november 2007


Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Skola/utbildning12/11 03:22

Kan inte låta bli att fundera vidare på Mona Sahlins och socialdemokraternas strategi för att vinna tillbaka väljare vid nästa val. Den förefaller mig så bakvänd den bara kan vara nämligen, även om den kallas triangulering och är uttänkt av amerikanska spin doctors.

Här förlorar socialdemokraterna valet efter den fulaste massmediaförföljelse jag sett under hela mitt liv. Under ett helt års tid drar massmedia fram all smuts man kan om socialdemokrater och målsättningen i våra massmedia är helt klar: Det är alltid bra med växling vid makten då och då. Intrycket man fick som massmediakonsument var att hela journalistkåren ansåg att det var dags att byta regering bara för att det var dags att byta regering, om inte annat så för att näpsa Göran Persson och socialdemokraterna.

Sakfrågorna skrevs det egentligen väldigt lite om före valet och ingen enda tidning brydde sig om att verkligen klargöra vad alliansens utlovade politik handlade om, eller hur den skulle komma att slå, trots att det inte var så svårt att förutse den saken. Ingen utredde vad som dolde sig bakom den vackra retoriken, framför allt moderaternas, det nya arbetarpartiet. Endera hade journalistkåren gått på bluffen eller så ville man inte informera väljarna om vad det handlade om. Troligen var det en kombination av bådadera.

Så förlorar socialdemokraterna valet och vi får en borgerlig regering igen efter 12 år av socialdemokratiskt styre av landet.

Under den borgerliga regeringens första regeringsår rasar stödet för denna regering i opinionsmätningarna. Det vill säga, när det börjar stå klart för väljarna vad borgarna hade för avsikt att göra, och när de nu gör det, då blir regeringen mäkta impopulär. Vänsterblocket går därmed framåt i opinionsmätningarna och så snabbt att vi tidigare aldrig sett något liknande så kort tid efter ett val. Socialdemokraterna vinner alltså tillbaka massor av väljare/sympatisörer på de borgerligas politik och utan att de själva behöver lägga två strån i kors. Av detta borde man kunna dra slutsatsen att väljarna, när de ser vad de valde, istället hade föredragit den socialdemokratiska politik som de nu ångrar att de röstade bort.

Men vad drar så Mona Sahlin för slutsats av detta? Jo, att det nu gäller för socialdemokraterna att bli mer lika de borgerliga (som nu i skolfrågan) för att ta tillbaka väljare från de borgerliga i nästa val, alltså att ta efter just den politik som de borgerliga rasar i opinionsmätningarna på grund av. Detta finner jag vara så ologiskt att jag häpnar.

Det finns bara ett sätt för mig att förstå det här, nämligen att nu försöker socialdemokraterna genomföra den strategi de tänkte ut månaden efter valet. Att denna redan visat sig totalt felaktig och överspelad, alltså grunda sig en felaktig analys, inser man inte. Tala om att var ur led med tiden!

Alltså: Vad tänker det socialdemokratiska ledarskiktet med? Jag förstår det inte alls, fast jag förutsåg just den reaktionen från socialdemokraternas sida. Har liksom sett den förut. Obegriplig är den likafullt, och har alltid varit. Socialdemokraterna har inte kommit tillbaka till regeringssitsen ganska snabbt efter varje borgerlig sejour i regeringspositionen, för att väljarna velat ha mer av borgerlig politik. Varför har socialdemokraterna aldrig fattat den saken? Vid valet 1991 var det ny demokrati som vann på denna strategi och som möjliggjorde en borgerlig regering. Vid nästa val blir det sd som tjänar på denna socialdemokratiska strategi och som i värsta fall kan hjälpa alliansen att sitta kvar ytterligare fyra år.

Länkar:
”Betyg från sexan” Sahlin och s är beredda göra upp med regeringen, AB
Sahlin fick klartecken, DN
Låt idag bli en engångsföreteelse! Bloggen Social Democracy
Surrealism, Bloggen Social Democracy
Ett politiskt parti – inte en reklambyrå, Bloggen Social Democracy
Åtta år med Reinfeldt och en fasansfull framtid, Motvallsbloggen 20/8 2006

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi12/11 02:15

Vill här bara tipsa alla intresserade om en diskussion mellan Johan Norberg och Johan Ehrenberg, om globalisering, tillväxt och nyliberalism.

Länken till diskussionen finner man på bloggen Nyliberal is Good!. Klicka på ”Lyssna på globaliseringsduellen”.

Ideologier/propaganda&Rättsväsendet11/11 18:23

Hägglund vill ha en lag om skyldighet att uppvisa ”civilkurage”, säger han, en lag som gör oss skyldiga att ingripa om vi ser att andra människor skadas eller utsätts för våld ex.

Konstigt att vi har svenska politiker som inte ens kan sitt modersmål. Desto konstigare som de ständigt gnäller över invandrare som inte kan svenska. Eller handlar det bara om att använda språket för att förvilla människor?

Civilkurage innebär att man, trots risker för egen del (att förlora jobbet ex.), avslöjar oegentligheter inom de företag eller den offentliga myndighet som man arbetar för.

Vad Hägglund vill lagstifta om kallas ”mod”, inte ”civilkurage”. Alltså, vi ska enligt lag vara skyldiga att vara modiga. Ingen lagstiftning kan framtvinga denna egenskap dock. Att försöka lagstifta fram mod är ungefär lika smart som att lagstifta om att alla invånare i Sverige ska vara intelligenta.

Civil olydnad uppvisar man när man, som protest mot en lag man inte vill acceptera, medvetet bryter mot lagen – och offentligt deklarerar att man gör det, samt tar ev straff för försummelsen eller lagbrottet (ex. de som tog fängelsestraff för sin vapenvägan förr), för att bilda opinion mot lagen ifråga.

Vad borgerliga politiker och ministrar sysslat med med sitt skattefuskande är just skattefuskande, inte ”civil olydnad” alltså som de själva vill gör gällande och vilket Lasse Strömberg reder ut bra på sin blogg.

Länkar:

Hägglund vill ha lag om civilkurage, Ekot

Politik/ekonomi&Skola/utbildning11/11 01:15

Läser så på SVT Nyheter, att Jan Björklund inte har minsta lust att diskutera sin skolpolitik med Mona Sahlin – tänk, det hade man nästan anat. Det borde även Mona Sahlin har förstått innan hon bestämde sig för att anpassa sig till honom och hans politik (om än med några små ändringsförslag) och innan hon föreslog lite ryggklianden över den politiska blockbarriären.

Jan Björklund ser annars positivt på att socialdemokraterna öppnar för tidigare betyg och fler nationella prov.
-Fast när Mona Sahlin villkorar en betygsuppgörelse med regeringen mot att vi skulle dra tillbaka förslagen om skriftliga omdömen i låg- och mellanstadiet, blir en sådan uppgörelse inte möjlig i praktiken, säger han till TT.

Hundar och människor
Jag är normalt kraftigt antibiologistisk, men det finns lägen där jag, trots min generella olust inför att jämföra djur och människor, anser att sådana jämförelser faktiskt är befogade.

Det är nämligen så att man kan dressera hundar genom hugg och slag eller man kan välja att dressera och träna dem med positiva metoder.

De hårda metoderna har nackdelen att de knäcker de vekare hundarna, som inte är träningsbara alls med sådana metoder. De bryter ihop, inte sällan så att de till slut går till attack på sina tränare/ägare eftersom de känner sig hotade till livet till slut, ibland blir de rabiat aggressiva mot alla andra, hundar såväl som människor. Går det alltför illa avlivar man hundarna i slutänden. Alltså får man, när man använder de hårda metoderna, gallra bort alla hundar vars psyken gör att de inte klarar av att lära sig något med dessa metoder och inrikta sig på att bara träna och använda de hundar som klarar av att arbeta under stark psykisk press. Dessa kan man å andra sidan dressera till total och blind lydnad.

De snälla och positiva metoderna har fördelen att nästan alla hundar klarar av dem och lär sig vad de tränas att lära sig, varvid ”spillet” i hundmaterialet blir avsevärt mycket mindre, många fler hundar kan läras upp till att göra nyttiga insatser och till att fungera väl i vårt moderna samhälle och de som trots de positiva metoderna inte lyckas lära sig något blir i alla fall inte aggressiva på grund av den träning de har utsatts för.

hundträning

Jag vill hävda att det i grunden är samma sak med människor. Med alltför kravfyllda metoder, de där som Björklund efterlyser och vill införa, knäcker man mängder av barn redan när de är små, med positiva och mjuka metoder bygger man upp barnen och gör det möjligt för alla barn att förkovra sig. Fast detta är måhända inte alls alliansens målsättning, eller de nya socialdemokraternas.

Det tar bara fem år att skapa en värstinggeneration – det har vi redan sett på vissa områden, och just för att man begärt för mycket av barnen och med fel metoder.

Och igen:
Vi vinner inte valet 2010 på den politik vi förlorade förra valet, menade Sahlin. Tänk, jag tror inte att de vinner nästa val på att föra samma politik som alliansen gör. Det måste fattas något hos den socialdemokratiska ledningen. Som sagt, den borde sitta passiv och låta alliansen fixa valet åt sig nästa gång. Den saken klarar alliansen troligen bättre än Mona Sahlin. Försöker hon anpassa sig ännu mer till alliansen är risken stor att hon istället värvar många nya väljare åt sd.

Länkar:
Utbildningsministern avvisar s-inviten, SVT Nyheter
S förtroenderåd bakom tidigare betyg, SvD
Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”, L Ohly, DN
Sahlin fick klartecken, DN

För övrigt rekommenderar jag Mona Sahlin och alla partiledarna i alliansen, samt finansministern, att läsa The Economic Consequences of Mr. Bush, av JOSEPH E. STIGLITZ i Vanity Fair.
(Tack Pierre Gilly för länken)

Skola/utbildning10/11 21:54

Socialdemokraterna är beredda att ompröva och förnya sig, säger Mona Sahlin, och tycks tro att med införande av betyg i fler årskurser och med fler nationella prov kommer partiet att bli mer populärt.

Det är snarare allvarligt dystert att socialdemokraterna nu köper alliansens skolpolitik – i stort sett, och börjar yra om att deras egen skopolitik har misslyckats, går ännu mer åt höger alltså.

Det är inte traditionell socialdemokratisk skolpolitik som har misslyckats, det är de senaste 20 årens nyliberala avreglerings- och sparpolitik som har varit allvarligt misslyckad, en politik som socialdemokraterna aldrig borde ha bedrivit eftersom den har drabbat skolan, barn och ungdomar hårt.

Mycket tyder på att socialdemokraterna vinner fler röster på att vara alldeles tysta och låta alliansen fixa dem ökat stöd!

(PS: Inledningen på detta inlägg, som låg ute några minuter ströks, då jag lyssnade på ekot en gång till och det visade sig att det sammandrag jag hade hört mot slutet av ekot klockan 20.00 gav mig ett felaktigt intryck av Mona Sahlins uttalande.)

Länkar:
Sahlin får diskutera skola med regeringen, Ekot
Sahlin fick klartecken, DN
Så vill socialdemokraterna ha det i skolan, DN

Politik/ekonomi10/11 04:26

Tony Blair, Göran Perssons store idol vad gällde ”förnyelsen” av (läs ”sveket mot”) socialdemokratin, har varit i Kina, läser jag på Craig Murrays blogg, och för någon timmes föredrag inkasserat 500.000 dollar (grovt räknat omkring 3 miljoner kronor). Där ligger Göran i lä, även om han fortfarande anstränger sig att vara så lik Blair som möjligt.

Craig Murray själv uttrycker sig så här om Blairs Kinabesök och om hans lilla nätta inkomst:

I have no words – every time I try to produce some, I want to throw up instead. Please come up with some comments for me.

De som kommenterade bönhörde honom så kommentarerna till hans bloggpost om gaget till Blair är inte nådiga. Vad sägs om den här:

Now we’ve returned to the charm of the ducking stool and the thrill of torture and the gratification of screams and pleading, surely we could strip Blair naked and tar and feather him and parade him through Whitehall from Parliament to Trafalgar Square.

Eller den här, som inte heller skräder orden:

How can we consider ourselves civilized when we allow this struting, lying, rent-boy, of a poltroon, to makes millions of pounds, at the same time that he’s caused so much suffering for millions of Iraqi people? It is an insult, not only to our intelligence, but to morality and decency as well. It’s time for us to actually prove we’re civilized people and hold Blair accountable for his crimes against humanity, and at the very least put him on public trial and confiscate his ill gotten gains.

Så tycker en del att vi är alldeles för elaka mot våra politiker här hemma i Sverige! Vad gäller Irakkriget har vi ju just nu en utrikesminister som lät sig hyras att övertala europeiska ledare att vara med i attacken på Irak, för vilken väl annars samma omdömen vore på sin plats.

Konstaterar vidare att känslan för anständighet och moral tycks vara global, åtminstone bland normalt folk. Det är ju i alla fall något att glädja sig över även om det på intet sätt lindrar de oskyldiga irakiernas lidanden.

Länk:
Angels Weep, Craig Murray

Ideologier/propaganda&Massmedia09/11 15:40

Ingen påverkas någonsin av vad de ser eller hör, ljuder den moderna ”berättelsen” så fort någon hävdar att ungdomar, eller folk i allmänhet, påverkas negativt av somligt som skrivs i tidningar och som kan ses på nätet eller på TV. Men ”berättelsen” ifråga tycks inte stämma, inte bara därför att vi alla påverkas hela tiden, vilket är typiskt mänskligt, utan också för att det då och då kommer fram att folk direkt har inspirerats till bestialiteter av vad de läser och ser.

I en artikel i AB får vi nämligen läsa om hur skolskytten i Finland såg upp till och beundrade pojkarna som anställde en skolmassaker i Columbine och i dagens DN kan vi läsa att:

Två elever, en 16 och en 17 år, på Enskede Gårds gymnasium sitter anhållna efter att skolans rektor har hotats till livet. ”De här två pojkarna är tydligt inspirerade av händelserna i Finland”, säger rektor Rolf Öden till DN.se.
 
DE TVÅ GREPS och anhölls av polis på fredagsförmiddagen. Hur hoten framförts vill Rolf Öden inte kommentera. Men han säger att det som hänt kan knytas till onsdagens dödsskjutningar på skolan i finska Jokela, och att de två tydligt fascinerats av vapen och händelserna i Columbine i april 1999.

Den moderna ”berättelsen” om verkligheten förefaller således vara behäftad med vissa defekter, i varje fall om man tror att det inte bara finns ”berättelser” utan även en faktisk verklighet därute, som vi måste förhålla oss sig till för att överleva och som inga ”berättelser” kan trolla bort.

Länk:
Pojkar anhållna efter mordhot mot rektor, DN
Skolpojkar anhållna, AB
Drömmen – bli mördare, AB

Ideologier/propaganda&Internationell politik09/11 02:18

Som Thomas skriver i en kommentar till mitt förra inlägg, så är nog Lars Vilks enda syfte att än en gång komma i rampljuset. Om det är så får man bara konstatera att han är en nyttig idiot för Bush med anhang, som vill börja bomba Iran också, för Israel och dess etniska rensning av de ockuperade områdena i Palestina och för muslimska fundamentalister som gör vad de kan för att uppvigla muslimer runtom i världen till terrorattentat.

Undrar hur många som idag vet att de sionister som började som terrorister i Palestina i akt och mening att skapa ett nytt Israel där, välkomnade judeförföljelsen i Europa och framför allt i Tyskland i början av 1900-talet, eftersom de ansåg att en sådan gynnade deras målsättning, att skapa en judisk stat. Det skulle leda till att fler kom till Palestina och sällade sig till sionisterna i kampen för en egen stat och att fler judar runtom i världen skulle bidra till och stödja bildandet av ett nytt Israel.

På samma sätt anser sig muslimska fundamentalister idag gynnade av en tilltagande förföljelse av muslimer i Västvärlden och i USA, eftersom de räknar med att de därmed kan få fler anhängare runtom i världen och också rekrytera fler som är beredda att ta till terrorism för den islamiska kampen. Bush och Israels ledargarnityr å sin sida har ingenting emot fler muslimska terrorattentat eftersom det ger dem anledning och stöd för uvidgat krig mot oljeländer i Främre Asien.

I samma andetag som vi köper antiislamistisk propaganda och försvarar Vilks ageranden förråder och överger vi den stora majoriteten av alla muslimer, de sekulariserade eller moderata muslimerna som inget hellre önskar än att få leva i demokrati och i fred, i de Västländer de flytt till eller i sina hemländer.

