Sverigedemokraterna hävdar alltid att invandringen är ett enormt problem, hur de ofantliga mängder invandrare som kommer till Sverige snart kommer att ha förvandlat Sverige till en muslimskt styrd stat. Journalister gör inte sina jobb och politiker klarar inte av att bemöta dem på annat sätt än genom att försöka ta över deras agenda för att stjäla röster ifrån dem.

Guillou berättar om sd i Aftonbladet
Senast i raden av journalister, som hjälper sverigedemokraterna på traven och som inte gör sitt jobb ordentligt, är Jan Guillou, såvida han inte tänker sig att göra det senare. Han intervjuar sd-ledaren och låter svaren gå oemotsagda rakt in i Aftonbladet. Jo, vi vet, den nya journalistiken, i synnerhet om den handlar om invandring, går ut på att låta folk säga vad de tycker, varvid journalisterna hävdar att de ”säger bara som det är, så här tycker folk”.

Visst är det intressant att få reda på vad folk tycker, men ännu intressantare vore ju att få reda på om folks åsikter har grund för sig, eller om de grundar sig i vanföreställningar.

Alltså, sverigedemokraterna använder sig gärna av en maxisiffra när de talar om ”invandringen” och ger samtidigt, genom försåtliga verbala kopplingar, intrycket att alla dessa invandrare kommer från kulturer som är mycket annorlunda vår, dvs muslimska sådana, och att detta kommer att förvandla Sverige till en fundamentalistisk muslimsk stat framöver.

Över till Guillous intervju med sd:s partiledare:
Så här låter det alltså när Jan Guillou referar en intervju med Jimmy Åkesson, ledare för sverigedemokraterna och undrar vad vi ska göra för förhindra framtida problem pga invandringen (den festilta röda texten är Guillous frågor, den kursiverade röda texten är Åkessons svar och den blå texten är mina kommentarer):

Okej, till invandrarfrågan! Hur ser er hotbild ut?
– Att välfärden monteras ner för att kunna bära kostnaderna, att vi går mot en amerikansk utveckling där den som inte har råd lämnas på sjukhustrappan, att rättssamhället urholkas, att vi får olika former av särlagstiftning, exempelvis muslimsk äktenskapslagstiftning.

Här antyder Åkesson att det är invandrarnas och flyktingarnas fel att man har skurit ner på välfärden, att Sverige inte har råd att betala socialbidrag till en massa invandrare utan att det går ut över sjuka och arbetslösa hedenhössvenskar. Detta är en ren lögn. Man har inte monterat ner välfärden pga att invandringen kostar för mycket utan av rent politisk-ideologiska skäl.

Nyliberalismen, som segrade som rättesnöre för politiken under 80-talet i Sverige (tio år tidigare i England och USA) innebar helt enkelt att offentlig sektor skulle bantas ner, av rent ideologiska skäl, för att återställa överklassens privilegier, de som den delvis förlorade under jämlikhetens och folkhemmets dagar. Detta var ideologin långt innan vi hade stor flyktinginvandring och innan vi hade arbetslöshet. Den har ingenting med invandringen att göra.

Friedman, nyliberalismens guru nr 1 (tillsammans med Hayek), menade att enda sättet att skära ner offentlig sektor (som ju betalades solidariskt över skatten, vilket anses fult om man är nyliberal eller libertarian) var att skapa eller använda sig av en verklig kris eftersom ett rejält krismedvetande är det enda som kan få människor att acceptera nedskärningar i den offentliga sektorn, i välfärden alltså.

Här har vi förklaringen till varför politiker inte kan bemöta sd:s argument om att invandrarna är orsaken till att vi måste banta välfärden. De kan ju helt enkelt inte tala om för svenska folket vad de har gjort och varför utan att förlora varenda röst i nästa val. Istället får vi ständigt höra att vi måste avstå från det och det och det, ”för att vi ska kunna behålla välfärden”, dvs. de talar så mycket om att de vill en sak, för att ingen av oss ska notera att de gör det rakt motsatta”. Om det inte hjälper så låtsas de som om det har handlat om rent nödtvång, fast det inte alls gjort det”. Alltså får Åkesson & Co stå oemotsagda här, för vad ska politikerna säga när både slakten av välfärden och den relativt höga arbetslösheten i själva verket är politiskt beslutade eländen, och egentligen beslutade i enighet mellan borgarna och socialdemokraterna. De har inget annat val än att vara lika oärliga som Åkesson men därmed har de heller inga argument mot sd. Den enda strategi som återstår för dem är alltså att ta över sd:s invandrarfientliga program och hoppas att de därmed tar röster som annars skulle gå till sd.

Politikerna kan ju inte säga som det faktiskt är, att om vi inte hade några invandrare/flyktingar att ”använda som arbetslösa”, så hade fler svenskar fått vara arbetslösa istället eftersom vi i riksdagen har bestämt att riksbanken ska se till att vi alltid har en viss arbetslöshet, och en i relation till vår tidigare 1900-talshistoria hög sådan. Men precis så är det. Det är inte invandrarna som är problemet. Det är våra politiker och vår egen okunnighet om nationalekonomi.

Så över till Aftonbladet och Guillou igen. Jag fortsätter där jag slutade ovan:

Och därmed ökar motsättningarna i samhället?
– Ja, redan kampen för sådana sär-rättigheter ökar konfrontationen.
Och det är bara Sverigedemokraterna som ser de här farorna?
– Ja, det vill jag nog påstå, åtminstone i den utåtriktade politiken.
Och vad ska vi nu göra åt detta?
– Först och främst kraftigt begränsa invandringen. Så länge vi beviljar 100 000 nya uppehållstillstånd om året blir alla andra åtgärder verkningslösa.
Och därefter?
– Överge den multikulturella kursen och återgå till assimileringspolitik. Invandrarna måste försvenskas.
Hurdå?
– Det svenska samhället ska inte anpassas efter dem, tvärtom. Vi ska alltså inte sluta servera fläskkött i skolan, inte segregera badhusen, inte avskaffa skolavslutningen i kyrkan, inte bevilja lov på muslimska helger. Budskapet är: såhär ser det ut i Sverige, det får ni anpassa er till!

Jaha, och i vilken skola har man slutat servera fläsk på grund av muslimska elever? Handlar det i så fall bara om någon skola med enbart muslimska elever eller om skolor med både muslimska och hedenhössvenska elever? Eller är det här bara ett sätt att få svenskar att tro att detta har börjat hända?
Har skolor börjat bevilja speciella lov till muslimer? Vilka skolor? Det skulle vi vilja veta i så fall.

Och här kom maxisiffran om antalet invandrare och efterföljande svar, som antyder att omkring 100.000 invandrare från muslimska länder, får uppehållstillstånd varje år. Detta är en ren lögn som ingen, varken journalist eller politiker, borde låta stå oemotsagd.

Så här är det:
År 2008 fick 90.021 personer uppehållstillstånd i Sverige.
Av dessa var 25.699 sådana som började arbeta eller var gäststuderande i Sverige:

 • 14.513 gick in på arbetsmarknaden
 • 11.186 var studerande
 • 613 var gästforskare
 • 3.747 var säsongsarbetare
 • 653 var au pairer eller praktiserande
 • 1 117 var artister
 • 875 var personer övriga.

Vidare kom 19.398 personer från EU/EES-området, som

 • arbetstagare,
 • egna företagare,
 • anhöriga,
 • studerande
 • samt rika personer som valde att bosätta sig här.

Så hade vi anknytningsivandrare, 33.687 personer som innefattar:

 • 22.519 anhöriga (gifta med svenskar antagligen)
 • 10.665 flyktinganhöriga
 • 503 adoptivbarn

Så kommer vi till antalet flyktingar som fick uppehållstillstånd 2008, de är 11.237 personer, och den siffran inkluderar tillfälliga uppehållstillstånd.

Alltså, även om vi räknar med att varenda flykting som får uppehållstillstånd är muslim, så kan dessa bara ha varit högst 21 902 personer år 2008, ett år då, enligt statistiken många fler invandrare fick uppehållstillstånd än 2005, då de tillsammans var 62.463 personer. Nu vet vi dessutom att en stor mängd av dem som kommer från Mellersta Östern faktiskt är kristna och inte muslimer.

Flyktingarna som fått uppehållstillstånd har ökat med ca 3.000 sedan 2005, från 8.859 till 11.237.

Så även maxisumman, 21 902 personer, är långt ifrån den siffra som sverigedemokraterna anger, de där 100.000 som man avrundar de verkliga totala antalet till, som redovisas ovan, de 90.021. Man lägger ihop alla kategorier alltså, och låtsas som om de är muslimer med konstig kultur allihop, sedan slänger man på sådär en 10.000 till för att få siffran att verka ännu mer förskräckande och få det att låta som om vi måste försörja 100.000 nya människor varje år, trots att en stor majoritet av de där 90.021 personerna som fick uppehållstillstånd inte alls försörjs av samhället.

Varför journalister inte avslöjar denna rejält stora lögn är mig en gåta, försåvitt de inte vill hjälpa sd in i riksdagen, ja om de inte är rent lata förstås. Politikerna, tja de vill nog inte heller diskutera frågan mer i detalj eftersom de vill ta in fler till svenska arbetsplatser. Så de föredrar kanske av det skälet att inte alls prata om saken och därmed inte heller avslöja sd:s lögn men det är bara en gissning. Det kan ju även i det fallet bero på lättja eller naivitet, att man inte föreställer sig att sd ljuger så rejält och rätt upp och ner.

Det är dessutom ett sorgligt faktum att varje gång sd får häva ur sig den här siffran i media, utan att någon avslöjar bluffen, övertygar de några fler om att Sverige håller på att tas över av muslimer, vilket förstås är rent dumprat.

Vi går vidare i artikeln:

Det var piskan. Förslag till morot?
– Framför allt en förbättrad svenskundervisning. Först när man lärt sig språket på djupet kan man ta del av samhällslivet. Den arbetskraftsinvandring som kom på 60-talet assimilerades snabbt, då var det självklart att det var anpassning som gällde. Vi måste få bort ”integrationstänket” och återgå till assimilering.
Inte kasta ut fler invandrare?
– Nej, men gärna stimulera återvandring. Det finns redan bidrag i dag som kan utvecklas ytterligare. Som flyktingarna från Uganda som fick lära sig borra efter vatten när de var här, ett klockrent exempel på lyckad flyktingpolitik.”

Jodå, att underlätta återflyttning till hemlandet är ingen dum idé, vad gäller dem som kan eller gärna vill flytta hem igen, men då är hemspråksundervisningen ett absolut måste. Annars anser flyktingarna/invandrarna att deras barn inte har en chans om de kommer tillbaka till hemladet och inte kan sitt språk ordentligt.

Slutligen
Det är i alla fall intressant att Guillou avslöjar att sd:s partiprogram mest innehåller stoff lånat från kristdemokraterna, ett parti som står till höger om moderaterna idag, och som är rejält reaktionärt, liksom att Åkesson själv tycks anse att sd står till höger om moderaterna.

Länkar:
Guillou följer sd en vecka, Aftonbladet
Migrationsverkets hemsida, statistik över uppehållstillstånd 2005-2008 ( Klicka på ”www.migrationsverket.se/swedish/statistik/” sedan på ”Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008″.)

Tillägg 23/2
Se även inlägg på bloggen Ett Hjärta Rött om de sociala försäkringarna och hur man ljuger om dessa i media och från politiskt håll.