En bra förklaring är, enligt Fredrik Reinfeldt, det som folk tycker om att höra! Detta apropå att ”Gröt i huvudet-Maria” sagt att familjen, på en inkomst mellan 1,5 – 2 miljoner/år inte hade råd att hyra en barnflicka vitt. Det var alltså inte en bra förklaring men felet var inte att hon hyrt barnflickor svart (= bestulit barnflickor på deras pensionspengar och underlåtit att se till att de varit sjuk- och olycksfallsförsäkrade mm,). Nej felet var att hon inte lyckades bortförklara sin girighet och sin nonchalans mot sina anställda så att folk tycker om hennes bortförklaringar och anser att det hela var helt OK.

Källa: Ekot kl 23.00

Länk:
Magnus tankar. Bra insats Magnus, som tog fram uppgifterna om Gröt-i-huvudet-Marias inkomster.

Tillägg 23.45:
Även jag utmanades
Kamfertext (kan dessvärre inte läsa vad hon kallar sin blogg då det inte syns i min dator, men jag tror det är Charlotte som har bloggen,) har utmanat mig med följande frågor:

1) Politisk ideologi du förespråkar?
En allmän demokratisk och icke-auktoritär vänsterideologi

2) Politisk ideologi du föraktar mest?
Här har Yabosid svarat så bra att jag bara citerar honom med tillägg av ordet ”solidaritet”: Ideologier som uppmuntrar egoism på bekostnad av solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Ideologier som försöker dela upp samhället i ”vi” och ”dom”. Ideologier som måste befästas med våld.

3) Materialist eller idealist?
Materialist – förstås.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
Konsekvensetik

5) Politiskt uppvaknande?
Intresserad av politik sedan 15-årsåldern, först liberal (folkpartist), i samband med studier i statskunskap vid universitetet, där jag fick klart för mig att den politiska världsbild jag hade indoktrinerats i var tämligen falsk, drog jag mig åt vänster men kunde aldrig ansluta mig till något parti.

6) Politisk detour?
För mig okänt begrepp.

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?
Kan inte erinra mig någon speciell sådan. Har mest påverkats av böcker jag läst och sedan utvecklat min politiska uppfattning under givande samtal med många andra människor och inte minst med min man.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?
Krig utan Seger (om Tysklands delning efter WW2), som blev startskottet för min politiska omorientering.

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
Problemet att omsätta den i praktiken, ett problem som vidlåder alla ideologier.

10) Viktigaste enskilda politiska fråga?
Jämlikhet, solidaritet