Jag gör som jag brukar, rekommenderar det senaste inlägget, nr 6 med rubriken Konsten att prata fram krig,Klas Sandbergs blogg. Hans följetong om USA:s agerande ”under Bush” och om den amerikanska neokonservatismens framfart både i USA och i resten av världen är ett måste för varje politiskt intresserad, egentligen i hela världen, men eftersom Klas skriver på svenska, så just här och nu för varje politiskt intresserad svensk.

Efter att ha läst de publicerade avsnitten kan jag bara konstatera att ju mer jag får veta om USA:s nuvarande regim, ju mer lik Hitlers blir den, både vad gäller de åsikter som den vägleds av och vad gäller sättet de genomför politiken på. Det var Hitler som närde drömmen om världsherravälde förra gången.

Även Hitler arbetade ivrigt för freden och krigade endast för att försvara Tyskland mot ondskefulla fiender, sade han i alla fall, och trodde många tyskar, fast den delen av historien är ju inte lika bekant som det som sedan hände, jag tänker på förintelsen, som förvisso Hitler var högsta ansvarig för men som i själva verket initierades av helt andra krafter i det sjuka samhälle han hade organiserat fram – och den var dessutom inspirerad av den tidens moderna vetenskap, leddes av läkare, psykiatriker och många biologer. När jag får tid ska jag försöka skriva lite om mer om den saken, liksom jag ska återkomma till Johan Norbergs uppsats om liberalismen, som jag lovat.