Via ”Jennys blogg finner jag dokumentet i vilket TV-filmen Könskriget” fälls av granskningsnämnden. När man läser beslutet får man bekräftat att programmet var just så vinklat och missvisande som man misstänkte redan när man såg det. Jag kan bara rekommendera läsning av beslutet.

Programmet fälldes för bristande opartiskhet och för utelämnande av sakförhållanden som var relevanta i sammanhanget, däremot fälldes det inte för integritetskränkning. Sveriges Television ska, enligt beslutet, på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Alla de som då skrek om kraftfulla åtgärder mot kvinnojourerna och som startade en formlig häxjakt på Eva Lundgrens m.fl forskning har anledning att skämmas en aning i och med detta beslut. Allra mest borde SVT och TV-filmmakarna skämmas. Man har med detta program förorsakat många enskilda och oskyldiga människor stor skada och mycket lidande. Denna skada och detta lidande omintetgörs dessvärre på intet vis av granskningsnämndens beslut. Upprättelse är något som inte finns i det verkliga livet. Sådan finns bara i sagorna.