Nu har den avreglerade och privatiserade nyliberala politiken närmat oss det medeltida feodalsamhälle som liberalismen en gång var en filosofisk/ekonomisk revolution mot, gått varvet runt så att säga.

Hörde just på radion hur man privatiserat vägunderhåll och infört privatägda vägtullar i Grekland. Staten därstädes måste nämligen spara för att kunna betala bankernas skulder till varandra (så att bankmännen inte behöver avstå från sina bonusar får man anta).

En gång i tiden tvingades affärsmän betala tullar för att passera olika feodalt styrda områden i Europa. Detta, menade den tidens liberala revolutionärer, var ett stort och allvarligt handelshinder. De där tullarna gjorde livet både dyrt, dystert och besvärligt för dem som färdades långväga och för dem som ville bedriva långväga handel.

Nu är vi alltså där igen – det börjar i Grekland och ….

Storfinansen som Västvärldens nya frälse, i bokstavlig och mer än en mening.

/Kerstin

Länk:
– Godmorgon världen, P1, SR

Rekommenderas till läsning:
– M hyllar och krossar den svenska modellen, Ett Hjärta Rött