Moderaterna vill absolut inte ha en lag som tvingar de politiska partierna att redogöra för varifrån deras bidrag kommer. Detta trots att EU rekommenderar en sådan lag.

Europarådet drog slutsatsen att det behövs regler för att inte Sveriges rykte som ett land utan korruption inom det politiska systemet skulle skadas. På den hårda kritiken svarar regeringen att det ”finns inga planer att ändra dagens system”. (DN)

Moderaterna borde nog snarare välkomna en sådan lag för annars är det ju lätt hänt att väljare tror att partiet agerar i stora bidragsgivares intressen istället för i svenska folkets, att de är lika korrumperade som sina idoler, de amerikanska partierna alltså, som i stort sett ägs av storföretagen och de gigantiska finansintressena. Men tom i USA är partierna enligt lag skyldiga att öppet redovisa varifrån de får bidrag över en viss storlek.

Moderaterna skulle ju, tycker man, vilja undvika misstankar om att man fått stora pengar från exempelvis det läkemedelsindustriella komplexet, som klart tjänat på Alliansens/Moderaternas politik. För dessa är det för det första en stor hjälp att Alliansen drog in alla bidrag till Kilen, nästan direkt efter förra valet, organisationen som stöttade och hjälpte läkemedelsberoende människor (att komma ur beroendet), de mest lönsamma personer som de s.k. läkemedelsbolagen kan ha. Likaså tjänar läkemedelsbolagen stora summor på att regeringen slagit sönder det statliga Apoteket och nu tillåter viss läkemedelsförsäljning i diverse andra affärer. Alla vet att det säljs mer läkemedel när sådana kan säljas lite varstans. Privatiseringar av vårdcentraler och sjukhus leder också till större vinster för läkemedelsbolagen och de stora vårdkonglomeraten.

Alla vet också att vården är ofantligt mycket dyrare – och sämre i USA, där de privata profitintressena styr allt, än den varit i det Sverige som hade gemensamt och solidariskt finansierad, ägd och styrd vård.

Vad väljarna tycker om hemliga partibidrag? Jo så här enligt DN;

Även inom de partier som av integritetsskäl inte redovisar sina större bidragsgivare finns en majoritet bland de egna väljarna för att man ska redovisa sina privata partibidrag. Det visar en ny mätning som Sifo gjort på uppdrag av Miljöpartiet där 1.125 svenskar intervjuats mellan den 31 augusti och 2 september.

Inom Moderaterna är 51 procent av de tillfrågade för och 42 emot. Inom KD är 44 för och 39 procent emot. Totalt är 60 procent av de tillfrågade i undersökningen för en redovisning av privata partibidrag över 20 .000 kronor och 26 emot. Övriga har svarat ”vet ej”. (DN)

Så där ser man, det är inte i  huvudsak det svenska folket, eller ens de egna väljarna Moderaterna bryr sig mest om vad gäller den här saken. Så vilkas intressen tillvaratar man i första hand?

/Kerstin

Länkar:
- S byter sida om hemliga partibidrag, DN
- Fp vill att moderaterna redovisar partibidrag, Arbetaren
- Regeringen vill hålla partibidrag hemliga, Ekot SR
- Man kan få magsår för mindre, Lasses blogg
- Mutor är detsamma som korruption, Lasses blogg
- Moderaterna ljuger, Jinge.se

Om läkemedelsindustrin:
- Tusentals fast i läkemedelsmissbruk, Läkemedelsvärlden 3/9 2010
- Maknaden löser inte recistenshot, Läkemedelsvärlden
- WHO och pandemiexperterna – en sorlig historia, Läkemedelsvärlden