Samtidigt som man börjar tala om att tillåta dödshjälp med/på den äldres/sjukes tillstånd/begäran, lägger man fram förslag om tvångsåtgärder i äldrevården. Det är inte utan att man börjar misstänka en samband:
”- Nu skrämmer vi slaget på dem som är lite äldre och ger dem möjligheter att få hjälp till självmord – och snip, snap snut, så kan vi trolla bort, eller i varje fall minska ner ”köttberget” avsevärt.”

I ett samhälle där människorna är till för att berika de rikaste, där inte samhället är till för människorna, har man ju ingen användning av åldringar eller av folk som inte kan bidra till att de rikaste blir ännu rikare.

De föreslagna tvångsåtgärderna ska öka rättstryggheten hos de dementa, sägs det. Vadå? Blir fastbindning eller tvångsmedicinering (sådan som de gamla blir yra i huvudena av och faller och bryter lårbenshalsen av eller blir mer förvirrade av) trevligare för att det blir lagligt? Att hävda detta är som att säga att nu inför vi agan i skolan igen, då kommer barnen att känna sig mycket rättssäkrare, för då kommer ingen lärare att kunna slå dem olagligt.

Dessutom ska man omöjliggöra den hjälp jag lyckades ge min dementa mamma, med mycket möda och i en fruktansvärt påfrestande kamp för henne. Barn ska nämligen inte få lägga sig i hur deras gamla föräldrar sköts. Istället ska en god man bevaka de gamlas intressen, enligt det lagförslag som föreligger nu.

Varför kommer jag att tänka på de där rumänska barnen på de rumänska barnhemmen, som satt uppradade på bänkar och vaggade fram och tillbaka med kropparna, när jag läser det här förslaget? Tala om tvångssamhällen, tala om ofrihet, om övergrepp, tala om inhumanism, tala om odemokrati! Detta är något av det vidrigaste jag hört de senaste åren. Det är att slå mot de svagaste, det är att vidta åtgärder så att man kan skära ner ännu mer på personalen på äldreboendena – det blir högre profiter för de multinationella privata ”vårdgivarna”, Carema Care m.fl. på det sättet. Det är att börja betrakta gamla och dementa människor som djur, som Untermenschen.

Steget över till nazismens syn på mentalt störda eller inkapaciterade människor är därmed i praktiken redan taget.

Är det någon gång som vi, de omtalat så ”oregerliga och självständiga 40-talisterna” ska vara verkligt besvärliga så är det NU. När vi blivit 20 år äldre är det för sent.

Länkar:
Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssnukdom, regeringens hemsida
Lagförslaget som ska göra tvångsåtgärder lagliga, AB
“Lagförslaget som ska göra tvångsåtgärder lagliga”, Alliansupproret
Vem tar hand om alla gamla år 2030?, AB
Glömda på toaletten, AB
Vågar du bli gammal?, AB
Benke – fånge i äldrevården,AB

Tillägg:
Vågar du bli gammal, frågar journalisten Monica Gunne, som arbetat med serien om äldrevården i Aftonbladet, och besvarar frågan med ”ja”. Hennes söner kommer att fixa det för henne, tror hon.
– Nej, säger jag. Jag försökte fixa det för min mamma och det var ett lite helvete. Jag vill aldrig förorsaka min dotter ett sådant för min skull. Jag vet hur det ser ut i äldrevården och där vill jag inte hamna, inte ens om det blir en god man som får ta ansvaret (dvs, ingen som tar ansvaret för att jag behandlas anständigt) och min dotter inte får ta det. Kan tänka mig det som ett ännu värre helvete. Jag kommer tacksamt att ta emot den nazilösning som också diskuteras just nu, dvs. hjälp till självmord.

Liberalismen som förstadium till fascism/nazism – som sagt.

Jag har inte ord för att beskriva det jag känner när jag läser om det här lagförslaget. Bara att lägga fram det tyder på ett rent nazistiskt/fascistiskt sinnelag. Skäms utredare, skäms och sjufalt skäms!