september 2006


Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi03/09 13:09

Bit för bit, och på ett mycket försåtligt sätt, attackerar alliansen, och framför allt moderaterna, facken. Tillsammantagna blir deras förslag på det här området förödande för vanliga löntagare.

Nu, läser jag i dagens GP, föreslår man moderaterna att man ska kunna få F-skattesedel även om man bara har en enda arbetsgivare. Det kanske kan låta bra, med mindre regleringar och så och att fler får möjligheten att bli egna företagare, men i verkligheten handlar det om att möjliggöra för större arbetsgivare att kräva att folk, som arbetar hos dem, har F-skattesedel. Det innebär att företagen inte behöver anställa människor. Istället kan de köpa arbete av ”egna företagare”, som inte omfattas av de arbetsrättsliga lagarna, eftersom dessa inte gäller för egna företagare.

Man kan säga att Reinfeldt, och de nya moderaterna, verkligen behärskar konsten att luras utan att ljuga. Får man igenom de lagar som föreslås, ökade avgifter till facken, borttagande av avdragsrätten för dessa, högre A-kasseavgifter, minskad utdelning från A-kassa i fall av arbetslöshet, och det här förslaget om ”utökad rätt till F-skattesedel”, ja då behöver man inte angripa arbetsrättslagarna direkt. Då kan man se ljuv och mystomtig ut och hävda att man inte alls vill avskaffa de fackliga rättigheterna, trots att det är exakt detta man gör, men på många små och försåtligt iordningställda bakvägar.

Ideologier/propaganda&Massmedia02/09 02:29

Fick Ordfront Magasin idag och läste med stort intresse en artikel av Per-Anders Forstorp, Moa Forstorp och Brian Palmer: Moderaternas magnifika makeover, om partiets förunderliga förvandlingsnummer alltså, som inte minst svenska journalister verkar ha svalt med hull och hår. Författarna beskriver hur moderaterna, och Reinfeldt, plagierat Bushs valstrategi genom att framställa sig som något rakt motsatt det man i själva verket är, samt hur Reinfeldt fått samma stöd och hjälp av Bonnierpressen i Sverige (jag skulle nog vilja tillägga också av Svt och SR), som Bush fick av Murdoch och Fox News i USA.

Författarna av artikeln skriver också om och citerar ur Reinfeldts ”ungdomsbok”:

Som 28-årig riksdagsledamot hade Reinfeldt i sin bok , Det sovande folket, jämfört välfärdsstaten med ”pest, smittkoppor och Aids”. I boken skrev han också: ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras”.
Reinfeldt skrev vidare att ”svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”. Och han varnade för att allt fler människor som får bidrag från välfärdsstaten blir ”döva kravmaskiner”.

Jag läser vidare i artikeln och finner så att den 5 oktober 2004 förklarade Reinfeldt för tidningen Metro och senare samma år för den moderata tidskriften Linje att:

”Vi är idémässigt det parti som ligger till höger i svensk politik, och vi har inte gjort någon idémässig förflyttning”. Samma år berättar han för den moderata tidskriften svensk Linje: ”Jag vill säga en sak till alla dem som talar om en orientering mot mitten: Jag har aldrig själv, vare sig använt ordet eller haft det som utgångspunkt. Idémässigt jobbar jag utifrån precis de moderata värderingar som gjorde att jag valde det här partiet.”

Intressant eller hur? Reinfeldt anser tydligen fortfarande att svenskarna är mentalt handikappade och han menar att han inte har ändrat ståndpunkt alls sedan han blev moderat. Alltså – han ljuger som en häst travar i den just nu pågående valkampanjen, något som även ungmoderaterna tycks anse, vilket artikelförfattarna avslöjar genom att berätta att:

Mattias Thorsson, chefredaktör för moderata ungdomsförbundets tidning Blått, skrev att Reinfeldts strategi liknade dubbelspelet vid Trojas belägring.

Och för en gångs skull ger jag ungmoderaterna alldeles rätt.

Artikelförfattarna fortsätter med att påvisa hur de svenska moderaterna i stort sett i varje detalj tagit efter George W. Bushs valstrategi. Bland annat handlar denna strategi om att förvirra väljarna.

Sedan är det ju en annan sak att Bush definitivt vann sitt första val på valfusk, och troligen även det andra, vilket delvis utreds idag i USA. Det konststycket, hoppas vi väl, blir svårt för Reinfeldt att ta efter.

En mycket intressant artikel alltså. Per-Anders Forstorp och Brian Palmer har dessutom tillsammans gett ut en bok om ämnet, med titeln George W.Reinfeldt – Konsten att göra en svensk extreme makeover, som står högt på min läsagenda just nu.

« Föregående sida


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster