Dokumentärredaktionens har kört ett program om hur massmedia byggde upp och förde fram ny demokrati till riksdagen i valet 1991, så att partiet fick 6,7 % av rösterna och 25 riksdagsmandat. Carl Bildt satt alltså som statsminister i en borgerlig minoritetsregering med stöd från ny demokrati.

Nu berättar Ian Wachtmeister i programmet, att Carl Bildt också förhandlade med ny demokrati ibland, vilket förnekades då. Istället hävdades det den gången att statsministern bara ”informerade ny demokrati och Ian Wachtmeister.

Bengt Westerberg, folkpartiets förra partiledare och socialminister i den förra borgerliga regeringen, säger i programmet, att vad han vet så förekom inga förhandlingar med ny demokrati. Jag tror faktiskt på Bengt Westerberg här eftersom han tog så klart och tydligt avstånd från ny demokrati både före valet, direkt efter valet och alltsedan dess har tagit klart avstånd från främlingsfientlighet.

Programmet avslöjar alltså att det inte bara är socialdemokratiska politiker som ljuger eller undanhåller somligt för svenska folket och det intressanta, om Bengt Westerberg talar sanning, är att Carl Bildt i så fall också ljög för de andra ministrarna i regeringen.

Det faktum att den borgerliga regeringen satt i riksdagen just med stöd från ny demokrati talas det tyst om från borgerligt håll idag, samtidigt som man hävdar att socialdemokraterna nu är så förfärliga på grund av sitt enorma beroende av ett kommunistparti. Men stöd från ny demokrati var alltså inte misskrediterande. Hur blir det med sd om detta parti skulle komma in i riksdagen? Kan en eventuell borgerlig regering tänka sig att ta stöd från det partiet också – anser de borgerliga möjligen och precis som de dominerande rikstidningarna, att sd numer är ”rumsrent”?

Länkar:
Ny demokrati – en politisk historia. Dokumentärredaktionens program om ny demokrati
Wikipedia om regeringen Carl Bildt
Wikipedia om ny demokrati