erdogan kommer att säga till Abdullah att arabstaterna måste ta initiativet till att koordinera internationella åtgärder mot den syriska regeringen.

Återigen, vem, utom en treåring, kan tro på att Saudiarabien ivrar så förfärligt för att få medverka till att införa demokrati i Syrien??? Att be Saudiarabien om hjälp med den saken är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Och idag rapporteras att den syriska armén har skjutit på oskyldiga demonstranter och dödat någon samt sårat flera personer.(5) Jag har väldigt svårt att tro på detta eftersom Assad, som givetvis inte vill avgå, eller riskera samma öde som Ghadafis, och som vet hur lite som krävs nu för att Nato ska ta det som skäl att angripa Syrien på allvar,  för att han inte håller eld-upphöravtalet, skulle ge sig till att skjuta på fredliga och obeväpnade demonstranter. Detta kan inte vara annat än falska uppgifter och ett propagandabete som vi, den vanliga boskapen ska svälja.

/Kerstin

(Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien)

Länkar:
1) SYRIA: US conspires with Turkey over militarized buffer zone following Syrian ceasefire, Chris Marsden,Global Research 13/4 2012
2) Resolution om Syrien fördröjs av käbbel, SR Ekot 11/4 2012
3) Syrien igen – den andra sidan av saken – igen, Motvallsbloggen 11/4 2012
Se även: Fredsplanen för Syrien – en noggrant planerad fälla, Motvallsbloggen 8/4 2012
4) What’s goin’ on at the Turkish-Syrian border? Pepe Escobar, Information Clearing House 11/4 2012 (Innehåller en videofilm som visar hur nära gränsen flyktinglägret, och den s.k. Fria Syriska armén, den som betalas och beväpnas av Väst/Qatar och Saudiarabien, befinner sig.)
5) Demonstranter uppges ha dödats i Syrien, SR Ekot 11/4 2012 (Obs: ”Uppges”. Det uppges dock inte i programmet vem som gett informationen om de tre döda och ingenting sägs om omständigheterna till detta eventuella dödande.)
- ”Syrierna vill ha demokrati – inte utländsk inblandning”. Exilsyrier i Sverige fördömer internationell komplott, Proletären 15/2 2012(En syrier i Sverige som verkar mot Västvärldens angrepp på Syrien, trots att han själv är Assadmoståndare. Citat ur intervjun: Men allt som sker beror väl inte på utländsk inblandning? Det finns väl många syrier som vill bli av med president Bashar al-Assads regim?
– Folket vill bli av med regimen såsom den sett ut sedan Baathpartiet tog makten för snart 49 år sedan. Alla syrier vill ha förändring. Vissa är också emot Bashar al-Assad, men majoriteten av folket stöder presidenten som en symbol för ett sammanhållet land och för fortsatta reformer. Många av de som inledningsvis protesterade mot al-Assad har bytt sida, efter att ha sett vad de väpnade gängen gjort. De vill hellre leva i trygghet och fortsätta arbeta för reformer. Det finns alltså en förening av syrier i Sverige som arbetar mot angreppen på Syrien, men Sveriges Radio har inte hittat en enda av dem.) Så apropå den informationskälla alla journalister i Väst refererar till:
- The Syrian Observatory: The Inside Storym, alakhbar 26/1 2012
- Syria: Standing in the Way of NATO Imperialistic Dreams, Panacea Media 29/3 2012
- ARE TURKEY AND NATO CONTEMPLATING A MILITARY INTERVENTION AGAINST SYRIA AHEAD OF THE CHICAGO SUMMIT? Rick Rozoff, Global Research 15/4 2012