Alltfler anmäler andra människor för bidragsfusk – anonymt, hör jag på ekot idag. Ett härligt samhälle vi lever i numer. Myndigheterna kontrollerar allt vi gör och kan kartlägga vartenda steg vi tar. Människor börjar anmäla varandra för fusk, anonymt. Vårt samhälle har snabbt utvecklats till ett kontroll- och angiverisamhälle, och ett som dessutom saknar grundläggande rättstrygghet. Varför kommer jag att tänka på forna Sovjet?

De här anmälningarna beror förstås på myndigheternas och massmedias, under senare år, återkommande tjat om alla som fuskar, ett tjatande som redan socialdemokraterna ägnade sig åt.
Slår man exempelvis på ordparet ”Försäkringskassan/bidragsfusk” på DN:s interna sök, så får man upp sida efter sida med ”information” om det utbredda fuskandet.

Tjatandet om fuskande vad gäller användande av Fösäkringskassan, visar sig emellertid vara propaganda, som dessutom fått önskad effekt. Den kan inte förstås som något annat än regeringarnas medvetna bävrande för att legitimera den allt hårdare kontrollen av oss och för att få människor med sig på nedskärningar i offentlig sektor och i de allmänna försäkringssystemen – och man har alltså lyckats, inte förvånande eftersom enveten propaganda alltid får effekt.
Så här skriver SR på sin hemsida om saken:

Många tror på ett utbrett bidragsfusk
En stor enkätundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort visar att nästan hälften av alla tillfrågade tror att människor fuskar, och att de lämnar felaktiga uppgifter. Och det är fler som tror det nu, än vid den senaste undersökningen som gjordes år 2003 (Ekot idag)

Det är klart att det finns människor som fuskar. Den nytillträdda alliansregeringen visade ju upp en hel provkarta på den saken och somligt småfolk fuskar förstås med sjukförsäkring och A-kassa, det enda som småfolket har en chans att fuska med i praktiken. Men de allra flesta vanliga människor fuskar inte (till skillnad från vad som förefaller vara fallet med ett antal av nuvarande ministrar och bland människor inom överklassen och i den ekonomiska eliten), och att använda de få som fuskar som argument för att bestraffa alla som råkar illa ut, blir arbetslösa, blir sjuka, blir gamla (som vi ju alla blir om vi får leva) är djupt oetiskt. Det är ungefär lika klyftigt och etiskt som att låsa in alla människor för att somliga stjäl, rånar och/eller mördar.

Tjatet om bidragsfusket tycks emellertid inte ha så mycket fog för sig. Den 4:e november kunde man i DN läsa att DN:s egen undersökning av området visade på motsatsen, samt vidare att:

Sedan Curt Malmborg blev generaldirektör för den nya Försäkringskassan i januari 2005 har han bedrivit en kampanj mot ”det omfattande” fusket.
Enligt generaldirektören visar rapporter att närmare en av fyra föräldrar fuskar med ersättning för vård av sjukt barn. Men en genomgång av de fyra senaste ”fuskrapporterna” visar inget stöd för detta. Tvärtom. I Försäkringskassans stora studie om föräldrapenning för 2005, som presenterades i somras, är slutsatsen att en av tio utbetalningar till föräldrar är felaktiga. Av dem beror troligen minst 3-4 procentenheter på misstag från arbetsgivare eller föräldrar.

Så träffade DN generalidirektören ifråga, och skriver om detta möte:

Efter en halvtimmes samtal om överutnyttjande, fusk, brott och moral får han frågan om han läst den senaste SKA-rapporten och kassans egen rapport som han bland annat hänvisar till.
– Nja. Jag har inte läst dem noga.
Har du läst Ifau-institutets senaste rapport?
– Nej, det har jag inte, jag har fått den föredragen för mig.
Men du har gjort tvärsäkra, långtgående uttalanden i medierna kring rapporten. Borde du inte ha läst den innan?
– Nja, det funkar inte så. Skulle jag läsa alla rapporter skulle jag sitta inlåst på kammaren.
Vet du vad siffrorna i undersökningen baseras på?
– Eh, ja. Berätta för mig, jag kan inte det i detalj. Det här är ingen statistisk seminarieövning. Men egentligen är det inte så jätteviktigt för mig med exakta decimaler, om det är 22, 10 eller 16 eller 6 procent eller vad det är. Det visar ändå sammantaget att det är en hög andel som är felaktiga.
Har du och Försäkringskassan något att vinna på att överdriva fusksiffrorna?
– Nej, det har jag svårt att se.
För ett år sedan fick ni 150 miljoner kronor från regeringen, vilket gav 300 nyanställda, för att öka insatserna mot fusk. Vad berodde det på?
– Det ska du fråga regeringen om, säger Curt Malmborg.
Enligt Curt Malmborg handlar det totala fusket med socialförsäkringarna om ungefär en miljard.
– Vi gissar att det är en procent, det kan vi se när vi gör polisanmälningar, säger han.
(min anm: Läs artikeln)

På grundval av fuskpropagandan får mängder av sjuka människor lida ordentligt. På grundval av dylikt förtal av behövande och utsatta människor, man kan inte kalla det något annat än förtal, fattar regeringar beslut som drabbar de behövande mycket hårt. Men förtalet fortsätter och den nya regeringen tar, liksom den tidigare socialdemokratiska, tacksamt emot förtalet, utnyttjar det och fortsätter att lagstifta mot de olycksdrabbade i vårt land och Försäkringskassan tar tacksamt emot angivares tips om vänner, grannar och bekanta.

Sen förstår inte socialdemokraterna varför de förlorade valet, trots att ”det gick så bra för Sverige”! Och ännu värre, de tror att bara de blir ännu lite mer högervridna, så ska de vinna tillbaka sina traditionella väljare, de där som gick till alliansen. De förstår inte att en massa människor, i synnerhet bland de unga väljarna, tror att den borgerliga politik som socialdemokraterna har fört de senaste 25 åren, är traditionell socialdemokratisk politik, och därför menar dessa väljare att det var det dags att testa något annat än det som störtade Sverige ner i elände.

Länk:
Alltfler anmäler – anonymt, Ekot
Försäkringskassan överdriver fusksiffror, DN
Försäkringskassan får hård kritik av JO, DN
Den svenska fattigdomen syns…. DN

PS: Läs också Ali Esbatis blogginlägg idag om den ökande fattigdomen i USA, det land framför alla, som alliansen har som sitt ideal och som den betraktar som sitt föregångsland.