juli 2008


Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia10/07 01:22

Jag har inte orkat skriva om allt elände som galna konservativa politiker ställer till, härhemma och runtom i världen. Jag lyssnar dock fortfarande på nyheterna och blir alltmer förundrad över den nyhetsförmedling vi har.

Här har USA:s fanatiska neo-konservativa oligarki, med Bush som galjonsfigur, hållit på att hota resten av världen ända sedan 9/11 (den som inte är med oss är emot oss), men i massmedia, radio och tidningar (TV tittar jag mer sällan på) framställs allt elände, alla konflikter som vi ser på den internationella politiska arenan, som resultat av andra länders hot och krigiskhet, som hot mot frihet och demokrati (!). Det är så man tror att det inte är sant.

USA har hotat att angripa Iran flera år nu, och mycket tyder på att ett angrepp, av något slag, väntar precis runt hörnet. Det antas allmänt, bland folk som använder insidan av huvudet, att Bushadministrationen kan tänkas vilja slå till innan Bush avgår. När så Iran till sist svarar med att visa att man i så fall är beredd att försvara sig, genom att prov(demonstrations-) skjuta en missil, ja då framställer Bush detta som att han har rätt i sina påståenden om att Iran är farligt för hela Västvärlden och få i svenska massmedia säger emot.

USA håller på att snäva in sin robotbasring (den som byggdes upp kring g:a Sovjet,) runt Ryssland och försöker idag placera ut sådana allt närmare den numer snävare ryska gränsen, i de före detta sovjetiska buffertstaterna (vem i historia kunnig förundras över att Sovjet ville ha sådana förresten och vilka tror att de inte åter kommer att vilja ha det om USA framhärdar i sin nya kalla-krigspolitik?). När Ryssland svarar med att man inte kommer att acceptera detta, som man ser precis som det hot det är, då får vi höra att Ryssland är hotfullt. Det är man förvisso i somliga av närområdena, där man i USA:s efterföljd bekämpar alldeles egna ”terrorister”, men inte mot Väst, förrän USA börjat tränga sig allt närmare inpå Ryssland med sin vapenarsenal.

Samtidigt förklarar vår fullkomligt världsfrånvända regering (liksom den förra gjorde,) att nu ska det minsann aldrig mer bli krig i Europa, för nu har ”vi” skapat ett Europas förenta stater (eller i varje fall bra nära) och så lägger den ner vårt värnpliktsförsvar för nu ska vi istället försvara oss gemensamt, dvs delta i USA:s kolonialkrig. Det ska vi göra med hjälp av svenska legoknektar och för att få vara med och lägga beslag på all världens oljereserver, eller i varje fall få en liten del av dem. Fast Bildt, som redan har lite fingrar i oljesyltburken, räknar förmodligen med att tjäna egna privata pengar på detta framöver (allt enligt den liberala devisen om rätten till privat ägande, den där rätten som man (Haliburton ex) omedelbart började tillämpa i Irak).

I själva verket har hotet mot freden i Europa förmodligen inte varit större sedan Hitlers dagar. Allt tyder på att USA:s styrande i grunden har även rysk olja och gas i kikaren och en förhoppning att framtiden ska ge möjligheter att lägga beslag även på dessa. Nu får vi dessutom höra att det är Rysslands nättrafik som FRA-lagen är till för att fånga upp och sälja – till USA förstår man. Stiligt!

Den här gången ställer ”vi” alltså modigt upp, vilket vi inte gjorde förra gången, trots att högerkrafterna i Sverige gärna hade sett att vi hade gjort det, på Hitlers sida, och ivrigt agerade för den saken. Går vi med i NATO så har vi formligen bett om bomber över Stockholm och Göteborg, om det smäller mellan USA (NATO) och Ryssland och den risken är inte försumbar med den politik som förs i Väst idag, på USA:s begäran.

Men i massmedia får vi höra hur en massa andra länder är hotfulla och vi ska helt klart förstå att vi måste bekämpa dessa hot mot oss. Ja vi hotas förstås bara av av de stater som har olja eller gas (vid sidan av av terrorister förstås,) inte av några andra länder. Kina hotar oss inte, vad jag förstår, och inte heller Brasilien, ja inte ens Kuba hotar oss just nu.

Vem tror på de där blå dunsterna? Tror regeringen själv på dem? Tror socialdemokraterna på dem? Tror massmedias journalister på dem eller lyder de bara order?

Se även inlägg på bloggen ”Biology and Politics”:
Ingrid Betancourt om Hugo Chavéz och svenska mediers lögner
Pressenes frihet” som grundläggande rättighet och politiskt propagandavapen
USA tar efter Sverige: FRA-lagen som auktoritärt exempel

Också detta blogginlägg handlar om medias förvridna verklighetsbilder:
Magnus Berg, Burgsvik, ”Om detta må ni berätta”

Djur/natur09/07 15:01

digitalis

Jag får väl börja vara med i sådana där tävlingar om största/högsta blomman. Jag har i varje fall aldrig sett en digitalis av det här formatet. Den här, som inte är den enda i den storleken i trädgården, mäter 1,95 m.

Det är inte bara bra dock, att blommorna rakar i höjden, för den rabatt som jag visat här tidigare, när den var som finast, ser närmast ut som Jerusalems förstöring just nu sedan ett kraftigt slagregn fått hälften av de nu topptunga fingerborgsblommorna att luta och bågna åt alla håll. Vore det inte för att de fortfarande har blomknoppar kvar att slå ut och för att humlorna verkar så förtjusta i dem, skulle jag riva bort dem nu för rabatten ser bara skräpig ut. Den på bilden stöttade jag dock upp, så den står fortfarande upprätt.

Djur/natur09/07 02:59

Kan någon besvara frågan om koltrastar (och kanske även andra fåglar) kan höra maskar under jordytan, om de hör väldigt bra alltså?

Vi har nämligen en koltrast boende i ladugården och han går gärna och letar insekter på gräsmattan. Han är inte speciellt rädd för mig och kommer ofta så nära mig som tre-fyra meter när jag sitter ute i trädgården. Han verkar ganska nyfiken på mig och brukar ibland sjunga en stump för mig stående där på gräset fyra meter bort. Nu när han slutat hålla konserter så tjattrar han istället mot mig. Kanske han hotar mig. Kvittar vilket, han är trevlig och numer en av ”mina goda vänner” i trädgården, precis som sädesärlorna som just är inne på sin andra kull.

Hur som helst så har jag noterat att koltrasen skuttar runt och plötsligt stannar han till, lägger huvudet på sned och lutar ena sidan av huvudet mot marken för att ögonblicket efter skjutsa ner näbben i gräset och dra upp en fet daggmask. Ibland får han dra i den i flera omgångar för att få upp den helt så den ligger helt klart inte ovanpå marken utan är förankrad i jorden. Mig förefaller han alltså lyssna efter masken och höra den innan han skickar ner näbben och pickar upp den. Kan det stämma?

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi05/07 03:58

Jag läser ett blogginlägg på Alliansupproret: Vill vi ha dödsstraff här i landet? som jag inte riktigt vill tro på eftersom det är för vidrigt. Det handlar om att Lissabonfördraget inför dödsstraffet lite sådär i en fotnot. Enligt bloggen skrivs där alltså:

”vid fall av krig, kravaller, uppror” är dödsstraff möjligt.”

Som jag skrivit tidigare, FRA-lagen en liten bit i ett övergripande mönster, Motvallsbloggen 24/6, så har mönstret länge varit mörkt men nu börjar det se svart ut, heltsvart.

Snälla någon, säg att det här med dödsstraff inte är sant!

Jag börjar allvarligt betvivla att Margot Wallström begriper vad det är hon medverkar till och arbetar så ivrigt för.

Och som sagt, den förra demokratiperioden, den berömda i Grekland (som vi kanske inte skulle anse så demokratisk då medbestämmanderätten endast gällde fria män, inte kvinnor och inte slavar), varade i c:a 70 år, sedan återtog eliterna makten och så tog det 2.500 år innan nästa demokratiperiod i Europa inföll, nämligen till åren åren efter första världskriget, som tog slut 1918.

Djur/natur&Forskning/vetenskap&Ideologier/propaganda03/07 16:45

Allting hänger ihop med allt annat, som miljöförkämpen Barry Commoner sade på 70-talet.

Just nu lyssnar jag på Studio Ett, som diskuterar HIV/AIDS, som återigen ökar i Sverige, liksom andra könssjukdomar.

För c:a 15 år sedan skrev jag ett bokmanus (numer en nätbok) om det biologistiska perspektivet (varmed jag avser tendensen att förklarar våra samhällssystem utifrån biologin och som om denna biologi tvingar på oss ett visst samhällssystem och specifika mellanmänskliga relationer).

Vi befinner oss återigen i en biologistisk era (den förra såg vi kring och i början av 1900-talet), där mer och mer av våra mänskliga egenskaper och betéenden förklaras med hänvisning till våra gener , vår evolutionshistoria och till vår biologiska natur. Framför allt är det numer populärt att hävda att människan, som alla andra biologiska varelser, är egoist av naturen och att konkurrens mellan allt och alla om begränsade resurser därmed är en naturlag som man inte kan (bör) göra något åt eller som vi bör anpassa oss efter, alternativt inte kan undkomma. Numer börjar det dessutom, precis som förra gången, bli alltmer vanligt att förklara främlingsfientlighet med en genetisk nedärvd räsla för det främmande.

Därför lägger jag i dagens inlägg ut ett stycke ur ovan nämnda nätbok (länk till denna finns i länkrullen th). Jag har plockat ihop bitar ur ett kapitel:

Det har förundrat mig hur ogärna biologister ser på evolutionen ur en rent biologisk synvinkel. För sociobiologer handlar det enbart om inomartslig konkurrens om begränsade resurser, vilket passar perfekt ihop med det moderna samhälleliga marknadstänkandet. I själva verket handlar evolutionen nog mycket oftare om hur individer klarar av andra påfrestningar i miljön, som parasiter, bakterier och virus och hur de kommer över miljöförändringar som klimatförändringar eller fluktuationer inom andra arter m.m.

Efter att rävskabben kom till landet, för några årtionden sedan, har rävstammen decimerats avsevärt. Forskare menar att i somliga områden slogs 90% av stammen ut av skabben. Man talar om en snittutslagning på omkring 50%.
Egenskapen att tåla skabb hade varit helt irrelevant innan skabben kom till landet. Därför hade ingen selektion för immunitet mot denna parasit förekommit. När skabben så kom blev denna egenskap, som somliga individer av en ren slump troligen besitter, helt avgörande. Även om parasiter och andra hot mot hälsan, som bakterier och virus, slår hårdare mot försvagade individer, alltså mot sämre jägare exempelvis, så torde många goda jägare bland rävarna också ha slagits ut därför att de inte hade något genetiskt betingat försvar mot skabbangreppen.
Efter en tid kommer endast de rävar som kan härbärgera skabbdjur utan att lida märkbart av dem, att finnas kvar i landet. Den svenska rävpopulationen har då utvecklats till en bättre anpassning till den nya miljön, den som innefattar skabbdjur. Därmed har den svenska rävpopulationens genpool förändrats något lite, om inte på något annat sätt så vad gäller motståndskraft mot rävskabb. Om motståndskraften mot skabb skulle råka vara genetiskt kopplad till någon annan egenskap skulle rävarna troligen förändras även vad gäller denna andra egenskap, förutsatt att egenskapen ifråga inte är negativ för överlevnaden. (anm: Även skabbdjuren förändras under denna evolutionsprocess.)

Även bland oss människor fungerar sjukdomar som naturliga selektionsfaktorer. Digerdöden, som drog fram över Europa under medeltiden, dödade stora delar av befolkningen och inte bara de fattiga. Den torde ha utgjort en enorm biologisk selektionsfaktor. Idag ser vi en liknande selektionsfaktor i full verksamhet bland oss, nämligen HIV–viruset, som slår ut de drabbade tämligen effektivt (anm. nu: vilket var fallet då). Om man inte finner något botemedel mot sjukdomen kommer den troligen att med tiden gå runt hela mänskligheten, vilket kan ta flera hundra år, kanske tusentals år. Kvar finns sedan endast de människor som har en naturlig immunitet mot AID:s, som somliga troligen kommer att visa sig ha. Om inte, kan sjukdomen mycket väl komma att utrota hela mänskligheten så småningom. Men under hösten 2001 påstod man i ett TV-program att man hade hittat kvinnor i Afrika som var resistenta mot HIV-viruset, ett både hoppingivande och hotfullt faktum, om det är korrekt. (Att det finns immuna människor kan nämligen innebära att HIV-viruset blir omöjligt att utrota och därmed kommer viruset obönhörligen att spridas vidare tills alla icke-immuna dött ut (såvida vi inte hittar botemedel alltså).
De som nu eventuellt är immuna mot AIDs är inte automatiskt de som lyckats bäst i samhället, i berömdisvärlden, på aktiemarknaden eller i det ekonomiska eller politiska livet, vilket vi redan sett tydliga exempel på. I det verkliga evolutionsspelet, det som även innefattar AID:s, kommer alltså helt andra människor att överleva än de som nyliberaler tänker sig som biologiskt överlägsna, alltså de som lyckats roffa åt sig mer än andra av jordens resurser, de som betalas väl på grund av sin kändisstatus eller som sitter i alla tänkbara styrelser och korsvis ger varandra fantasilöner och fallskärmar som deras avkomma kan leva gott på i generationer, eller de som lyckats bäst med spekulationer på börsen.

Sociobiologer, moderna evolutionister, och biologistiskt orienterade beteendevetare väljer emellertid att inte ta sådana faktorer som bakterier, virus, parasiter, förändrade klimat– eller andra miljöfaktorer med i beräkningen när de diskuterar evolutionen. De utgår som en självklarhet från att evolutionen drivs och fortgår enbart genom att individer inom samma art konkurrerar ut varandra. De tar för givet att de aggressivaste och mest egoistiska individerna alltid får mer av de per definition begränsade resurserna och att dessa därför kan förmera sina överlägsna gener effektivare. De förutsätter sedan att de överlevande generna tvingar sina bärare att slå hårt mot medmänniskorna i den inomartsliga konkurrensen om de begränsade resurserna.

Det finns helt enkelt ingenting som garanterar att det avgörande för arternas utveckling har varit individers förmåga att roffa åt sig från sina artfränder, att slå ut andra sådana i konkurrensen om begränsade resurser. Där miljön plötsligt förändras är det troligen helt andra faktorer som är avgörande, genetiskt betingad immunitet, effektiv matsmältning, extrem köldtålighet etc. Vad som kanske är en bra egenskap idag kan visa sig vara en värdelös sådan i morgon, och under förändrade förhållanden. Den framgångsrike börsmäklaren som drabbas av AID:s har inte så stor nytta av att han är en överdängare vad gäller att trycka på datortangenter eller att prata upp eller ner aktiekurserna och göra sig miljoner på optionsaffärer.

Idag skulle ingen människa behöva svälta om resurserna fördelades rättvist, om naturresurserna inte reserverades för ett litet fåtal människor att exploatera och leva i överflöd på medan de flesta fråntagits sin ”djuriska” rätt att försörja sig på vad jorden erbjuder av föda och förnödenheter. De flesta människor har alltså ingen möjlighet idag att försörja sig på vad jorden ger. Det beror fortfarande inte på att jordens resurser inte räcker till alla utan på att stora delar av vår jord numer ägs av ett litet fåtal individer. Dessa individer äger ofantligt mycket mer än de behöver för sin egen omedelbara överlevnad och de använder jorden till produktion av lyx för ett fåtal rikare människor istället för till föda och förnödenheter åt alla de människor som finns. Något sådant förekommer inte i djurvärlden!

Vore vi ”bara en djurart bland alla andra” (som är så populärt att hävda numer) skulle ingen av oss anstränga sig för att roffa åt sig mer än den själv behöver för sin egen omedelbara överlevnad och effektiva fortplantning. Nu gör somliga människor just detta, ja de går över lik, över massor av lik, för att få kontroll över alla naturresurser. Det visar att vi inte bara är ett djur bland alla andra, utan ett alldeles unikt djur, ett som i flera och mycket väsentliga avseenden beter sig helt olikt alla andra djur.

Det senare är ett argument så gott som något, att inte kritiklöst köpa det biologistiska perspektivet på mänskliga betéenden och våra samhällssystem.

Kvinnor/feminism&Rättsväsendet01/07 23:51

Läser i Aftonbladet att:

Anders Eklund, som erkänt att han mördat 10-åriga Engla Juncosa Höglund, led inte av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet, enligt det rättspsykiatriska utlåtandet.

Och jag som trodde att alla män som begår sådana brott var psykiskt sjuka och onormala. Det är ju i alla fall vad vi fått höra i åratal, att de där männen som begår sådana där brott är allvarligt psykiskt sjuka.

Nu vet vi alltså, och har expertutlåtande på saken, att även normala eller i varje fall tämligen normala och psykiskt friska män kan mörda kvinnor och barn.

Länkar:
Anders Eklund inte psykiskt sjuk, AB
Anders Eklund inte psykiskt sjuk, DN
Eklund inte psykiskt störd, DN
Anders Eklund inte allvarligt psykiskt sjuk, SvD

För övrigt rekommenderar jag starkt ett inlägg på Rawia Morras blogg. En uppsats med titeln ”Kriget mot terrorismen”: Ett dubbelt bedrägeri mot mänskligheten av Elias Davidsson. Den bör läsas av alla som är intresserade av världens öde.

« Föregående sida


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster