Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi26/02 16:41

Reinfeldts Sverige – siffror och berättelser från ett förändrat vårt land (LO/utlagd 23/2 2014)

Hur kan det komma sig att människor köpt Alliansens och Moderaternas lögner?

/Kerstin

Politik/ekonomi15/02 13:49

Lena Sommestad, en både kunnig och kompetent person, har just skickats ut i periferin. Det är märkligt  hur S de senaste 25 åren konsekvent gjort sig av med alla kunniga och intelligenta partimedlemmar de har, och framför allt med alla dem som verkligen är eller varit socialdemokrater.

Det var ett sorgligt bud alltså att Lena sparkades bort. Därmed har S visat, klart och tydligt, att partiet numer bara är ett språngbräde in i de ekonomiska eliternas värme –  för de streberaktiga egoisterna och ideologilösa medlöparna. Det s.k. Socialdemokratiska partiet har  inget existensberättigande längre.

/Kerstin

Massmedia&Politik/ekonomi09/12 17:45

Karl-Olov Arnstberg var en gång en respekterad forskare. Numera är han inte så respekterad och efter den helsidesannons som han lät publicera i DN i söndags är det tveksamt om han kan betraktas som forskare.

Annonsen innehåller åtta punkter med lösryckta uppgifter med anknytning till invandringen, samt ett påstående att samtliga uppgifter kommer från offentlig statistik. Ett par exempel visar hur han argumenterar.

I punkt nummer 7 försöker Arnstberg skrämmas med uppgiften att 2012 beviljades 111 000 uppehållstillstånd. Siffran kommer från Migrationsverket, men på verkets hemsida har uppgiften förtydligats med att siffran även innefattar uppehållsrätter för invandrare från EU-länderna. Endast 17 400 av uppehållstillstånden gavs till skyddssökande, vad vi i dagligt tal kallar flyktingar.

Hade Arnstberg varit en forskare som ville informera, så hade han tagit med Migrationsverkets två förtydliganden. Han kunde även ha skrivit att gruppen flyktinginvandrare var mindre än var och en av grupperna EU-invandrare, arbetskraftinvandrare och anhöriginvandrare.

I punkt 3 skriver han att ”anhöriginvandringen handlar till största delen om att ta hit en partner från det forna hemlandet”. Detta är ett lögnaktigt påstående. 2012 var det totalt 41 156 personer som fick uppehållstillstånd som anhöriga.
Knappt hälften, 19 314 personer, räknades som ”nyetablerad anknytning”. Den enskilt största gruppen av dessa ”nya anknytningar” kom från Thailand. Till de största ”hemländerna” hörde också USA, Ryssland, Filippinerna, Storbritannien och Ukraina. I de flesta av dessa fall har det knappast varit fråga om att ”ta hit en partner från det forna hemlandet” utan svenskar som gifter sig med personer från andra länder. Den före detta forskaren Arnstberg har så till den grad vilseletts av sina fördomar att han låtit trycka ett falskt påstående utan att kontrollera med statistiken.

Även i de övriga punkterna har sådana fakta och sammanhang utelämnats som skulle kunna förta propagandaeffekten. Dagens Nyheter har upplåtit en helsida, och chefredaktören påstår att de har gjort en ”faktagenomgång” och funnit ”ett antal glidningar och tvivelaktigheter” som de dock kunde acceptera. Däremot hittade de inte några ”grova lögner” vilket visar att de inte gått tillräckligt djupt i faktakollen.

Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken? står det som rubrik på annonsen. Jag skulle vilja ställa den frågan till såväl professor Karl-Olov Arnstberg som till Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski.

/Dan Gmark

Länkar:
Annons i DN väcker debatt, Dagens Nyheter 8/12 2013
Varför jag inte skulle ha publicerat DN-annonsen, Ulf Bjereld 8/12 2013

Tillägg: Länkar till fler inlägg på Motvallsbloggen om detta ämne:
– Verkligheten bakom Jimmie Åkessons propaganda, Motvallsbloggen 20/10 2009
– Hur sverigedemokraterna luras utan att ljuga, hur journalister inte gör sina jobb och varför politiker inte kan bemöta dem, Motvallsbloggen 21/2/2009
– Moderater pratar strunt om invandrare igen, Motvallsbloggen, 18/2 2009
– Flyktingarna/invandrarna – den nödvändiga utgruppen, Movallsbloggen 20/2 2008
– Konsten att hjälpa in sd, ett rasistiskt parti, i riksdagen, Motvallsbloggen 20/4 2007

Politik/ekonomi&Teknik/teknologi28/11 13:06

Fukushima Fear: Radiation rises, ’nobody really knows how to dodge disaster’ (utlagd 18/10 2013)

/Kerstin

Länkar:
RADIOACTIVE GROUNDWATER AT FUKUSHIMA NEARS PACIFIC, MARI YAMAGUCHI, AP 23/8 2013

Internationell politik&Politik/ekonomi25/11 02:18

CIA Operation 40 and JFK, RFK, John Lennon assassinations, Watergate, 9/11: Expert Ole Dammegard (utlagd 20710 2013)

Man vill ju inte tro vad man hör här. Men det börjar komma så många uppgifter att liknande slag, från olika håll, att man börjar undra om det inte ligger något i det här.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi04/11 23:48

Får tips via Face Book att Ann-Britt Åsebol (M), å hela partiets vägnar förstås, lagt fram en motion om att avskaffa 1:a maj som helgdag. Motiveringen låter då här:

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa första maj som allmän helgdag.

Motivering
Första maj är sedan 1939 allmän helgdag i Sverige, vilket innebär att de flesta svenskar då är lediga från jobb och studier. Detta är problematiskt eftersom första maj är starkt förknippat med en specifik politisk uppfattning som inte alla delar.

Då Sveriges befolkning inte uteslutande delar denna politiska uppfattning blir det ett demokratiskt problem att en specifik politisk hållning på detta sätt uppmärksammas med en egen helgdag. (Sveriges riksdag)

Med detta omöjliggör de första-majdemonstrationer, om förslaget går igenom. Käckt eller hur? Blir väldigt spännande att se hur de unga historielösa förnyarna som numer styr S ställer sig i den här frågan, om de kommer att betrakta förslaget som modernt och framtidsinriktat, som en välkommen ”förnyelse”.

Härlig motivering dessutom eftersom den kan sedan användas för att avskaffa alla våra helgdagar också, då de flesta helgdagar är kristna och massor av svenskar inte är troende kristna, inte ens av de döpta svenskarna.

Det är en annan sak som slår mig här: Socialdemokraterna fruktade just detta förslag, anade jag för sådär en 10-15 år sen, och försökte förebygga det,  om vi skulle få en ny borgerlig regering, genom att gå de konservativa till mötes och instifta en nationaldag som helgdag, nämligen 6:e juni. För den sakens skull avskaffade man istället annandag pingst som helgdag.

Nu är förstås instiftandet av en nationaldag, som de borgerliga ivrat för länge och nu välkomnade, också en politisk/ideologisk historia som många svenskar inte alls uppskattade eller ville ställa upp på. Var på den politiska skalan vi ska sätta upp nationalismen överlåter jag åt läsaren att avgöra.

Att som S, tro att man kan kompromissa med eller blidka  konservativa personer till att ta hänsyn till annat än de egna önskemålen, den egna politiken eller ideologin, genom att gå dem tillmötes, är osannolikt naivt. De borgerliga vill inte kompromissa, de vill inte ta hänsyn. De vill äta hela kakan och kommer att ta för sig av den, bit för bit. De har redan tagit det mesta av den.

/Kerstin

Forskning/vetenskap&Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi04/11 16:08

En intressant undersökning om människors beteenden, de rikas kontra de sämre ställdas:

Money on the Mind (utlagd 21/6 2013, drygt 8 minuter lång)

/Kerstin

Politik/ekonomi08/10 23:36

Vi har många svenska politiker som gått i lära hos amerikanska lobbyorganisationer, tycks det som.

Det är som jag alltid sagt, allt ont kommer från USA. Nu har även svenska politiker börjat sälja ut Sverige och svensk politik till storföretagen, precis som de amerikanska gör.

Det är inte bara de gemensamt ägda institutionerna och resurserna som säljs ut till amerikanska och svenska storföretag nu, nu säljs också den lagstiftande makten ut.

Läs och här här  och här

Sen har  även vi numer svängdörrarna mellan politiken och storföretagen, precis som i USA.

Så här beter sig Tolgfors, ganska kort tid efter att han avgått. och Så här beter sig före detta riksdagskvinnan Christine Jönsson. Vi får också veta att var tredje byter sida.

Det var lätt att riva demokratin. När politiker beter sig så här då är demokratin redan historia.

/Kerstin

Länkar om USA:s politik:
Pity the Poor American, The War on Terrorism … or Whatever, William Blum, counterpunch.org 8/10 2013(Om USA:s alla krig tillsammans med al Qaida/terrorister.)

Internationell politik&Politik/ekonomi05/10 12:11

För att bara nämna några av de megalögner politiker försökt slå i oss och som jag inte tror på:

Jag tror inte på att Lee Harvey Oswald sköt John F Kennedy.

Jag tror inte att Christer Pettersson sköt Olof Palme.

Jag tror inte på att Ghadafi låg bakom Lockerbiekraschen.

Jag tror inte att WTC-byggnaderna rasade på grund av eldsvådorna.

Jag tror inte på att ett av USA:s specialförband dödade Osama bin Laden.

/Kerstin

Politik/ekonomi24/09 14:40

Under fyra år har biståndsministerns och hennes statssekreterares lön betalats av de pengar som skulle gått till bistånd till fattiga länder. Det var ett sätt att ”hitta nya pengar” när anslaget till utrikesdepartementet skars ned i budgeten (1). Departementschefen Carl Bildt tycker att tillvägagångssättet är fullt normalt: ”Det är rätt mycket personal vi har som arbetar med biståndet och det är klart att de kostnaderna räknar man av.” (2)

Bildt har alltså uppfunnit en ny metod för att betala lönerna för ministrar och statssekreterare. Ta pengarna från de verksamheter som departementen ansvarar för, i stället för från anslaget till regeringskansliet! I statsbudgeten kommer det att se ut som om regeringen sparar på administrationen och ökar anslagen till viktiga verksamheter, medan det i själva verket är tvärtom.

”Det kommer säkert att fortsätta på ett eller annat sätt” säger Carl Bildt. Kan man använda metoden inom Utrikesdepartementet så kan man väl fortsätta på andra departement. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd arbetar med järnvägsfrågorna. Pengarna till hennes lön kan man ta från anslaget för utbyggnad av järnvägarna. Då slipper regeringen bygga så mycket järnväg, och det är man ju inte heller så intresserad av.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth arbetar med idrottsfrågor. Mycket logiskt är då att finansiera hennes lön genom att ta en del av de föreningsbidrag som ska gå till idrottsföreningarna. Dessa är ju ändå knappast en del av arbetslinjen.

Eskil Erlandsson arbetar med EU-stödet till jordbruket. Då bör man kunna ”räkna av” hans lönekostnader från pengarna som kommer från EU. Jordbrukarna får klara sig med lite mindre pengar.

Och så kan man fortsätta. Med Bildts metod skulle man rentav kunna skära bort alla kostnader för hela regeringskansliet, cirka 6 miljarder kronor! Alla där arbetar ju, direkt eller indirekt, med att administrera verksamheter som skulle kunna betala deras löner. Då skulle hela regeringen och alla de 4000 anställda i regeringskanslier bli självfinansierade.

Fler tjänstemän skulle kunna anställas, och lönerna för ministrarna höjas, utan att skattebetalarna skulle bråka. Eller då skulle kanske ändå någon genomskåda Carl Bildt-metoden att “hitta nya pengar”?

/Dan Gmark

Länkar:
1) Biståndspengar betalade Carlssons lön, Sveriges Radio 24/9 2013 (ljudfil)
2) Utrikesminister Carl Bildt kommenterar, Sveriges Radio 24/9 2013

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster