maj 2007


Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi19/05 02:52

Det är synd om Federley – tycker han. Han anses tydligen barnslig även av sina egna inom centerpartiet. I DN debatt beklagar han sig, i samband med att han avgår som ordförande i centerpartistiska ungdomsförbundet, över att hans idéer inte tagits väl upp ens inom hans eget parti. Den vuxne person som läst lite av det han skrivit, bl.a. på sin blogg, har inte svårt att förstå den saken.

Debattartikeln i DN inleds med bl.a. följande rader:

Fredrick Federley gör bokslut över sin tid som centerungdomarnas ordförande: Mitt eget parti har angripit och förlöjligat mig.
……………….
Den borgerliga alliansen har kapitulerat politiskt, menar riksdagsledamoten och avgående ungdomsordföranden i centerpartiet Fredrick Federley

Sedan fortsätter Federley själv med bl.a. följande:

De mest sorgliga exemplen har varit där företrädare för ens eget parti anammat den gängse tekniken att avfärda nya idéer med att kalla det för nyliberalism.
……………….
Den socialdemokratiska hegemonin är så stark över den svenska debatten att den också kommit att smitta Allians för Sverige.

Vad ska man säga? Ska man skratta, sucka eller ska man gråta, eller ska man kanske glädja sig över att det tycks finnas en och annan förnuftig person även inom centerpartiet? Eller ska man kanske bara mysa förnöjt över att ordet ”nyliberal” tycks ha blivit ett rent skällsord, ett som inte ens de nyliberala vill kännas vid längre?

Länk:
Federley på DN debatt

Tillägg 20/5 kl. 13.45
Nu har vi fått den nya beteckningen på vad Federley står för, från en av hans beundrare, Johan Pettersson på bloggen ”Svart på vitt”. Han skriver nämligen att

I ett land där snällism är rådande har Fredrick stått upp för motsatsen, men framför allt har han stått upp för sina värderingar. För det kommer han alltid att bli ihågkommen. Och jag tvekar på att vi sett det sista av honom

Motsatsen till att vara ”snäll” är att vara ”elak”, så Federley står alltså, enligt Johan Pettersson, för ELAKISMEN.
Det var ju en träffande karaktäristik av ungdomarna på höger/mittenfältet i politiken, ja egentligen på hela alliansen.

Länk:
Svart på vitt/Johan Pettersson

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi18/05 02:04

Blått Sverige har blivit rött”, skriver DN och fortsätter: ”Framgångarna i opinionen för socialdemokraterna är ungefär lika stora över hela landet, med ett väljarstöd som är cirka tio procentenheter högre än i valet”.

Så synd då att det inte finns något rött socialdemokratiskt parti längre. Ett sådant hade suttit bra nu.

Länk:
Blått Sverige har blivit rött, DN

Internationell politik15/05 02:21

Hos Syrran hittar jag ett citat ur Washington Times som jag inte kan låta bli att hjälpa till att sprida. Citatet är ur ett brev som den krigförande och tortyr- och dödsstrafförsvarande orättspresidenten därstädes har skrivit till Pelosi:

I am concerned that this year Congress may consider legislation that could substantially change federal policies and laws on abortion, and allow taxpayer dollars to be used for the destruction of human life …………
…………….
I believe it is the most basic duty of government to guard the innocent. With that in mind, I will veto any legislation that weakens current federal policies and laws on abortion or that encourages the destruction of human life at any stage.

Det kan inte vara mycket kontakt mellan hjärncellerna hos denne person.

Länkar:
Syrrans blogg
Washington Times, artikel

Tillägg:16.05 kl. 23.55
Men det finns förstås skilda åsikter om ovanciterade person. Reinfeldt ex. har en helt annan uppfattning:

  – När man möter honom öga mot öga är det svårt att förstå den mediebild som finns i bland annat Sverige, säger han.
  – Man slås i stället av presidentens enorma närvaro, hans engagemang och breda kunskaper.

Göran Persson var visst av ungefär samma mening efter att ha träffat Bush.

Länk:
Reinfeldt om överst citerade person, AB

Ej kategoriserad14/05 04:38

Man tror inte det är sant. En öststat vinner tydligen eurovisionschlagerfestivalen, eller vad det kan heta numer, och tidningar och bloggare får det att verka som om vi förlorat ett storkrig eller just blivit ockuperade av marsianer. Milda makter!

Skola/utbildning13/05 15:21

Läser i GP att forskare har visat att det framför allt är kunders mun-mot-muninformation som ger affärerna fler kunder och att de enkäter som somliga affärer ibland ber kunder fylla i, inte säger så mycket – för att göra en kort sammanfattning. Utvärderingshysterin började i slutet av 80-talet och har nu nått hisnande proportioner, inom snart sagt alla områden och i och med målstyrningen av nästan all verksamhet. De kostar betydligt mer än de smakar.

Det har exempelvis varit populärt de senaste 15 åren att låta deltagare på kurser utvärdera de kurser de går. Nu har jag slutat undervisa på högskolor och universitet men dessförinnan fick jag en ganska lång erfarenhet av att bli utvärderad av studenter och teknologer. Det slog mig ganska snart, när det här bruket blev vanligare, att de där utvärderingarna inte var mycket värda om man ville förbättra eller förändra kurser. Det enda de dög till var att peka ut verkligt usla eller rent fantastiska lärare, extremerna, sådana där som trots allt är ganska sällsynta och som dessutom nästan alltid är kända hos överordnade även utan utvärderande enkäter.

De här enkäterna fyller egentligen bara en funktion, den att ge kursdeltagare och studenter en känsla av att de får vara med och säga sitt om undervisningen, vilket kanske i sig är en viktig funktion dock. De säger däremot väldigt lite om hur kurserna fungerar, rent kunskapsmässigt. Svaren på enkäterna påverkas nämligen av många faktorer, och ofta nog mer så av helt ovidkommande faktorer än av kursers verkliga innehåll eller uppläggning.

Om lärare är normalbra, normalt trevliga och hövliga mot kursdeltagarna, vilket nog de flesta är, kommer deras personlighet att påverka resultatet av enkäten snarare än innehållet i eller upplägget av kursen. Vi människor tenderar att inte vilja vara rent elaka mot människor vi tycker om, eller inte tycker rent illa om. Alltså tenderar de flesta av oss att svara ganska snällt och menlöst på enkäter/kursvärderingar i det här fallet.

Överhuvudtaget tenderar de flesta att lägga sig någonstans i mitten av svarsalternativen på en enkät, oavsett vad den handlar om. Vet inte om det är en kulturell historia, men de flesta av oss undviker de stora orden i seriösare sammanhang. De flesta kryssar alltså inte i de extrema alternativen, vilket förstås kan bero på att läraren är normalbra och vad kursdeltagarna förväntar sig.

En aldrig så god föreläsare däremot, vad gäller sakinnehåll i undervisningen, men som är otrevlig och blir illa omtyckt som person, eller en lärare vars föreläsningar är innehålllsmässigt viktiga men som inte förmår att engagera, låter torr och tråkig kanske, kommer också att få sin personlighet utvärderad, inte kursens innehåll eller uppläggning.
Det är tur för studenter och teknologer att vi lärare inte sätter betyg på deras personligheter.

Dessutom påverkas utvärderingar av det här slaget av gruppsammansättningen. Det finns i varje grupp ett litet antal personer som kommer att ange tonen under kursens gång. Om dessa personer är respekterade eller någotsånär omtyckta av resten av gruppen, så kommer deras attityder under kursens gång att påverka resultatet av utvärderingarna, och i högre utsträckning än innehåll och upplägg av kursen, eller framförandet av stoffet.
Under de omkring 10 år, som jag undervisade på en humanistisk 3-poängskurs på Chalmers (vetenskapsteori), samma kurs hela tiden, kunde jag redan långt innan kursen var klar, ibland redan efter ett par föreläsningar, säga hur utvärderingen skulle komma att utfalla.
Om de dominerande i gruppen var positiva, till ämnet eller till min person (vet inte vilket men troligen bådadera) så visste jag att utvärderingarna skulle bli positivare, genomsnittligt, än om de dominerande uppvisade en negativ inställning, till kursinnehållet eller till mig personligen, eller till bådadera (?). I det senare fallet blev utvärderingarna alltid mer negativa genomsnittligt. Grupptrycket är alltså mycket viktigt för hur en kursutvärdering utfaller.

De dominerande personernas inställning, framför allt om de är negativa, behöver dessutom inte ha ett dugg med lärarens undervisning, eller personlighet att göra. Kursdeltagare kan vara negativa från början bara på grund av att de har närvaroplikt på en föreläsning som de inte har lust att gå på, eller som de anser stjäl tid från vad de anser vara viktigare. De kan vara irriterade och negativa bara på grund av att de anser att schemaläggningen är dålig, en faktor som läraren kanske inte kan påverka. Deras attityder smittar sedan av sig på resten av gruppen, och givetvis också på lärarens attityd. Det är naturligtvis mycket roligare, och man blir en mycket gladare, mer engagerad och entusiastisk lärare om man möts av positiva kursdeltagare. Lärare är ju också människor.
Jag brukar alltså säga att en bra kurs görs av lärare och kursdeltagare tillsammans, även om det är lärarens sak att försöka vända de negativa. Ett sådant vändande kräver tid och tålamod emellertid, och går inte att åstadkomma på en kortare kurs eller föreläsningsserie. Den kräver också psykologisk insikt från lärarens sida.

Själv fann jag ganska snabbt att bästa sättet att få klarhet i hur en kurs fungerade, var att diskutera saken med studenterna, kontinuerligt under kursens gång. Kafferasterna tillsammans med kursdeltagarna var den viktigaste källan till insikter om hur studenter och teknologer upplevde kursen. Dels kom det då fram frågor om innehållet som man kanske inte vågat fråga om under föreläsningen, dels kunde det komma fram förslag om hur innehållet skulle presenteras för att bli mer lättsmält, i vilken ordning olika områden skulle presenteras för att bli mer sammanhängande och liknande.

Sedan lärde jag mig förstås också en annan sak under alla åren jag undervisade, nämligen att gjorde jag som lärare si, så hade alltid någon eller några kursdeltagare synpunkter på det och menade att jag borde göra tvärtom. När jag så gjorde det vid nästa kurs, kunde jag sätta mig den på att någon eller några skulle föreslå att jag istället borde ha gjort tvärtom, som förra gången alltså. Men trots detta, samtalen med kursdeltagarna var ofta givande och talade man med varandra utifrån utgångspunkten om ömsesidig förståelse, brukade man ofta kunna förbättra kurserna och ibland övertyga deltagarna om att det motsatta förfaringssättet också hade sina problem och bli ense om hur man skulle förfara.

Ej kategoriserad12/05 01:32

Jag rensar nu bort länkar till bloggar som inte haft något nytt inlägg de senaste tre månaderna. Börjar bloggarna skriva inlägg igen, för jag in länkarna igen.

Politik/ekonomi10/05 00:13

Man får allt fler orsaker att känna sig stolt över Moder Svea, nu också i och med att Sverige röstar nej till ett förslag om förbud mot klusterbomber, efter att folkpartiet ändrat inställning i frågan (Lejonborg vill väl också ha ett välbetalt jobb efter sin avgång).

Försvarsminister Mikael Odenberg försvarar svenska intressen och det är ju bra. Jasplanen kan nämligen utrustas med klusterbomber, alltså ligger det förstås i svenska folkets intresse att vi svenskar inte medverkar till förbud mot sådana.
För vad betyder en massa dödade och lemlästade människor och dödade, stympade och skadade små barn i förhållande till detta viktiga ”svenska” intresse? Platt intet förstås.

Vilken industrigrupp i Sverige är det som tjänar på att tillverka Jas förresten – för våra skattepengar?

Länk:
Inget förbud mot klusterbomber, Ekot

Tillägg 11/5 kl. 02.45:
Det blev tydligen alldeles fel i Ekot i förrgår kväll. Folkpartiet hade inte alls ändrat sig, så det blev inget nej till förbud mot klusterbomber. Jag var alltså för snabbt ute. Brukar inte vara det eftersom jag brukar vara genuint skeptisk till vad som rapporteras och inte tro det förrän det bekräftats från flera källor men den här gången slarvade jag och var en alltför okritisk lyssnare till Ekot.
Tack Jonas S för påpekandet.

Sedan undrar man förstås hur det kunde bli så fel i Ekot (och tydligen även i Aktuellt som Ekot hänvisade till). Är det så att regeringens ena hand inte vet vad den andra gör?

Länk:
Birgitta Olsson (fp) om klusterbomber
Riksdagspartier vill stoppa klusterbomber, Ekot 10/5

Tillägg 11/5 kl. 22.35
Det blir bara konstigare och konstigare det här. Nu tycks det alltså förhålla sig så att svenska klusterbomber, som ju förstås är mycket ”säkrare” än andras, inte bör/kommer att omfattas av förbudet, enligt Odenberg – hurra vad vi svenskar är bra!

Hur ställer sig fp till detta då?

Länk:
Klusterbomber fråga för internationella förhandlingar, Ekot
Odenberg får internationell kritik, DN
Hård internationell kritik av Odenberg. Ekot

Ideologier/propaganda08/05 02:14

- Stalin var kommunist och Hitler var nazist, och kommunism och nazism är ju i själva verket samma sak (hävdas det från somliga borgerliga bloggare numer).

– Socialistiska och kommunistiska partier är arbetarpartier.

– Moderaterna kallar sig ju numer ”det nya arbetarpartiet”.

Slutsats: Alltså är moderaterna kommunister = nazister.

Solklart – att jag inte har förstått det tidigare :twisted: .

Livsfrågor06/05 02:38

till mamma

Asta Lengstål, 1/6 1920 – 17/4 2007.
Borgerlig begravningsceremoni 3/5 2007

Musik till mamma:
Valse Triste, Sibelius
Sång till friheten, dock en inspelning med bara Björn Afzelius
Morgonstämning, Grieg

Ideologier/propaganda04/05 15:00

Idag hänvisar jag till min recension i Alba av Lars Kalanders bok Tro dom inte!! Vår tids myter och hur du genomskådar dem (2007), som handlar om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. (Klicka på logon överst på bloggen eller på länken nedan)

När du ändå är inne på Alba rekommenderar jag också läsning av övriga artiklar och recensioner :-).

Länkar:
Om konsten att genomskåda myter, recension, KB i Alba

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster