Radion rapporterar att ”elpriset i Danmark har nått en rekordnivå idag” och att detta beror på att vindkraften inte ger någon el på grund av att det blåser så lite just nu.

Dagens Nyheter skriver att ”Vindbrist ger rekorddyr el i Danmark”. Intressant nyhet? Knappast. Dessa rapporter är nämligen inte riktigt sanna.

För det första gäller det höga priset inte landet Danmark, utan bara landsdelen Jylland. Köpenhamn, som ligger på Själland, har samma elpris som Sverige.

För det andra beror det höga elpriset naturligtvis inte på ”vindbrist”. Däremot beror det på akut elbrist, som i sin tur beror på att den kraftledning som ska överföra el mellan Tyskland och Danmark har havererat. Elpriset sätts på NordPool Spot, och vid akuta bristlägen upphör denna ”elbörs” att fungera. Priset tappar kontakten med produktionskostnaden och rusar i höjden tills det når det administrativt fastställda taket på 2000 euro per megawattimme, vilket är lika med 1723, 8 öre per kilowattimme. Men elförsörjningen fungerar även när elbörsen lägger av. Vi har inte fått någon rapport om totalt elavbrott på Jylland.

För det tredje gällde detta pris på 1723, 8 öre per kilowattimme bara under två timmar på förmiddagen idag. Dygnsmedelpriset idag är 376,1 öre och det är efter det genomsnittliga dygnsmedelpriset under månaden som elkunder med rörligt pris faktureras. Den enskilde jylländaren kan alltså inte spara pengar på att låta bli att köra torktumlaren idag, vilket DN tycks tro. Och i morgon kommer elpriset i hela Danmark att vara 31 öre/kWh på NordPool Spot, d.v.s. exakt samma som i Sverige.  

En sanningsenlig rubrik i DN hade alltså varit: ”Dåligt underhåll av tysk kraftledning i kombination med felkonstruerad elbörs ger egendomliga variationer i elpriset på Jylland”. Att de i stället satte en rubrik som handlar om vindkraften kan jag bara se som ett inslag i den ständigt pågående kampanjen mot vindkraft och för kärnkraft.

/Dan Gmark

Länk:
- Vindbrist ger rekorddyr el i Danmark, DN 7/6 2013 
–  Varför har elpriserna blivit så höga? Del 4. Motvallsbloggen 20/12 2010