Läser i DN att:

Inom ett årtionde kommer den organiserade kriminaliteten att ha ökat i en omfattning som vida överstiger polisens förmåga till brottsbekämpning. Teknikutveckling och allt öppnare gränser även för brottsligheten gör att vårt polisväsen inte längre hänger med. Etniska, politiska och religiösa grupperingar med självupplevt utanförskap, liksom sänkta värderingströsklar mot narkotikabruk och våldsanvändning, undergräver den samhällssolidaritet som är nödvändig för en fungerande rättsstat. Allt detta gör att polisens arbete att utreda och bekämpa brott riskerar att omöjliggöras, skriver ordföranden i Polisförbundet Jan Karlsen.

Det var väl inte så här det skulle bli – med det fantastiska gränslösa EU, med öststaternas välsignade befrielse och med den lyckliggörande nyliberala och ekonomiska friheten. Vad är det jag har missat?

Eller handlar det bara om att vi ska skrämmas till att acceptera ännu mer kontroll av oss och ännu mer integritetskränkande behandling, att det numer konservativliberala Sverige ska bli ännu mer av polisstat?

Länkar:
Ny kriminell liga sprider skräck i Stockholm, DN
”Polisens brottsbekämpning riskerar att omöjliggöras”, DN