Bara svenska media vet inte, eller tiger om det som verkar vara allmänt känt utomlands, nämligen att upprorsmännen i Syrien betalas av Gulfstaterna, som också förser dem med vapen (liksom dessa betalade för kriget i Libyen), de där ”superdemokratiska” staterna Qatar och Saudiarabien ex. som, om vi ska tro svenska media, brinner för att få vara med och införa demokrati  i Syrien, liksom de gjorde för införande av demokrati i Libyen. Ingen kan få mig att tro att dessa gulfstater gör på det sättet utan att de har tillstånd, stöd och uppbackning för detta från USA:s regering.

När Sverige exporterar vapen till Saudiarabien, då vet däremot svenska journalister att det inte handlar om export till en demokratisk och trevlig stat och kritiserar exporten intensivt. Visst är det märkligt. Vad menar journalistkåren egentligen? Eller har den vattentäta skott mellan hjärncellerna så att när några celler vet att Saudiarabien är väldigt långt från demokrati och reagerar mot svensk vapenexport dit, då har dessa hjärnceller ingen kontakt med de hjärnceller som är inblandade i skriverierna om Syrien och vad som händer där och då finns det inga celler alls som slår larm om att det är något här som inte stämmer. Eller vad ska vi mediakonsumenter tro?

Detta får vi exempelvis veta om vi läser Washington Post:

Syrian rebels battling the regime of President Bashar al-Assad have begun receiving significantly more and better weapons in recent weeks, an effort paid for by Persian Gulf nations and coordinated in part by the United States, according to opposition activists and U.S. and foreign officials.(1)
(Min översättning: De syriska rebellerna som slåss mot president Bashar al- Assads regim har börjat få avsevärt mycket mer och bättre vapen de senaste veckorna, en insats som betalas av Gulfstaterna och som delvis samordnas av USA, enligt oppositionens aktivister och USA:s tjänstemän för utrikesfrågor. /Min kursivering)

Och tidningen fortstätter med att säga att:

The new supplies reversed months of setbacks for the rebels that forced them to withdraw from their stronghold in the Baba Amr neighborhood of Homs and many other areas in Idlib and elsewhere.
“Large shipments have got through,” another opposition figure said. “Some areas are loaded with weapons.”(1)
(Min översättning: De nya stödet vände månader av tillbakagång för rebellerna som tvingade dem att dra sig tillbaka från sina ställningar i Baba Amrs omgivningar i Homs och många andra områden i Idlib och på andra ställen.
”Stora leveranser har kommit igenom,” sade en annan oppositionsperson. ”Somliga områden är nerlusade med vapen.”)

Fler märkligheter alltså, med tanke på Kofi Annans fredsplan. Vad menas? Att under tiden som den reguljära syriska armén inte fick visa sig i stort sett, enligt fredsplanen, och tvingades dra tillbaka alla sina trupper, så utrustades upprorsmännen med vapen utifrån så att de kunde stärka sina ställningar igen. Det låter inte som om fredsplanen var en fredsplan utan tvärtom en plan för att rusta upp upprorsmännen och ge dem friare spelrum, som en noggrant gillrad fälla för den syriska regimen alltså.(2) Men visst, så gick till i Libyen också, trots påbjudet vapenembargo.

Artikeln forsätter med att tala om att upprorsmännen dödat 23 syriska soldater i en attack vid en miltärbas. Så blir det ännu värre:

Administration officials also held talks in Washington this week with a delegation of Kurds from sparsely populated eastern Syria, where little violence has occurred. The talks included discussion of what one U.S. official said remained the “theoretical” possibility of opening a second front against Assad’s forces that would compel him to move resources from the west.
(Min översättning: Administrationens tjänstemän (min anm.:de amerikanska tjänstemännen) förde också samtal i Washington den här veckan med en delegation kurder från det sparsamt befolkade östra Syrien, där det varit ganska lite våldsamheter. Samtalen inkluderade diskussioner om, som den amerikanske tjänstemannen sade, den ”teoretiska möjligheten att öppna en andra front mot Assads styrkor som skulle tvinga honom att flytta styrkor från väster.)

Vad sysslar USA med här? Jo liksom i Libyen styr man skeendena systematiskt mot störtandet av Syriens regering och ett totalt sönderfall av Syrien, vilket kommer att leda till ett blodbad av värsta tänkbara slag. Det är de yttre makterna, med USA som ledande och Qatar och Saudiarabien m.fl. som lydiga och betalningsvilliga vasaller, som driver Syrien mot samma katastrof som den som samma makter skapade för Libyen, men den pågående katastrofen i Libyen talar inte media om alls – förstås. Inte så roligt kanske att tala om vad det var man ivrade så för före sammabrottet i Libyen. Media är nämligen i högsta grad medansvariga till det elände som libyerna upplever nu och kommer att leva med många år framöver. Utan en nära nog samlad mediauppbackning hade det varit svårt för Nato att bomba sönder Libyen och utan samma mediauppbackning nu är det svårt för USA med vasaller att förstöra Syrien och förorsaka ännu mer massmördande där.

Jag drar mig dessutom inte för att hävda att media i  högsta grad är medansvariga till massakern i Houla, genom att de stött ett uppror som det inte finns folkligt stöd för i Syrien. Det finns många syrier som vill ha förändring, men en överväldigande majoritet vill att den ska genomföras med fredliga medel och på fredlig väg och stöttar inte alls våldsmännen och den vill inte alls ha utländsk inblandning i Syriens inre affärer.

/Kerstin

(Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien)

Länkar:
1) Syrian rebels get influx of arms with gulf neighbors’ money, U.S. coordination, Karen DeYoung and Liz Sly, Washington Post 16/5 2012
- Fredsplanen för Syrien – en noggrant planerad fälla, Motvallsbloggen 8/4 2012
- Save Syria: Demand End to Supporting Sectarian Terrorists. US, Israel, and Saudi Arabia have plotted bloodbath for years, Tony Cartalucci,
Land Destroyer 2/6 2012
(I den här artikeln får man mängder av länkar till sidor med den information som media i Sverige inte består oss svenskar med.)
- Syrien kan slitas sönder, Hans Öhrn, Flamman 18/5 2012
- Perception Management For War On Syria, Moon of Alabama 31/12 2012
- THE HOULA MASSACRE: Opposition Terrorists ”Killed Families Loyal to the Government”, Detailed Investigation, Marat Musin, Global Research 1/6 2012 (We call on our readers to forward this report far and wide, post it on facebook. 
The massacre in Houla is being blamed on the Syrian government without a shred of evidence. The objective is not only to isolate Syria politically and economically, but to develop a pretext and a justification for waging an R2P humanitarian war on Syria.
The US Ambassador to the United Nations Susan Rice has hinted that if the Security Council does not act, the US and its allies may consider ”taking actions outside of the Annan plan and the authority of the [UN Security] Council.” (Min anmärkning: Som om man inte redan gör det. Så ska vi erinra oss att det var ett bra tag sedan Obama talade om att Assad måste avgå, precis som han gjorde vad gällde Ghadafi redan på ett ganska tidigt stadium. Detta måste tolkas som att USA tänker se till att Assad faller, och nu börjar man tala om brott mot mänskligheten också, att han är ansvarig för massakern i Houla, som ingenting tyder på att han är.)
This report by Marat Musin confirms that crimes against humanity are being committed by terrorist militia.
It is essential to reverse the tide of war propaganda which uses civilian deaths as a pretext to wage war, when those killings of civilians were carried out not by government forces but by professional terrorists operating under the helm of the US-NATO sponsored Free Syrian Army.)