Läser i wsws att vi åter har fått barnarbete i Europa. Exemplet som ges är Neapel där en del barn tvingats sluta i skolan för att de måste arbeta för att kunna försörja sig. Så här skriver wsws:

Die Rückkehr der Kinderarbeit ist nicht nur ein Problem in Italien. Zweihundert Jahre nach der Geburt des britischen Schriftstellers Charles Dickens, der die Folgen derartiger Praktiken eindrücklich geschildert hatte, ist die Kinderarbeit ein Problem für ganz Europa.(1)
(min översättning: Återkomsten av barnarbete är inte bara ett problem för Italien. Tvåhundra år efter den brittiske skribenten Charles Dickens födelse, mannen som utförligt skildrade denna praktik, är barnarbete ett problem för hela Europa.)

Det här är ytterligare ett tecken på hur den ”nya ekonomin”, dvs. återkomsten av den gamla utsugarekonomin, driver Europa allt längre utför stupet. För dem som kan se är det så klart att nyliberalismen gräver den Västliga högkulturens och högteknologins grav. Den varade 3-500 år, beroende på hur man ser det, och nu börjar den rasa samman på grund av de styrandes girighet, okunnighet eller illvilja, vilket det nu är fråga om.

Om Västvärldens politiker inte snabbt kommer överens om att ändra sin ekonomiska politik så kommer USA/Europa att vara U-landsområden om 100-150 år och Asien är den nya högkulturen – ja såvida USA/Nato inte sprängt hela världen i luften innan dess förstås.

/Kerstin

Länkar:
1) Steigende Arbeitslosigkeit: Die Rückkehr der Kinderarbeit in Europa, wsws.org 5/4 2012