december 2007


Ideologier/propaganda12/12 16:27

I brist på egen tid och inspiration rekommenderar jag ett par mycket bra och viktiga inlägg om neo-cons i USA, hur det började och hur det har gått sedan.

Klas Sandberg klargör bl.a, indirekt, för oss varifrån Timbro, vår svenska motsvarighet till den amerikanska propagandahydran, hämtade och hämtar sin inspiration och hur enorma summor de ekonomiska eliterna i Västvärlden pumpar in i propaganda för att lura upp oss. Det handlar bl.a. om att skaffa sig kontrollen över alla större media om att förvanska historien och om att använda sig av modern betéendevetenskap för att hitta bästa sättet att lura så många som möjligt. Det handlar också om en mycket långsiktig strategi för att skaffa sig total kontroll över oss alla och över världens samlade resurser.

Var och en som vill hålla sig informerad om vad som händer bakom kulisserna (fast de som befinner sig där inte ens bemödar sig allvarligt att dra ner kulisserna, eftersom man vet att de allra flesta inte informerar sig om vad de håller på med) bör läsa Klas Sandbergs bloggposter om USA:s neo-cons.

Läs alltså de två artiklar som Klas Sandberg hittills skrivit om neo-cons i USA, Vad är Neokonservatismen? och Vad är Neokonservatismen? 2 Nätverket. Jag ser med stort intresse fram emot den fortsättning som förhoppningsvis kommer.

Länk: Vindskupan, Klas Sandberg
(för senare besökare: Klicka på kategorier/neokonservatism)

Teknik/teknologi12/12 04:19

E-bloggarna har nu fått ett nytt ansikte som gör att man inte kan kommentera med mindre än man har något slags Google-konto. Jag försökte en gång fixa ett sådant men lyckades inte få det att fungera, så i och med den nya principen för kommentarer på e-bloggarna så kan jag inte längre kommentera på dessa. Jag tycker personligen att det är ledsamt. De som har sådana bloggar ska dock veta att bara för att de inte ser några kommentarer från mig i fortsättningen så innebär detta inte att jag slutat intressera mig för vad de skriver. De som återfinns i min länkrulle fortsätter jag att läsa regelbundet, men jag kommer framledes att då och då känna en viss nedslagenghet för att jag inte klarar av att kommentera på dem längre.

Teknik/teknologi11/12 02:11

Jag hade inte tänkt skriva någon mer bloggpost förrän jag är klar med en recension som ligger och värker inom mig, en del av den ligger dock redan i datorn. För att undgå värken ett tag och efter att ha skrattat mig igenom det mesta som bloggaren Kurranz har skrivit, och kommentarerna på hans blogg, beslutade jag mig för att testa det översättningsprogram som bloggaren ifråga rekommenderar och som han själv använder sig av på sin blogg vid något tillfälle (även där är satiren lysande). Det resulterade i ytterligare skrattparoxysmer.

Self am not arriving that word any special appreciation in affairs , only lead underline what second had feel if the. The is however nots easily, as they underlying åsikterna often must pan underline among advices.

Solklart förstås. Men för den som till äventyrs inte förstår vad texten säger, eller som inte kan engelska (!), så kommer en svensk översättning här:

Jag kommer inte att uttrycka någon speciell uppfattning i saken, endast föra fram vad andra har tyckt om den. Det är emellertid inte lätt, eftersom de underliggande åsikterna ofta måste vaskas fram mellan raderna.

Det var möjligen inte ett brilliant svenskt stycke in, men det var avgjort ”shit out”.

Ideologier/propaganda10/12 04:06

Via Milton Frihetssons blogg har jag hittat bloggen Kurranz. Med utgångspunkt i denne bloggares första inlägg (som jag länkar till här), utspann sig en diskussionen mellan maken och mig om huruvida Kurranz blogg var en ren parodi på dagens nyliberaler eller om den var allvarligt menad. Maken var tvärsäker: den är en parodi. Jag som har läst vad Bo Södersten sagt om Pinochet och vet att det som Kurranz skriver stämmer med verkligheten i det fallet, kände mig mer osäker. Det är uppenbart, av kommentarerna att döma, att fler reagerat med tveksamhet och att människor bedömt bloggarens intentioner helt olika, i varje fall i de inlägg jag har läst.

Är bloggen en ren parodi så visar bloggaren, på ett utmärkt bra sätt, att det inte är så lätt att göra parodi på folk som i sig själva är rena parodier. För att inte tala om vad det säger om den absurda tid vi lever i.

Läs lite på bloggen och döm själv. Den är riktigt rolig, vare sig den är parodi eller seriöst menad.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Teknik/teknologi04/12 03:35

Jo, jag tror att vi håller på att förändra klimatet och att något måste göras (något jag var ute och talade om på skolor redan i mitten av 70-talet), men jag tror inte för ett ögonblick att kärnkraften är den trevliga och ofarliga lösningen på problemet med växthuseffekten som vi nu ska vi övertygas om att den är.

På DN debatt kan vi läsa att:

S-veteran (Rolf Alsing: min anm.) uppmanar Mona Sahlin att göra upp med alliansregeringen: Ett fempartifördrag om fortsatt kärnkraft skulle etablera ett politiskt faktum som inte kan rivas upp.

Det är till att ha förlorat den demokratiska kompassen. ”Om vi politiker bara håller ihop så behöver vi inte bry oss om vad folket anser”, är innebörden i detta. Snyggt. Alsing fortsätter med att bl.a. säga:

De befintliga kärnkraftverken har blivit både säkrare och effektivare. Kärnkraftens drifts- och avfallsproblem kan i allt väsentligt betraktas som lösta.

Hörde han inte att Forsmark var nära ett totalt haveri förra sommaren? Eller förstod han det inte kanske? Massmedia uttryckte sig ju inte glaskart om saken, men det var uppenbart att det förhöll sig på det sättet. Vet, eller inser han inte vad det hade inneburit om Forsmark hade drabbats av en total härdsmälta? Kan han kanske inte föreställa sig hur det hade blivit i Stockholm efter en härdsmälta i Forsmark? Vet han inte om att ett område stort som Belgien är obeboeligt kring Tjernobyl?

Det var helt klart åratal före omröstningen om kärnkraften, att politikerna borde ha satsat på att stödja utvecklande av alternativa energikällor, och det var definitivt klart vid folkomröstningen. Det gjorde de inte. De föredrog att låtsas som om svenska folket hade sagt sitt oinskränkta ”ja” till kärnkraften, trots att svaret egentligen var en majoritet för ”nej”, där somliga sade ”avveckla direkt” och andra ”avveckla inom 20 år” och då endast en minoritet gav kärnkraften sitt oreserverade ”ja”.

Själv begrep jag aldrig varför politikerna inte satsade på stödjande av utvecklandet av vindkraft och solceller, samt på forskning om energisnålare processer, redan under 70-talet. Det hade gett Sverige goda exportmöjligheter idag, då just apparatur för sådan energiproduktion efterfrågas i allt högre grad runtom i världen. Men nej, här skulle man inte satsa på att använda flera, olika och mindre farliga energikällor, här gällde den heliga enfalden: Kärnkraft, kärnkraft och ännu mer kärnkraft. Så lade man ner mindre vattenkraftverk och byggde in samhället i ett allt större kärnkraftsberoende.

Förr eller senare kommer det där kärnkraftshaveriet, någonstans i Europa, som gör kärnkraften totalt omöjlig och ju bättre rustade vi är för att klara oss utan den, desto bättre kommer vi att stå oss när den dagen kommer.

