Massmedia&Politik/ekonomi03/03 21:34

Invandringen är bra för Sverige. Så skulle man kunna sammanfatta resultatet av den rapport om invandringens effekter som Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren har publicerat som bilaga till Dagens ETC. De har systematiskt gått igenom de påståenden om invandrare och invandring som förs fram av anhängare till SD och bemöter dem med hjälp av bland annat statistik från OECD.

Jag har läst många rapporter och utredningar om invandring och brukar kunna hitta fel eller ogrundade påståenden i de flesta, men i denna rapport kan jag inte finna något att slå ner på. De kommer fram till att Sverige har haft nytta av invandringen på många olika sätt, precis som andra utvecklade länder med lika stor eller större invandring. Detta är i och för sig ingen stor nyhet, det är snarare så att de med sin undersökning bekräftar vad som tidigare är känt. I dessa tider är det emellertid viktigt med en rapport som slår fast att det inte är “volymen” på invandringen som är problemet, utan hur vi har organiserat samhället. Har man en nyliberal politik som förutsätter hög arbetslöshet, så kommer de grupper som är nya på arbetsmarknaden att drabbas hårdast. Och dessa är naturligtvis ungdomarna och invandrarna.

Men om vi bortser från allt annat, går invandringen med vinst eller förlust, rent pengamässigt, för statskassan? Här visar det sig att OECD nyss har kommit med en rapport om just detta för ett antal medlemsländer. Enligt denna utredning gör Sverige en vinst på åtta miljarder kronor per år på sina invandrare.

Sammanfattningsvis är Ehrenbergs och Ljunggrens rapport ett värdefullt inlägg i invandringsdebatten som förtjänar att diskuteras i media och av våra politiker.
Läs den, och börja gärna diskussionen här!

/Dan Gmark

Länkar:
– Vad varje människa bör känna till om invandring, flyktingar och rasisternas lögner, Dagens ETC 3/3 2015 
Så avslöjas lögnerna om invandringen, Expressen 3/3 2015

 

Massmedia12/10 23:29

Udo Ulfkotte, mångårig journalist på Frankfurter Allgemeine har skrivit en bok, Gekaufte Journalisten (1) om hur journalister köps och tvingas skriva lögnaktiga artiklar, inte minst vad gäller krigspropagandan som vi utsatts och utsätts för sedan 15 år. Han beskriver hur journalister luras och mutas att agera som Pentagons röster. I andra delar av världen diskuteras hans bok. Här är det gravlikt tyst om den.

Vill du behålla dina illusioner om Västerländska medier, se inte filmen nedan. Annars, lyssna på vad han har att säga:

Dr Udo Ulfkotte, journalist and author, on RT

/Kerstin

Länkar:
Udo Ulfkottes hemsida
Saab pressade regeringen att behålla Jas i Libyen (Läs också denna artikel i AB om hur det kom sig att Sverige förlängde Jasplanens insatser i Libyen. Notera hur artikeln inleds med de gamla lögnen att Ghadafi bombade sin befolkning, en lögn som numer är klart avslöjad som just en sådan.)
Head of False Libyan Revolution Admits Qaddafi did not Kill Protesters (Obs Jalil var Ghadafis justitieminister, en man som förrådde honom och som var med och planerade den USA-stödda kuppen mot Ghadafi långt i förväg.)
Motvallsbloggens inlägg om Libyen, skrivna medan det hände, kan läsas här.
Inslagen om ebola visar journalistiken från den sämsta sidan, Johan Croneman, DN 11/8 2014 (En annan, men även den, relevant vinkling av hur journalister beter sig.)

Internationell politik&Massmedia05/09 19:37

Det är en hel del propaganda vinklad nyhetsrapportering som vi utsätts för i dessa dagar. Till exempel har NATO-reklamen intensifierats samtidigt som det pågår en stor NATO-övning med såväl svenskt som amerikanskt deltagande i, och över, Östersjön (1). Lagom till denna övning har regeringen, utan någon offentlig diskussion, slutit ett så kallat värdlandsavtal med NATO (2). Vid tidigare NATO-övningar på svenskt territorium behövdes tydligen inget avtal.

Vill man ha avvikande röster om NATO får man gå utanför Sverige. Den brittiska f.d. ambassadören Craig Murray har på sin blogg gjort en utmärkt analys av vad Nato är idag. Rubriken är mångtydig, men skulle kunna översättas med “Nato är en idé vars tid inte är kommen, utan förgången”(3). Det verkar nästan som om han riktade sig till svenska folket. Slutklämmen lyder: “NATO is by far the largest danger to world peace. It should be dissolved as a matter of urgency” vilket på svenska blir ungefär: “Nato är det överlägset största hotet mot världsfreden och bör upplösas snarast möjligt.”

Kopplad till reklamen för NATO-medlemskap är en skev nyhetsrapportering om Ryssland. I denna ingår ofta påståenden om vad Putin ska ha sagt, eller tänkt eller har för planer. Sällan får vi läsa vad han verkligen har sagt, i sitt rätta sammanhang. Att basera sin bedömning av Ryssland eller Putin på vad västliga media rapporterar är därför riskabelt. Vi vet inte varifrån tongivande media har fått sin information eller vad som försvinner eller förvrängs innan vi får se den bearbetade versionen i nyhetsprogram och på nyhetssidor.

Som tur är finns det primärkällor som är tillgängliga även för oss vanliga medborgare, även om vi inte förstår ryska. Den ryska administrationen (som vi kan kalla “Kreml” analogt med att den amerikanska administrationen kallas “White House”) lägger regelbundet ut vad Putin har sagt på nätet, med översättning till engelska. De har förmodligen fått idén från amerikanerna som haft motsvarande service i många år.

När man läser amerikanska media får man intrycket att Putin har framfört propagandistiska hotelser mot Europa och USA i ett tal på en “youth camp” någonstans i Ryssland. Svenska media har troget repeterat vad de amerikanska har sagt, utan att bry sig om att gå till källorna. Vad Putin i själva verket har sagt finns faktiskt, i engelsk översättning, utlagt på nätet av Kreml (4). Det var lite svårt att hitta, eftersom Putin inte alls höll tal på ett “ungdomsläger”. Amerikanerna har blandat ihop ett möte med yngre akademiker med de internationella sommarläger för skolungdomar som brukar hållas på samma plats. Och det var inget skrivet tal som Putin höll, utan han svarade på frågor från en församling som visserligen var ung, men bestod av yngre forskare och lärare från Rysslands elituniversitet. Putins svar ger en god bild av hur han ser på USA, på Nato och på konflikten i Ukraina. Ett är säkert, de som säger “Putin är galen” har inte läst vad han säger när han talar inför kunniga åhörare. För den som vill lyssna på hur han säger det så finns det på youtube.

Var kan man då hitta en “neutral” analys av vad som pågår i Ukraina? Jag tycker att jag har funnit en sådan. Författaren är finländare, vilket gör att hans referensramar liknar dem vi svenskar har. Peter Saramo har gjort en sammanställning och analys grundad på omfattande studier av öppna källor som tidningar och webbsajter (5). Eftersom författaren även behärskar ryska så blir den lite mer fullständig än de analyser vi vanligen ser i västmedia. Detta är den bästa genomgång av skeendet och den nuvarande situationen i Ukraina som jag sett någonstans. Och den finns på svenska!

/Dan Gmark

Länkar:
1. Participating in Exercise Northern Coasts, America*s Navy 2014-08-28
2. Natostyrka kan få agera i Sverige, Svenska Dagbladet 2014-08-27
3. NATO – An Idea Whose Time Has Gone, Craig Murray 2014-09-04
4. Seliger 2014 National Youth Forum, President of Russia Speeches and Transcripts 2014-08-29
5. Ukraina och informationskriget, Peter Saramo i nättidningen Simeon ja Hanna 2014-08-07

Historia&Internationell politik&Massmedia21/08 23:30

I dessa tider, när Israel bombar Gaza och massmördar palestinier i området och alla de stora etablerade politiska partierna i Sverige tävlar om att försäkra att Israel måste få försvara sig, kunde det kanske vara intressant att lyssna till en israelisk historiker och vad han har att berätta om Israels historia. Inte många svenskar känner till den verkliga historien då vi alla utsatts för en makalöst falsk propaganda vad gäller Israel, men här kommer lite om landets verkliga historia:

Israeli Historian Describes Ethnic Cleansing of Palestine in 1948 (Nakba) Laddades upp den 14 maj 2011

Om Ilan Pappé, som talar i videon, kan man på YouTube läsa:

Dr. Ilan Pappé is an Israeli historian who was a senior lecturer at Haifa University from 1984-2007. His position as an Israeli academic gave him access to official Israeli historical archives. Through research this Israeli-born academic learned the truth about the Israeli narrative. This clip of a lecture he gave in the US clarifies what happened on 1948, a day we commemorate tomorrow May 15th as Yawm An-Nakba or ”Day of the Catastrophe.”
(Ilan Pappé  är en israelisk historiker som var lärare vid universitetet i Haifa mellan 1984 och 2007. Hans ställning som akademiker gav honom tillgång till  Israels officiella historiska arkiv. Genom forskning lärde sig denne israelfödde akademiker sanningen om Israel. Detta är ett klipp ur en föreläsning som han höll i USA, som klargör vad som hände 1948, en dag som vi minns i morgon 15:e maj, som Yawn An-Nakba, eller ”Katastrofens dag”.)

Ilan Pappé har skrivit boken ”Den etniska rensningen av Palestina” (2007 Karneval förlag), som rekommenderas.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia25/06 12:01

Manufacturing Dissent: The Truth About Syria

/Kerstin

Internationell politik&Massmedia20/06 20:26

The Fall of Iraq – What You Aren’t Being Told

Slutligen: Glad midsommar till alla oss som inte berörs av krigen – ÄN.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia02/06 16:02

Här en ganska lång intervju med Lavrov, Ryssland utrikesminister, om Ukraina. Det är alltid nyttigt att höra båda sidor.

När jag hör Lavrov ser jag samma mönster i Ukraina som tidigare i Libyen och i Syrien. De s.k. oppostionella, eller väststyrda, USA/Nato/EU-styrda. nickedockorna vägrar att följa alla beslut eller internationella överenskommelser om att upphöra med stridigheter. I kulisserna smyger amerikanska sändebud omkring och vi kan vara ganska säkra på att de beordrar eller uppmuntrar sina nickedockor att strunta i överenskommelserna och fortsätta med sin våldsutövning.

Lavrov: Americans are not ready to admit they cannot run the…

(Om filmen försvinner här, sök på YouTube med rubriken ovanför filmen. Ofta ligger den på något annat ställe där den kan ses.)

/Kerstin

Länkar:
Nytt världskrig på gång – bryt tystnaden, Joh Pilger, Jinge.se 2/6 2014

Internationell politik&Massmedia21/05 16:36

Jag rekommenderar idag läsning av Stefan Lindgrens utmärkta genomgång av vad som hänt och händer i Ukraina. Där får man veta sådant som våra stora media nogsamt förtiger:

Stefan Lindgren: Ukraina mellan stormakterna, Fib Kulturfront 20/5 2014

/Kerstin

Länkar:
– Offerättlingarnas högfärd, Stefan Lindgren, 8 dagar 20/5 2014
US, NY Times caught faking Russia forces in Ukraine, Jim W. Dean, Press TV 21/5 2014
Upprop för freden säg nej till Nato, Nwt.se, insändare från ”Nordiska Fredssamtal i Degerfors 2014″ , 21/5 2014 (Upprop antaget enhälligt vid Nordiska Fredssamtal i Degerfors 2014.)

Ideologier/propaganda&Massmedia21/04 20:13

En farlig konsekvens av att att våra politiska ledare ljuger för oss blir att många till slut inte tror på ett enda ord från dessa, från media eller från andra ledande i samhället liksom vad forskare säger. Då kan det låta så här:

Lorry – Olof Palme är lat

/Kerstin  :-)

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia04/04 14:32

Jag fortsätter mina funderingar, dem som jag utvecklat det senaste åren och inte orkat skriva mer detaljerat om:

Hur är de där politiska ledarna, som vi läst om, att de är hemska diktatorer? Vad vet vi i själva verket om dem?

Jag trodde redan för 25 år sen att jag hade tappat alla mina politiska illusioner. Det hade jag inte alls gjort. Jag tappar fortfarande och dagligen sådana. En av de illusioner som jag tappat de allra senaste åren är att media försöker ge oss en allsidig och någotsånär initierad information om vad som händer i världen. Nu tror jag förstås att media var lite bättre i det avseendet för 25 år sedan, men vet jag det? Nej men det finns ett avgörande faktum som gör att jag är tämligen säker på att jag inte har helt fel här. Vi hade en tydligare skillnad mellan de politiska partierna då och dessutom hade vi fler stora tidningar som speglade de olika partiernas ideologier och målsättningar. Idag finns nästan bara högerpressen kvar, som i sin tur styr SR och Svt och alla partier, med små nyansskillnader är numer högerpartier. Vidare var Sverige tidigare ett neutralt och alliansfritt land (vilket deklarerades i regeringsförklaringen som uppläses vid riksdagens öppnande varje år tills för några år sedan då denna passus ströks, under största möjliga tystnad). Vi samverkade i alla fall inte öppet med Nato. Det samarbete som förekom hemlighölls, så även journalistkåren var nog tämligen ovetande om detta.

Allt det här har ändrats, och just under stor tystnad och utan offentliga diskussioner i media.

Idag är vi med medlemmar i det EU, som blivit allt det som man lovade oss  i omröstningen om EU-inträdet, att EU inte skulle bli. Vi har egentligen ingen egen utrikespolitik längre utan är underordnade EU:s utrikespolitik. Denna är i sin tur underordnad och anpassad efter USA:s. Vår utrikesminister har varit USA:s röst i Sverige sedan han var ung. Dessutom är vi, utan att vi svenskar fick ta ställning till saken, medlemmar i något som kallas Natos partnerskap för fred (sedan 1994), vilket är första steget till fullt medlemskap. För att visa hur ivrigt Sverige (dvs svenska politiker) viftar på svansen för USA/Nato hålls titt som tätt Natoövningar i Sverige och nu väntar vi bara på det ögonblick, som makthavarna (möjligen med undantag av V) tycks fast beslutna att driva oss mot, då vi alla ropar efter medlemskap i Nato. Vi ska alla luras att känna oss hotade av yttervärlden (läs Ryssland) och eftersom vi inte har något eget försvar kvar (bara några instasstyrkor att sätta in för att mörda oskyldiga på andra sidan jorden) ska vi accepterar att ett Nato-medlemskap är enda sättet att garantera vårt lands säkerhet.

Mycket tyder  nämligen på att anti-Putinpropagandan och smutskastningen av Ryssland är intensivare i Sverige än i övriga europeiska länder, där man kan hitta en del artiklar som försöker balansera de värsta hat-propagandan mot Putin och Ryssland. Det finns goda skäl att anta att detta beror på att propagandaarbetet för att svänga svenska folkets åsikter i riktning mot ett accepterade av fullt medlemskap i Nato är intensivt just nu och jag tror att vi kan räkna med att det psykologiska försvaret (som numer bytt namn för att vi inte ska lägga märket till det), som är en PsyOps riktad mot oss svenskar, är styrande i den frågan. I det som tidigare hette Pyskologiska försvaret ingick, vid sidan av politiker och militär också chefsredaktörerna för de större tidningarna och SR och Svt ex. Jag gissar, och rätta mig den som kan mer om saken, att det är samma sak idag.

I krigs- eller kristider kan man inte räkna med allsidig information i media. Då handlar all sådan om att stärka försvarsviljan och då anpassas den alltid efter de militära strategierna. Mycket tyder på att vi är där idag, då vi inte längre är varken alliansfria eller neutrala – i verkligheten, den verklighet som vi inte ska få kännedom om varför media är starkt styrt av den politiska agendan. Propaganda har den egenheten att den inte fungerar så bra om alla vet att de utsätts för den nämligen. USA bedriver dessutom ett allomfattande resurskrig mot alla stater som de ännu inte regerar över, indirekt med hjälp av USA-tillsatta nickedockor och direkt via de Västerländska storföretag som kan lägga beslag på dessa staters resurser. Vi deltar sedan 10 år i detta resurskrig och hela vår militärapparat är numer anpassad för att medverka i detta krig. Om vi deltar för att våra politiker smörar för egen vinning eller om vi deltar på grund av hot och utpressning är jag däremot inte människa att avgöra.

En sak är klar dock, just när vi alla, sedan sådär en 25 år, fått lära oss att reflexmässigt slå ifrån oss alla påståenden om USA:s ageranden för att återkolonialisera Afrika, Asien samt Sydamerika, men även att totalt dominera EU, som konspirationsteorier, och sådana kan man inte tro på, då skådar världen historiens värsta och mest omfattande politiska konspirationer.

Efter propagandan mot Libyen, där Ghadafi demoniserades, och demonstrationerna där, som snabbt följdes av en bombkampanj, har jag börjat fundera mer och mer över om dessa demoniseringar har fog för sig, åtminstone om vi jämför med vad USA gör, både i hemlandet och runt jorden. Om Libyen vet de som orkat skaffa sig verklig information, att landet var ett av jordens fattigaste på 60-talet, när Ghadafi var med och avsatte landets kung Idris i en oblodig kupp (1969). Vi vet också att när Ghadafi mördades var Libyen Afrikas mest välmående land med många sociala förmåner. Vi vet också att Ghadafi sparkade ut amerikanerna och tvingade dem att lägga ner sina militärbaser i Libyen och att han nationaliserade oljan, som sedan användes för att modernisera Libyen och också till att ekonomiskt stötta befrielserörelser i Afrika. Vi vet vidare att han inte låg bakom Lockerbie-katastrofen, som han beskylldes för i Väst, men att han trots detta betalade skadestånd för att Libyen skulle bli accepterat som handelspartner av Väst och kunna utveckla normala diplomatiska relationer till Väst.

Ghadafi hade, från och till, demoniserats i  Väst, under hela sin regeringstid och det är nog också klart att han inte lade fingrarna emellan vad gällde att sätta åt och oskadliggöra oppositionella element i Libyen. Dessa bestod i huvudsak av islamistiska extremister som hade sitt centrum i Benghazi i östra Libyen. Men vad han gjorde utöver detta, som även Egyptens militärjunta gör idag utan att FN och Väst antyder att man är skyldig att i enlighet med R2P (Responsibility to protect) avsätta en omänsklig regim som dödar sin egen befolkning, det undrar jag idag. Jag är numer inte beredd att tro att han var så allmänt hemsk som påståtts även om han inte var någon ängel, liksom USA:s president, som dömer folk på andra sidan jorden att dödas, ohörda – av Droner . Men det återstår att bevisa att han var den värsta diktator världen skådat sedan Hitler, innan jag tror på den saken. Det är uppenbart att han gjorde en massa gott både i Libyen och i Afrika, trots vissa huvudlösa ingripanden där. Den åsikten hyste i alla fall Mandela. Vem har rätt?

Samma sak gäller Putin och Ryssland. Vad gör Putin som gör honom till den hemska diktator som han framställs som? Jo först satte han tydligen P för plundringen av Ryssland och nu är han är beredd att införliva Krim i Ryssland, ett Krim där en överväldigande majoritet i en folkomröstning sagt att den vill tillhöra Ryssland istället för Ukraina, det Ukraina som idag har en junta där de fascistiska elementen förklarat att ryssar bör dödas eller fördrivas. Det är emot internationella rätt, får vi höra, att införliva en del av en annan stat, alltså är Putin hemskt expansionistisk och kan när som helst tänkas anfalla och försöka inkorporera Balticum såväl som Finland i Ryssland. Men anfallet på Libyen var också emot internationell rätt, för att inte tala om attacken mot Afghanistan liksom det snabba erkännandet av Kroatiens självständighet, som blev startskottet för krigen i f.d. Jugoslavien, och som så småningom resulterade i USA:s största militärbas utanför USA, förlagd till Kosovo med Ryssland inom bekvämt avstånd. Man kunde lika gärna hävda att Rysslands accepterande av Krimmajoritetens vilja är ett självklart agerande utifrån R2P.

Javisst ja, enligt opinionsundersökningar i Ryssland är Putin den populäraste politiske ledaren i Europa. Kanske bara detta gör honom till en diktator, en ledare för en folkets diktatur? Sak samma med Chavez på sin tid, han kallades återkommande för diktator, trots att han var vald med god majoritet i många val och omröstningar. Han hade också nationaliserat sitt lands resurser och det var förmodligen hans värsta synd, att vara, som det numer heter, ”resursnationalist”.

Så nej, man ska inte utan vidare tro på media idag då vi inte längre är ett land med fred. Media är underordnade ett världsomspännande resurskrig och krigets första offer är fortfarande sanningen.

Fortsättning på mina funderingar följer.

/Kerstin

Länkar: (kan komma sådana senare)
Man kan gå till sökfunktionen på bloggen och söka på Libyen, där hittar man flera postningar med många länkar om vad som hände där.
Ryssarnas oro inte hat, Stefan Lindgren, 8 dagar 4/4 2014
Obama’s Ukrainian Gold Heist, April 3, 2014 (Även Sverige lär ha en del Guld i USA.)
Ifrågasätter om Sveriges guldreserv existerar. Expert kräver att Riksbanken får kontrolllera guldet med egna ögon, Mikael Stengård, AB 31/10 2013

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster