Jag har skrivit om det tidigare: Den intellektuella trenden blir på punkt efter punkt alltmer lik den som rådde vid tiden kring förra sekelskiftet. Reaktionen slår tillbaka med full kraft inom snart sagt alla områden av våra liv. Attitydförändringarna går, som det brukar vara i sådana här sammanhang, långsamt i början och sedan allt snabbare.

Den senaste trenden, som slår ut i full blom nu, är beundran för och kravet på disciplin. Nu ska piskan fram igen, och användas på alltfler människor. Människorna i samhällets botten, och de blir fler och fler dessutom, ska lära sig veta hut. Det gäller både vuxna och barn. Sedan ganska länge har ”hårdare-tagismen” rått vad gäller sjuka, arbetslösa och gamla. Det började med krav på hårdare tag mot invandrare i början av 90-talet och har fortsatt med krav på samma hårdare tag även mot sedan generationer infödda svenskar, precis som man kunde förvänta sig.

På arbetsplatserna börjar man nu införa regelverk av 1800-talsmodell. Idag berättar GP om hur Volvo inför ett regelverk för ren förnedring av de anställda. Genom TV och DN får vi veta att det inte är så dumt att låta barn stå i skamvrån (nå, man ska ju kalla det för något annat, som ”gula rummet” förstås, för ”skamvrå” låter så tråkigt” men skamvrå handlar det om lika förtvivlat) och nu vill den borgerliga regeringen införa ordningsbetyg och disciplinära sanktioner i skolorna igen.

Kontrollsystemen byggs ut inom alla områden, från tillåtelse till telefonavlyssning av oss alla över läsning av vår mejlkorrespondens och kontroll av vilka sidor vi besöker på nätet till tillstånd för polisen att bryta sig in och montera in mikrofoner i våra hem. Även här börjar det med kontroll av invandrarna, närmare bestämt muslimska sådana. De kan ju misstänkas för terrorism. Inom femton år kommer det att anses självklart att även ”infödda svenskar” måste misstänkliggöras och kontrolleras noggrannare och på samma sätt. Det handlar helt enkelt om en smygfascistisering. Sakta men säkert vänjer vi oss och accepterar det nyfascistiska system som nu genomförs – bit för bit:

Jag var ju inte ”jude” så jag brydde mig inte.
Jag var ju inte kommunist, så jag brydde mig inte.
Jag var ju inte zigenare, så jag brydde mig inte…..

Typiskt för fascism är regerande genom terror mot befolkningen. När människor kan fängslas och utvisas till tortyr utan att de ens får veta vad de anklagas för då har vi infört fascistiska metoder redan. Det här handlar helt enkelt om att skrämmas, om att göra alla muslimer osäkra, och det här är sättet att smyga på också befolkningen i övrigt det nyfascistiska styrsystemet för:

Jag är ju inte invandrare, så jag bryr mig inte….
Jag är ju inte muslim, så jag bryr mig inte….

Länkar:
Tyst i klassen med både piska och morot, DN
Volvo Personvagnars nya attityd – hota sina anställda, GP
Hassan Asad, hotas av utvisning, GP