Effekterna av ett totalt haveri är nämligen förödande. Få yngre människor, de där som inte var med när vi röstade om kärnkraften efter olyckan i Harrisburg, eller som bara var barn då, och som inte fått den allsidiga information om problemen med kärnkraften som vi fick innan vi röstade, inser vad ett totalt kärnkraftshaveri skulle innebära. De flesta yngre människor vet inte hur det var när det regnade radioaktivitet över Norrland efter härdsmältan i Tjernobyl. Dagens yngre människor har dessutom troligen inte en aning om hur länge kärnkraftsavfallet måste hållas totalt avskilt från allt mänskligt och annat liv, (och löst är inte problemet med denna säkra förvaring, oavsett Alsings uttalande,) eller om vilka risker uranbrytning innebär.

Inte alls konstigt alltså, att man idag har en majoritet för kärnkraften. Det är inte konstigare än att man kunde få folk att förknippa rökning med ett friskt och sunt, för att inte säga glamouröst leverne för bara 40 år sedan.

För att fatta ett rationellt beslut krävs kunskaper, både om för- och nackdelar, samt om riskerna, med det man ska besluta om. Idag talas bara om kärnkraftens fördelar – praktiskt taget aldrig om dess nackdelar. Precis så var det med rökningen för 40 år sedan. Och precis som politikerna och den ekonomiska eliten försökte skrämma oss med återkomsten av TBC-barackerna (som vi verkar få nu, trots kärnkraften) om vi sade nej till kärnkraften, ska vi nu skrämmas att acceptera kärnkraften med växthuseffekten (klimathotet). För att inte tala om att tanken självklart är att det är vi skattebetalare som ska stå för riskerna, liksom för kostnaderna att bygga ut densamma. Inget privat företag tar på sig både kostnaderna för byggandet av nya kärnkraftverk och för konsekvenserna av eventuella olyckor. De privata företagen är bara intresserade av att håva in vinsterna – så länge det går. Riskerna ska vi vanliga skattebetalare stå för, dels genom att riskera vår hälsa, dels genom att betala vad en olycka skulle kosta.

Det finns inga gratisluncher skrev Barry Commoner på 70-talet. Det finns inga genvägar till ett bevarande av våra nödvändiga livbetingelser, de kräver att vi alla lär oss leva på ett annat sätt och att inte slösa med energi och resurser som vi gör idag. Kärnkraften kommer inte att lösa dessa problem, bara att förvärra somliga av dem och samtidigt att öka riskerna för människorna.

Länk:
”Socialdemokraterna måste säga ja till kärnkraften”, Rolf Alsing, DN
Vattenfall stoppade kärnkraftverk, DN
Två nya fel vid kärnkraftverken
Håll huvudet kallt, DN
Forsmarks utsläpp oroar SSI, DN
Förslag om slutförvaring av kärnavfall kritiseras, DN
Jorden klarar sig bra utan mänskligt liv, DN
Fler artiklar om tillbudet i Forsmark, DN, läs några av dem

Litteratur:
– Commoner Barry, 1971, The Closing Circle:
(Som i den här boken skrev ner ”the four laws of ecology”:
1. Everything is Connected to Everything Else. There is one ecosphere for all living organisms and what affects one, affects all.
2. Everything Must Go Somewhere. There is no ”waste” in nature and there is no “away” to which things can be thrown.
3. Nature Knows Best. Humankind has fashioned technology to improve upon nature, but such change in a natural system is, says Commoner, “likely to be detrimental to that system.”
4. There Is No Such Thing as a Free Lunch. In nature, both sides of the equation must balance, for every gain there is a cost, and all debts are eventually paid.
)

– Commoner Barry, 1977, Maktens armod ( De rika ländernas produktionssystem sviker människan, kränker miljön, skövlar jordens resurser. Finns samvete och mod för en radial omprövning?(Det fanns det inte: min anmärkning.)

– Romklubben, 1972, Limits to Growth (en bok som blivit grovt förtalad och vars budskap förvanskats ordentligt genom åren)

« Föregående sida


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster