Sedan några år har följer jag en kollektivblogg som heter The Oil Drum, TOD (1). Den har sysslat med ”Discussions about Energy and Our Future” för att bland annat öka medvetenheten om samhällets beroende av energi och om de problem som energibrist eller mycket höga energikostnader kan komma att medföra. Bloggpostningarna har haft varierat innehåll, från tekniska forskningsrapporter till mer samhällsinriktade debattinlägg.

Den tredje juli tillkännagav redaktionsteamet att de beslutat att TOD skulle läggas ned (2). Den 31 juli skulle webbsajten omvandlas till ett statiskt arkiv för de bloggposter som kommit in under de åtta år som TOD funnits till. Orsaken till beslutet var att driftkostnaderna var höga, att det ideella arbetet tog mycket tid, och att det blivit svårare att få in nya, kvalificerade artiklar.

Detta meddelande utlöste en flodvåg av mestadels mycket intressanta inlägg på temat ”My last TOD post”. Personer som medarbetat tidigare har försökt sammanfatta hur diskussionen på TOD har gett dem nya insikter om den framtida tillgången på olja och gas och hur samhället kommer att påverkas av bristen på lättillgänglig fossil energi. De flesta skribenterna kommer från USA, men flera är kanadensare och det finns också många britter och andra européer. Enstaka inlägg kommer från andra kontinenter. På grund av trycket från läsare och skribenter framflyttades sistadatum för inlägg på TOD till den 31 augusti, men fortfarande publiceras nya postningar och kommentarer.

Den intressantaste av dessa ”sista postningar” har rubriken Twenty Concepts I Wasn´t Taught in Business School (3). Det är en lång artikel och hittills har bara del 1 publicerats, med tio av de sanningar som författaren Nate Hagens (4) anser är grundläggande för att förstå ekonomin och samhället.

Nate Hagens börjar med att konstatera att de ekonomiska ”lagarna” skapades under en period i mänsklighetens historia som inte kan upprepas. Under några århundraden har människorna frigjort energi som lagrades upp i jordskorpan för drygt 20 miljoner år sedan. Detta plötsliga tillskott av energi har skapat den period av ”tillväxt” som vi nu lever vid slutet av. Men de ekonomiska teorierna utgår från att tillväxten ska vara för evigt. Hela texten är mycket läsvärd!

Jag kanske ska påpeka att Nate Hagens är ekonom från början och att han som ung hade en framgångsrik karriär inom finanssektorn, först på Salomon Brothers, och därefter på Lehman Brothers tills det företaget gick i konkurs (och utlöste finanskrisen).

Nate Hagens har också skrivit en postning där han inbjuder tidigare skribenter att berätta om vad de anser om den situation som samhället befinner sig i och vad de arbetar med. De beskriver också hur de har inrättat sin privata tillvaro och om den har påverkats av de kunskaper de har om energi, ekologi, ekonomi och samhälle (5). Det är intressant att läsa vad dessa högutbildade akademiker inom naturvetenskap, teknik och ekonomi anser om världens tillstånd och hur man kan förbereda sig för en situation där BAU (business-as-usual) övergår till den verkliga krisen eller katastrofen WTSHTF (when-the-shit-hits-the-fan). Påfallande många av dessa välbärgade professors och doctors berättar om hur de håller på att lära sig odla sin egen mat. Ett antal av dem har skaffat sig höns och installerat en kamin så att de kan värma sitt hus med ved.

När amerikanska specialister på oljeutvinning och naturresurser trappar ner på sitt lönearbete och börjar hugga ved och mata höns så kan det vara en fingervisning om vad som väntar i framtiden.

/Dan Gmark

1) The Oil Drum
2) An End to Eight Years of The Oil Drum
3) Twenty (Important ) Concepts I Wasn’t Taught in Business School – Part I, The Oil Drum 13/9
4) Nate Hagens, Post Carbon Institute
5) So, What Are You Doing? The Oil Drum 9/9