Jag, tycker, säger Carl Tham i Lunchekot, att S måste föra en jämlikhetspolitik och en politik för bra offentliga försäkringar och mindre privatiseringar.

Väl så, det är vi många som anser.

Men en av dem som inom S föreslagits till ny partiledare, Ilija Batljan, förklarar att en sådan politik kan man inte föra, det har S försökt förr och det har inte fungerat däremot måste S tala med företagen.

Tja, vad ska man säga om det?

Som jag minns det, ökade stödet för S i slutet av valkampanjen – äntligen och när media tog upp fallet med den svårt sjuka Annica Holmquist, som nu hade utförsäkrats och skulle tvingas arbeta, tots att hon inte kan på grund av sina sjukdom, eller sälja sin lägenhet för att slippa svälta ihjäl. Det handlar alltså väldigt mycket om vad människor vet om hur Alliansens hjärtlöshet fungerar och för S om att komma ut med sin syn på saken – om man nu har en annan sådan än M förstås, vilket Ilija Batljan inte har.

För det andra har jag inget minne av att S, de senaste 25 åren, inte har pratat med näringslivet, inte har sänkt skatterna för företagen i akt och mening att öka arbetstillfällena, detta är nämligen precis vad man gjort. Det har däremot inte fungerat har dessa senaste 25 år redan visat.

Här har dessutom flera opinionsundersökningar visat att en majoritet av väljarkåren är beredd att betala mer skatt om pengarna går till vård, skola och omsorg. Men det tycks ha gått alla politiska analytiker förbi.

Slutligen handlar det om att S gjort sig av med alla sina möjligheter att komma ut till väljarna med sin syn på politiken (om den nu skiljer sig fån M:s förstås), lagt ner alla sina större tidningar. När man i praktiken låter sina politiska motståndare definiera och beskriva ens politik, som vi ser i de massivt borgerliga media vi har idag, då kan man inte förvänta sig något imponerande väljarstöd.

Mer galenskaper avlyssnade idag:
Anders Borg, en annan av våra beundrade toppolitiker, hörs i lunchekot säga att ”länder som missköter sin ekonomi och behöver ekonomiskt stöd från de andra EU-länderna naturligtvis bör bestraffas”, syftande på de för närvarande krisande EU-länderna.

Det är ungefär lika begåvat som att föreslå att den som missköter sig så illa att han/hon blir våldtagen bör straffas för sitt slarv.

Men visst, det ligger helt i linje med den nya övergripande ideologin om att det gäller att straffa offren. För vad kunde Irland göra mot sin överhettning, eller Spanien ex? Fast man anar ju den vanliga rekommendation, att minska på välfärden för de många och skära i den offentliga sektorn. Enligt dagens ekonomiska ortodoxi är det ju botemedlet mot allt, mot överhettning såväl som mot depression. Varje läkare som skriver ut exakt samma medicin oavsett patientens sjukdom skulle betraktas som galen. Vad gäller nationalekonomi däremot, har detta varit norm de senaste årtiondena, i enlighet, får vi förmoda, med devisen om att ”100  miljoner flugor inte kan ha fel, koskit är gott”.

Det gäller ju dessutom att till varje pris dölja att det handlar om att skydda oansvariga banker, de där som ställer till kriser med jämna mellanrum, inte på grund av inkompetens utan på grund av girighet hos bankernas styrande. Finans- och bankstyrande vet ju att det blir vanliga, helt oskyldiga människor som sedan får betala vad deras roffande kostat, överföringen av rikedomar till bankernas och finansföretagens toppar.

Om S, som en gång bildades för att bekämpa den sortens politik, inte förmår inse detta utan också för en sådan politik som framför allt gynnar de rikaste, då har partiet inget existensberättigande längre.

/Kerstin

Länkar:
- Stark offentlig sektor och tillväxt betonas olika, Lunchekot
- Utförsäkrad trots svår kronisk sjukdom, SR
- Väljarna föredrar välfärd i stället för sänkt skatt, LO
- Skatten sänks – när många vill betala mer, AB
- Sänkt skatt ger inte nya jobb, Vänsterpartiet
- Borg: Inte aktuellt med svensk hjälp till Irland, Lunchekot
- Rationaliseringar och sjukskrivningar, Bengtssonz
- ”Quantitavie Easing”, Esbatis kommentarer
- Fusk, fiffel och myter. Ett Hjärta Rött
- Anders Borg beredd skänka statskassan till eurozonen, Nemokrati