februari 2011


Internationell politik&Rättsväsendet08/02 03:23

Att regelbundet läsa amerikanska samhällskritiska nättidskrifter är inte ägnat att muntra upp en. Så ibland tar jag en paus, för att inte totalt tappa livslusten. Världens eländen och de styrande topparna, med stöd från ett mycket obehagligt USA, är så vidriga att man har svårt att förstå det. Men någon gång händer det att man får läsa en artikel som muntrar upp en rejält. Det finns alltså en och annan strimma ljus därute i den stora vida världen, även om dessa strimmor inte är så många.
I kväll läser jag alltså att:

Justice for George W’s torture violations jumped much closer this weekend.  Ex-President George W Bush was supposed to fly to Switzerland to speak in Geneva February 15.  But his speech was cancelled over the weekend because of concerns about protests and efforts by human rights organizations asking Swiss prosecutors to charge Bush with torture and serve him with an arrest warrant. (1)

Min översättning: Rättvisa vad gäller George W’s tortyr kom mycket närmare detta veckoslut. Expresident George W Bush skulle flyga till Schweiz för att tala i Geneve den 15:e februari. Men hans tal inställdes under veckoslutet på grund av oro för protester och ansträngningarna från organisationer för de mänskliga rättigheterna som har bett schewiziska åklagare att åtala Bush för tortyr och begära honom häktad.

I Schweiz kan man nämligen bli åtalad för brott mot mänskligheten, och tortyr är ett sådant brott, om man befinner sig på Schweizisk mark. Naturligtvis förnekade Bush alla samband mellan den inställda resan till Schweiz och risken för att bli häktad och åtalad.
Men:

”Nobody – from those who administered the practices to those at the top of the chain of command – is under a shield of absolute immunity for the practices of secret detention, extraordinary rendition and torture,” Martin Scheinin, UN special rapporteur on human rights and professor of public international law at the European University Institute told The Guardian.  ”Legally this case is quite clear. Bush does not enjoy immunity as a former head of state, and he has command responsibility for the decisions that were taken.”

Min översättning: ”Ingen – från dem som administrerade den här praktiken till dem i toppen av kommandoordningen – befinner sig under skydd av absolut immunitet för praktiserande av hemlig internering, speciellt utlämnande (för tortyr (2)) och tortyr”, förklarade Martin Scheinin, speciell FN-rapportör om mänskliga rättigheter och professor i internationell rätt vid Europeiska  Universitetsnstitutet, för Guardian. ”Juridiskt är det här fallet helt klart. Bush åtnjuter ingen immunitet som f.d. statschef, och han har högsta ansvar för beslut som togs”. (1)

Det här betyder att det finns ett antal länder som Bush inte kan resa till i fortsättningen, och det är ju något att glädja sig över.

Även om han aldrig kommer att ställas inför rätta för sina avskumsaktiga ageranden, för att han i fortsättningen undviker att resa utomlands, så har han i alla fall fått sin frihet aningen begränsad och vet idag att även i delar av Europa betraktas han som en kriminell som begått brott mot de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller, vad jag förstår, Nobelfredspristagaren Henry Kissinger, liksom en del andra som var inblandade i Bushs vidriga och på lögner baserade krig. Risken finns att detta öde även kommer att drabba den senaste amerikanske Nobelfredspristagaren, Barak Obama, så småningom för, vad jag förstår, så har USA:s tortyrtrafik inte upphört sedan han tillträdde som president.

/Kerstin

PS: Även Blair kan sitta pyrt till ser jag.

Länk:
1) Bush Ducks Geneva Criminal Torture Charges, Swiss Miss Bush, By Bill Quigley, counterpunch.org
2) What is rendition? The Telegraph

Idéhistoria/filosofi&Internationell politik&Politik/ekonomi07/02 01:50

Vi ser allvarliga och stora protester mot förtrycket i Tunisien och i Egypten. I andra länder har människor protesterat mot de allt högre matpriserna som förorsakas av den pågående finansspekulationen i livsmedel. Detta är en av anledningarna till protesterna även i Tunisien och Egypten, en som inte nämns så ofta och som det talas alldeles för lite om.

Det är bl.a. våra pensionspengar man använder för att spekulera i matvaror med. Vi har alltså alla gjorts mer medskyldiga (med det nya pensionssystemet) till att massor av människor svälter på grund av dessa spekulationer även om de svenska pensionssummorna är små i jämförelse med de amerikanska.

Vad var det jag hörde en ryss säga på radion häromdagen: ”Marx hade fel om kommunismen men han hade helt rätt om kapitalismen”.*

Sedan var det förstås inte så att Karl Marx kom med några rekommendationer om att det kommunistiska samhället skulle se ut som Sovjet eller Kommunistkina. Han kom överhuvudtaget inte med några råd om hur det kommunistiska samhället skulle organiseras eller fungera. Han förklarade bara hur kapitalismen fungerade och såg ut samt föreslog att den stora massan av arbetande och förtryckta människor skulle kasta av sig det kapitalistiska förtrycket.

Marx levde och verkade nämligen i den förra epoken av liberal låt-gå-politik, som skapade förfärliga levnadsförhållanden för många människor i det England han studerade. Den gången utmynnade den ohejdade kapitalismen i att politiker så småningom, men egentligen först efter första världskriget och revolutionen i Ryssland, insåg att de var tvungna att reglera kapitalismen för att rädda den från sin egen inbyggda destruktivitet – och för att rädda den från de utsugna och fattiga massornas vrede.

/Kerstin

Länk:
- Soaring Prices, Growing Destabilization. Food, Egypt and Wall Street, Robert Alvarez, counterpunch.org
- Skenande råvarupriser ger dyrare mat i vår. Affärsvärlden
- Spekulationer driver upp matpriserna, Rapport
- FN:s specialrapportör för rätten till mat kräver åtgärder som begränsar spekulation i livsmedelsråvaror, IUL
* Så drar du nytta av stigande livsmedelspriser, Privata affärer

Politik/ekonomi04/02 00:46

Så fortsätter det då, utarmaningen av vår stats, alltså svenska medborgares gemensamma rikedomar och ägodelar. Privatisering kallas det och innebär att alla de företag och verksamheter som svenska folket byggt upp med sitt arbete och sina skattebidrag säljs ut till privata ägare. Dessa använder sedan de här företagen för att skinna oss och plocka vinsterna ur Sverige utan att skatta för dem. De gör allt de kan för att slippa bidra till samhället vars nyttigheter företagen använder sig av, såsom infrastruktur och transportväsendet.

Nu är det Nordea som Alliansen börjar sälja ut och vad jag förstår tänker man även sälja ut Vattenfall. Det förklarar nog varför man inte vill tvinga Vattenfall att sänka priserna, för det skulle kunna leda till lägre bud på företaget. Det var nu ingen slump att regeringen tvingade Apoteket att höja sina priser inför utförsäljningen.

Så nu undrar vän av ordning: Vi svenskar äger (fortfarande), tillsammans, Vattenfall och vi ägde Apoteket och en mängd andra företag som regeringar har sålt ut. Vem har gett våra regeringar tillstånd att sälja ut denna vår gemensamma egendom? När tillfrågades svenska folket om det önskade sälja ut de här företagen, som levererade nyttigheter till oss alla till i princip självkostnadspris, alltså väldigt billigt och utan att de genererade rena vinster som rann ur landet till något av skatteparadisen? Vad jag minns har vi aldrig haft någon folkomröstning om dessa utförsäljningar. Alltså undrar jag om man inte borde anmäla regeringen för trolöshet mot huvudman alternativt stöld/häleri?

Staten ska inte äga företag, säger Alliansregeringen, för den sköts effektivare av privata ägare. För det första är det ju underligt om dessa privata ägare är effektivare, att deras produkter, vare det elektricitet eller läkemedel, inte säljs ännu billigare efter privatiseringarna än när staten, alltså vi själva, ägde dem. För det andra är det underligt att andra stater anses så mycket bättre än vår egen stat, vår egen regering alltså, att sköta svenska företag. En hel del av företagen har ju sålts till just andra stater, inte till privatpersoner eller privatägda bolag och företag. Menar Alliansen att den är mycket sämre på att sköta företag än regeringarna i England, Tyskland, Frankrike eller Finland? I så fall, är det inte dags att vi avsätter vår regering? Den missköter sig uppenbarligen – å det grövsta?

När vi har sålt ut de sista resterna av våra gemensamt ägda företag och naturresurser, vilket väl snart är fallet (bara skogen som inte är såld än, men den står väl också på tur gissar jag), så har vi alltså förvandlat Sverige till en råvaruproducerande koloni i utkanten av EU. Råvaruproducerande länder utan makt över de företag som verkar där, brukar inte bli rika.

Det här var inte riktigt vad man lovade oss när vi rösta om medlemskap i EU (då röstade vi snarare om Europas övriga länder skulle få gå med i Sverige) och sen fick vi dessutom inte rösta om Lissabonfördraget.

När politikerna nu ändrar vår grundlag så att Sverige helt underställs EU då låtsades man inte ens om vad som var på gång.

Enligt grundlagen ska grundlagar ändras genom att de har majoritet vid två omröstningar med mellanliggande val. Tanken med denna lag är att svenska folket ska ges en chans att säga vad de anser om ändringen i ett val. Men inför valet var det tyst som graven om den första omröstningen. Jag undrar hur många svenskar som ens vet att vi just håller på att avsvära oss överhögheten över vårt land med denna nya grundlag. Själv visste jag för en halvtimme sedan inte ens om man fattat det andra beslutat om grundlagsändringen än (det gjorde man tydligen i november 2010). Media har inte direkt ansträngt sig för att sprida information om saken varken före valet eller efter. Det här tigandet kan inte förstås på annat sätt än att man medvetet för medborgarna bakom ljuset med medias medvetna medverkan.

/Kerstin

Länkar:
– Staten säljer Nordea, SvD
– Nordea säljs ut, EkonomiNyheter
– Privatiseringar för prishöjningar 2: Hur fungerar en marknad? Vänsterekonomerna
– Det går att handla massor av statligt ägda och distribuerade alkoholdrycker på Systemet – men staten är finska staten, Enn Kokk
– Skandalen med grundlagsändring i smyg, StAn
– Nästan alla överens om grundlagsändring, Ekot, SR

Rekommendrad läsning:
-Vad är förnyelse? Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja
- Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor, Ett Härta Rött

Idéhistoria/filosofi&Internationell politik02/02 14:37

Karl Marx menade att när arbetarna och de förtryckta gjorde sin fredliga revolution skulle reaktionen, förtryckarna, svara med våld. Han menade att då tvingades revolutionärerna att försvara revolutionen med våld.

Vi får väl se hur det går med det senare, men däremot verkar det ju klart att reaktionen nu svarar de fredliga, demokratiskt protesterande  och revolutionerande krafterna, i Egypten, med våld, precis enligt Marx förutsägelser.

/Kerstin

Länk:
– Ekot direktrapporterar om Egypten, SR

Ej kategoriserad01/02 17:38

Har plötsligt kommit på att en del kommentarer  hamnar direkt i spamfiltret, som jag inte kontrollerat tidigare innan jag tömt det. Har du varit med om att din kommentar bara har försvunnit så meddela mig det så ska jag se vad det beror på och försöka åtgärda problemet.

/Kerstin

« Föregående sida


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster