Det slår mig när jag läser runt på lite bloggar, att många av dem som är väldigt upprörda över vårt nya övervakningssamhälle hävdar att alliansen är mer vänster än vänstern. Jag har själv gjort mig skyldig till oklarheter när jag liknat vår nya övervakningsstat vid Sovjet. Dags att rätta upp språkbruket alltså – inte minst mitt eget.

Det slår mig vidare att man ALDRIG talar om Franco numer, aldrig om Salazar, aldrig om militärjuntan i Grekland, mycket sällan om apartheid i Sydafrika och i praktiken inte heller om Pinochets illdåd så jag gissar att stora delar av den yngre generationen inte har en aning om vilka dessa prickar var, eller vad deras odemokratiska, diktatoriska politiska system sysslade med. Vi som varit med mer än ett halvt århundrade, vi vet ju att de här herrarna bar sig lika illa åt som ledarna i Sovjet, att de avlyssnade, kontrollerade medborgarna, censurerade, fängslade och torterade oliktänkande och oppositionella.

Så vari ligger skillnande mellan fascistiska och kommunistiska diktaturer?

Jo, högerdiktaturer, som brukar kallas fascistiska, är kapitalistiska. De försvarar i första hand de ekonomiska eliternas intressen och de är undantagslöst mycket ekonomiskt ojämlika samhällen. Sovjet, och de flesta vänsterdiktaturer, har varit planekonomiska sådana och de har, även om ledarna skott sig och levt bättre än alla andra, sett till att fördela samhällsproduktionen betydligt mer jämlikt.

Jag är negativ till alla diktaturer, vare sig de är höger- eller vänsterdiktaturer, men de ska benämnas rätt för det finns avgörande skillnader mellan dem.

När USA och EU, och därmed även Sverige, inför totalkontroll över sina medborgare och talar om för dessa vad de får och inte får tycka, göra eller säga ifråga om politik, då handlar det inte om kommunistisk kontroll och förtryck utan om fascistisk sådan. Då handlar det om angrepp på demokratin från höger, inte från vänster. Det här är dessutom inte den moderna historiens första angrepp på demokratin från höger. 1900-talet såg också ett antal kapitalistiska diktaturer i Europa och i världen i övrigt, inte bara kommunistiska sådana. Det förefaller som om detta faktum aldrig trängt in i yngre svenskars medvetande.

Avslutningsvis hjälper jag gärna till att sprida en video, på Pasteys blog, där Fredrik Malm talar på en demonstration 2006. Opportunismen är fortfarande den mest omfattade ”ismen”.