Ett TV-program om saken – värt att ses
Har vidare just skaffat mig möjligheter att se digital-TV, efter en TV-fri period på några månader, och tittade idag bl.a. på programmet om Kristallnatten som sändes i Kunskapskanalen. Filmen om denna händelse gav mig kanske inte så mycket nytt, och jag visste ju också redan det som Ester Pollack berättade i intervjun med henne efter programmet, att svenska tidningar, med få undantag (som Göteborgs Handels och Sjöfartstidning och Eskilstunakuriren, som mina föräldrar prenumerarade på då de bodde i Eskilstuna under kriget), var synnerligen följsamma gentemot tyskarnas önskemål i början av kriget samt om hur de vände kappan efter vinden då denna började blåsa i en för Västalliansen gynnsammare riktning efter 1942. Svenska massmedia kröp för Hitler då och senare för motsidan, de stora medierna kryper likadant för USA och Israel idag.

Så tror somliga idag, de där som inte förstår, eller som inte vill se vad Vilks sysslar med och som försvarar honom med näbbar och klor, eller som inte förstår vad den antiislamistiska propagandan i Västvärlden går ut på, att de är mycket förnuftigare än deras föräldar, far- och morföräldrar var!

Länk:
Kristallnatten, Kunskapskanalen
Programmet går i repris 9/11 och 12/11 i samma kanal.
Och vad ska man säga om det här?
Vilks Muhammedhund blir forskningsprojekt, DN
Och här en intressant bloggpostning om Israels terroristtradition:
Folke Bernadottes död och eftermäle, Förbannad Pacifist
(Tack Motbilder, för länken)

Ideologier/propaganda&Massmedia08/11 01:19

Lars Vilks vill göra musical av Muhammed som rondellhund, läser jag i DN. Han funderar på att kalla musicalen ”Dogs”, sägs det.

Varför kommer jag att tänka på Cabarét, en av de där underhållande musikaliska drifterna med judar som framfördes i Tyskland under det glada och dekadenta 20-talet?

Varför kommer jag att tänka på propagandafilmer från Nazityskland, med råttor och kackerlackor?

Varför får Vilks, och hans anhängare och försvarare, mig att tänka på den tyska kulturelitens antisemitism under 20- och 30-talen, de där som uttryckte sin antisemitism verserat och förment seriöst alltmedan de överlät åt den råa nazipöbeln att uttrycka den öppna otyglade varianten, att misshandla judar och slå sönder deras butiker och ägodelar?

Varför äcklar mig Lars Vilks, liksom alla de där som försvarar honom och hans tilltag och som tycker att hans förhånande av islam, och därmed av muslimer, är såå ytterst viktigt – just nu – ja ”bara” som försvar för det fria ordet alltså?

Än en gång: Man kan fördöma Vilks tilltag och agerande utan att kräva censur eller förbud – om nu någon har missat det. Och man behöver inte ställa upp och serva honom med plattformar för framförandet av hans vidriga hånfullheter.

För att läsa mina tidigare inlägg om saken: Skriv in Vilks i sökfältet överst till höger.

Länkar:
Vilks gör musikal av rondellhunden, DN
Heroisera inte Muhammedtecknarna, DN-
Vilks Muhammedhund blir forskningsprojekt, DN

Massmedia&Vem tipsar/vad skrivs?08/11 00:33

Vid det här laget har jag hunnit bli mycket konfys över avslöjandena om moderaternas skattesmitning. Vad handlar dessa drev om? Varför drar journalister plötsligt fram all smuts de kan hitta om moderaterna?

Före valet var det socialdemokraterna som fick tvätta all sin smutsiga byk offentligt och som anklagades för alla synder politiker kan begå, nära nog, medan alliansens figurer förföll i det närmaste änglalikt rekorderliga (ja fram till folkpartiets dataintrång i alla fall), ett verkligt gott alternativ till den myglande, rufflande och maktfullkomliga socialdemokratin.

Vad har hänt sedan dess? Handlar de här dreven bara om att massmedia kunnat notera att sådana här avslöjanden ger klirr i kassan? Eller handlar det om något annat, att moderater av någon anledning förargat journalistkåren? Handlar det om att de små partierna, framför allt folkpartiet, just håller på att slukas av moderaterna och att det gäller att rädda detta parti, eller något av de andra småpartierna? Beror det hela bara på att en tidning avslöjar något, så måste alla andra skaffa fram egna små scoop i samma genre? Eller är det bara så enkelt att journalister i huvudsak skriver det som andra tipsar dem om och att en hel kader av tipsare aktiverats på grund av ilska över moderaternas politik?

Jag finner det som händer i den här saken mycket märkligt, som sagt, och förstår det inte alls. Möjligen söker jag en rationell eller begriplig förklaring där ingen sådan finns.

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster