Upplys mig kära bloggbesökare, för jag kan inte komma på ett enda land som genom enbart privata initiativ och frihandel har lyckats bygga en modern stat och lyckats utveckla modern teknologi, samt skapat ett relativt västånd för de flesta av sina medborgare. Allt vad jag sett och vet tyder på något helt annat nämligen.

Så var i sinnevärlden finns denna idealstat som alla nyliberaler drömmer om och målar upp för oss och som vår alliansregering tror, eller påstår att den håller på att bygga åt oss? Berätta ni som vet.