juni 2007


Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi21/06 14:39

Nu har tydligen något förklarat för Littorin vad det innebär att han skyltar med en köpt bluffexamen varför han tar bort ”meriten” från sin officiella mertiförteckning. Han borde haft förstånd att aldrig sätta dit den, men till Ekot sade han i förrgår att han:

….. när han tog sin examen i mitten av 1990-talet, inte haft någon anledning att hysa misstankar kring universitetet. Samtidigt sa han att tänkte behålla examen på meritlistan eftersom han faktiskt skrivit en uppsats som blivit godkänd.

Jag har också läst på distans men jag var tvungen att resa till skolan med jämna mellanrum för tentamina. Vem som helst borde förstå att det som Fairfax University sysslar med är rent skojeri.

Tror man att man kan avlägga akademiska examina per e-post och utan att man överhuvudtaget behöver visa sig vid utbildningsanstalten då är man rent otroligt naiv alltså. Skickade Littorin dessutom, som han påstår, in en verklig magister/masteruppsats, som på svenska universitet omfattar c:a 20 poäng, vilket innebär en termins heltidsstudier och kräver en stor arbetsinsats, ja då vet jag inte vad man ska tro om Littorins förståndsgåvor.

Länkar:
Littorin tar bort examen från meritförteckningen, Ekot
Littorin tar bort mastersexamen, DN

Ideologier/propaganda&Vård/omsorg20/06 01:55

Äntligen rör det lite, lite, lite på sig i alla fall. En person, Ove Carlsson, som skadats av bensodiazepiner och som skrivit en bok som sitt öde (Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet), har fått rätt till ersättning för tre av sina många fler år av lidande pga de bensopreparat han fick utskrivna till sig.
På Ekots sida kan man bl.a. läsa att:

En patient som fått långvariga biverkningar av lugnande läkemedel med bensodiazepiner har rätt till ersättning. Det har för första gången slagits fast i en skiljedom. Och det kan få betydelse för hundratusentals människor, säger Lena Westin i konsumentföreningen Kilen, som stödjer människor som skadats av läkemedel.
………
Medicinsk expertis menar ofta att besvären kan hänga ihop med psykiska besvär som funnits från början. Så säger också professorn på Läkemedelverket, Björn Beerman till Ekot.


Lena Westin har jobbat med den här frågan i 30 år, på Kilen, som hjälpt och stöttat många personer som drabbats av allvarliga biverkningar och utsättningsproblem/abstinensproblem efter att de har ätit lugnande (bensodiazepiner) och antidepressiva (SSRI). Hon menar att det finns cirka 200 000 människor i landet som fått problem, men som inte fått stöd från sina läkare.
Den borgerliga och totalt empatifria regering vi nu fått drog förstås omedelbart in det ekonomiska stödet till Kilen (läkemedelsföretagens högsta önskan skulle jag tro). Problemet skulle handhas av Läkemedelsverket menade den, vilket är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Det otäcka med de här preparaten, vid sidan av de kroppsliga eländen som de kan skapa för somliga, är, att har en människa en gång börjat äta sådana, så har personen ifråga därefter sällan någon som helst chans att bli trodd om någonting av myndigheter eller läkare. Att börja ta sådana här preparat är detsamma som psyksjukförklara sig själv. Det spelar sedan ingen roll om man börjar äta medlen pga PMS, på grund av sorg efter ett dödsfall, på grund av nedstämdhet i samband med att man slutar röka etc., har man en gång ätit piller av det här slaget kan man därefter alltid förklaras icke-tillräknelig av ett antal psykiatriker och man får räkna med att aldrig bli trodd i eventuella framtida tvister med myndigheter.

Psykiatriker kan tycka och tro lite vad som helst, de är ofta oeniga och de experimenterar vilt med sina patienter och deras nervsystem. Ingenting kan idag övertyga mig om att de vet vad de gör eller talar om, att de grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. Alltför många av dem grundar sig i sin tro och i sin övertygelse om sin egen förträfflighet och ingenting annat. Det allra värsta är att samhället i övrigt tillskriver dem just det de själva tror att de besitter – en gudagiven förmåga att veta och förstå sådant de inte kan veta och inte kan förstå.

Det lustiga är också att när människor blir sjuka, psykiskt labila eller drabbas av dilirium eller andra psykiska besvär efter att de har brukat icke tillåten narkotika, eller alkohol, alltså medel som påverkar nervsystemet, då är det en självklarhet att deras tillstånd beror på de preparat de stoppat i sig och då har de sig själva att skylla, är själva ansvariga för de tillstånd de befinner sig i. Men stoppar människor i sig narkotiska eller andra nervpåverkande preparat som ordinerats och skrivits ut av psykiatriker och läkare (och benosdiazepiner är narkotikaklassade idag, men ansågs helt ofarliga på den tiden Ove Carlsson fick sitt första recept på preparatet – för prostatabesvär!), se då kan det inte vara preparatens fel om människorna drabbas av samma typer av problem. Då är dessa problem bara ren inbillning och tecken på psykisk sjukdom som ingen kan rå för, och framför allt inte läkarkåren eller det medicinindustriella komplexet.

Besök Ove Carlssons hemsida, läs de artiklar han lagt ut och läs domslutet som han också har lagt ut på sin hemsida. Jag har både läst hans bok Snärjd och nu domslutet. Jag är utan vidare beredd att tro mer på Ove Carlsson än på flera av de psykiatriker som uttalar sig i fallet då jag sett eländen som människor drabbats av pga de här preparaten, och också sett hur läkare envisas med att hävda att de biverkningar människorna drabbats av, i själva verket är tecken på deras psykiska instabilitet eller andra psykiska sjukdomar.

Under categories ”vård/omsorg” finns flera inlägg på Motvallsbloggen om de här problemen.

Länkar
Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet
Dom avseende rätten till ersättning från Läkemedelsförsäkringen
Läkemedelsdom kan få betydelse 
för hundratusentals patienter, Ekot
Staten drar in bidragen till Kilen – en tragedi, Motvallsbloggen

Ideologier/propaganda19/06 00:36

Precis hemkommen från ett liten tripp till Oslo möts jag av beskedet att vår genom tiderna troligen mest impopulära regering ämnar införa en andra karensdag vid sjukdom – för att kunna sänka skatterna ännu mer utan att det blir överhettning i ekonomin, säger den där moderaten som på grund av felval av många väljare blev Sveriges statsminister.

Min enda kommentar till detta – en repris.

Ovanpå detta får jag så veta att Littorin kör med köpta fjädrar. Det är ingen hejd på rufflandet och bågandet i vår mest impopulära regering med andra ord.

Länk:
Littorins akademiska examen, Friktion
Littorin i blåsväder om examen, svt

Idéhistoria/filosofi&Ideologier/propaganda13/06 05:09

Thomas Anderberg, docent i filosofi vid Lunds universitet i Uppsala (med moralfilosofi, medicinsk etik, miljöetik, religionsfilosofi, politisk filosofi och estetik som specialiteter), skriver, i en artikel i DN, om varför människan så gärna tror på en Gud, att:

Vi föds alltså inte, som Locke och andra filosofer menat, som oskrivna blad. Vi är åtminstone linjerade och paginerade. Och religionen bör enligt kognitionsforskningens resultat ses som ”en biprodukt” av mentala processer som utformats för andra men funktionellt likartade syften.

Men nej Thomas Anderberg, John Locke (engelsk samhällsfilosof, 1632-1704) förde aldrig fram denna idé om det mänskliga psyket. Att han skulle ha föreslagit en tabula rasa-teori (tabula rasa = blank tavla) av det slaget är bara en vida spridd myt. Denna myt säger att Locke skulle ha ansett att vi människor föddes totalt utan någonting i vårt psykologiska bagage, att vi föddes som blanka totalt oskrivna blad alltså, vilket även jag lärde mig som ung student när jag läste politisk idéhistoria.

Locke är alltså helt oskyldig till den galna ”teori” som han har fått bära hundhuvudet för – under mycket lång tid uppenbarligen. ”Tabula rasa-teorin” nämns nästan alltid som exempel på hur tokiga somliga idéer från det förgångna kan vara och som exempel på hur totalt felaktig föreställningen ifråga är, som just i Anderbergs text ovan.

Men som sagt, John Locke sade ingenting i den vägen vilket man dock måste läsa hans eget verk An Essay Concerning Human Understanding (1690) för att känna till eftersom alla får lära sig att han är fader till ”tabula rasa-teorin” och detta upprepas i varenda lärobok om Locke (också jag har dessvärre undervisat om detta och sorgligt nog också skrivit ett läromedelskompendium innehållande denna villfarelse).

Så vad sade John Locke – egentligen?
John Locke var en renlärig empirist. Han var alltså övertygad om att alla kunskaper kommer från erfarenheten (empiri = erfarenhet) och att vi inte har några kunskaper medfödda, att vi i den meningen föddes som blanka blad, men det är inte detsamma som att hävda att vi inte har någonting alls medfött. Något sådant hävdade inte heller Locke – tvärtom. Han ansåg att människan var utrustad med alla möjliga egenskaper vid födelsen och att det var denna medfödda utrustning som bestämde hur vi uppfattade vår omvärld. Han fann exempelvis att 1) vi människor har medfödd tendens att sträva efter lycka och att undvika olycka 2) att vi har sinnen (syn, hörsel etc.) som bestämmer hur vi uppfattar omvärlden 3) tankeförmåga 4) förmåga att känna glädje, smärta, obehag, kraft/energi 5) att vi har en tidsuppfattning 6) en tendens att generalisera och att abstrahera 7) att dra slutsatser om samband, 8 ) att vi har vissa antipatier medfödda och 9) att vi har språkförmåga och kan kommunicera.

En varelse med alla dessa medfödda egenskaper kan knappast hävdas vara ett totalt blankt blad vid födelsen. I synnerhet som Locke menar att dessa medfödda egenskaper användes av oss för att organisera våra erfarenheter och för att använda oss av erfarenheterna, alltså skapa oss kunskaper och att egenskaperna bestämmer hur vi uppfattar omvärlden. Detta är i själva verket en mycket modern idé och exakt vad de allra flesta av dagens biologer liksom samhälls- och betéendevetare hävdar.

Man måste förstå en person utifrån den tid han/hon levde i.
John Locke protesterade mot sin tids tankemode, att vi hade medfödda kunskaper, alltså kunskaper av typen multiplikationstabellen, var Ganges rinner etc. Sokrates, den ”gamle greken” som via Platon och Aristoteles var en mycket viktig filosof på Lockes tid, var av motsatta uppfattningen. Hans majeutiska metod gick ut på att locka fram elevernas medfödda/inneboende kunskaper genom att ställa dem de rätta frågorna. Det var denna föreställning som Locke fann absurd och det var den han gick till storms mot. De allra flesta av dagens filosofer och idéhistoriker, liksom akademiker i övrigt, håller nog med honom härvidlag.
Det tycks alltså som om någon ärkefiende till Locke sammanfattade hans ”teori” någon gång och sedan har denna sammanfattning tydligen lärts ut till generationer av akademiker.

Immanuel Kant inspirerad av Locke
Nu har historien om Locke och hans teori om de medfödda mänskliga egenskaper en intressant fortsättning, i synnerhet för filosofer och idéhistoriker och för alla andra som är intresserade av frågan. Det är nämligen med stor sannolikhet så att Immanuel Kant (1724-1804), en filosof som åter kommit på modet, inspirerades till sin teori om de medfödda tankekategorierna (de a prioriska kategorierna) just av Locke (som han diskuterar en del i sitt berömda verk Kritik der reinen Vernunft (1781), alltså idén att vi har en viss uppsättning psykiska/själsliga tankeverktyg med vars hjälp vi uppfattar vår omvärld. Denna idé har man beundrat Kant storligen för, åtminstone från och till (modetrenderna inom filosofin kommer och går och återkommer igen precis som andra trender) och just nu är det ”till” för Kants del. Det paradoxala är alltså att upphovsmannen eller inspirationskällan till teorier som just nu är djupt beundrade var John Locke, mannen som man samtidigt framställer som den stora klanten i idéhistorien och som den som hade alldeles fel om människans egenskaper. Sedan var det förstås så att Kant utvecklade och systematiserade idéerna om våra tankeförmögenheter.

böcker

Både Locke och Kant levde före Darwin och innan utvecklingstanken hade slagit rot, så båda var övertygade om Guds existens, varför båda förstås ansåg att det var Gud som hade utrustat människan med de egenskaper hon hade med sig in i livet.

Det moderna evolutionstänkandet
När idén om att mycket mer, än man tänkte sig under några årtionden efter andra världskriget, är medfött åter kom i ropet, som det gjorde från 1980-talet och framåt, så kom man också att återupptäcka och åter börja beundra Kant. Hade Kant bara fått uppleva Darwin, menar många, så hade han förstås ansett att våra tanke- och själsförmögenheter i själva verket är evolutionens verk. (Detsamma kunde man faktiskt säga om Locke, istället för att beskylla honom för att ha varit en pappskalle.) Och sedan 20 år är ett icke föraktligt antal forskare världen över sysselsatta med att visa hur Kants a prioriska tankekategorier är medfödda, som kausaltanken, rumsuppfattningen, tidsuppfattningen, moraluppfattning etc.

Dags att äntligen ge John Locke en rejäl upprättelse i det här avséendet alltså.

Länkar:
Från andar till gudar, T Anderberg, DN Kultur
Om Thomas Anderbergs akademiska meriter
Inlägg om att läsa originaltexter, Motvallsbloggen

Djur/natur12/06 15:39

Blomsterprakt både inne och ute just nu.

blommor
buske
rabatt

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Rättsväsendet11/06 12:48

För 30-35 år sedan hävdade vänstern i Sverige att staten/Säpo avlyssnade svenskar och även alldeles oskyldiga medborgare. Detta förnekades ihärdigt av regering och myndigheter. Många människor trodde inte på vänstern utan var helt övertygade om att vänstern ljög i, vad de föreställde sig, vanlig ordning. Idag erkänner samma institutioner, staten/regeringen och Säpo, att detta var precis vad man gjorde. Somliga oskyldiga drabbades hårt av denna avlyssning och idag använder man den tidigare illegala avlyssningen som argument för att göra avlyssning av vem som helst laglig, med argumentet att ”eftersom vi alltid har gjort så kan vi lika gärna göra det lagligt”.

För 30 år sedan samarbetade man militärt, via säkerhetstjänsterna men också med reellt spionage åt USA, ja egentligen ända sedan slutet av andra världskriget. Det visste och påtalade vänstern medan statsmakten förnekade detta ihärdigt. Vi var, sade regering och politiker, neutrala och då kunde man inte gör så. Många människor trodde inte på vänstern, för inte ljög politiker och regeringen för oss rakt av. Idag använder regeringar och politiker detta tidigare förnekade samarbete som argument för slopandet av den officiella neutraliteten: ”Vi har ju ändå alltid samarbetat med Västmakternas underrättelseorganisationer, så därför är det ju lika bra att börja göra det öppet”. Alltså gick Sverige med i ”Partnerskap för fred” och samövar nu militärt med framför allt väst men även med andra länder. Detta är säkert bara det första steget för fullt medlemskap i NATO och dessutom deltar vi för närvarande i ett krig i Afghanistan – smaka på det: Sverige är idag en krigförande nation.

Det är inte underligt att högern är rädd för vänstern och till varje pris vill tysta den – vänstern är de enda som avslöjar högerns lögner och propaganda – idag såväl som igår.

Länk:
Motvallstanten, om samma ämne

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi11/06 01:58

Jag har återkommande skrivit om propaganda och hur mycket vi låter oss luras av sådan, och varje gång jag gör det brukar någon eller några protestera och hävda att jag underskattar människors förmåga att tänka själva.

Nu tror jag visst att människor kan tänka själva, men förnuftigt tänkande kräver något att tänka om och för att man inte ska tänka alldeles galet krävs att man har korrekt information om det man tänker något om, inte bara rena lögner eller missledande information. Förutsättningen för att man ska kunna grunda sina ställningstaganden på korrekt information är att man endera läser böcker, söker information på nätet och samtidigt är mycket effektiv vad gäller att gallra fram tillförlitlig information där (eftersom nätet innehåller massor av skräp) eller så kräver det att våra vanliga massmedia, tidningar, TV och radio, serverar oss förnuftig information, inte bara floskler, lögner eller propaganda. Någotsånär tillförlitlig information börjar våra media bli allt sämre på att förmedla till oss och just nu vidtar vår borgerliga regering alla de mått och steg den kan för att försäkra sig om att media blir ännu sämre i det avséendet framöver.

Al Gore har en bra kria om det här i Time. Läs den alla ni som tror att ni får förnuftig och korrekt information via media och som inte vet hur effektiva betéendevetare är idag vad gäller att åstadkomma publikvinnande och fullkomligt irrelevant propaganda – att manipulera väljarna alltså. Han vet, han har liksom varit med – ordentligt och i det stora föregångslandet i väster till och med. Ett smakprov ur Gores artikel:

After a detailed review of all the polling information and careful testing of potential TV commercials, the anticipated response from my opponent’s campaign and the planned response to the response, my advisers made a recommendation and prediction that surprised me with its specificity: ”If you run this ad at this many ’points’ [a measure of the size of the advertising buy], and if Ashe responds as we anticipate, and then we purchase this many points to air our response to his response, the net result after three weeks will be an increase of 8.5% in your lead in the polls.”
I authorized the plan and was astonished when three weeks later my lead had increased by exactly 8.5%. Though pleased, of course, for my own campaign, I had a sense of foreboding for what this revealed about our democracy.

Var vidare säkra på att allianspartiernas spin doctors (högst sannolikt amerikaner eller folk upplärda i USA) lärde partierna de tekniker för att manipulera folk, som Al Gore diskuterar, inför valet i höstas och dessutom drillar dem i vad som krävs för att de ska vinna även nästa val.

En av de nödvändiga förutsättningar för att kunna dirigera väljarna exakt dit man vill är god kontroll över massmedia. Fundera, efter läsning av artikeln i Time, lite på de förslag som nu läggs om SR:s och svt:s framtid, om de är ämnade att göra dessa media mer oberoende av politisk styrning, i akt och mening att förbättra och fördjupa demokratin eller om syftet är det rakt motsatta. Inte överraskande, för dem som följt den här bloggen, och läst vad jag skriver ovan, så föreslår jag det sista alternativet.

Länkar:
Bl.a. bloggen Biology and Politics har återkommande bra inlägg om hur massmedia bedrar oss genom felaktig och/eller vinklad information.

Ej kategoriserad10/06 13:40

Jag har en längre tid haft ett antal ord inlagda i mitt spamfilter för att slippa sitta och gallra bort hundratals spam varje. När jag upptäckte att somliga kommentarer automatiskt försvann därför att delar av ord som de innehöll låg i spamfiltret, tog jag bort en mängd ord ur filtret för att testa hur det fungerade. Det har dessvärre resulterat i en femfaldig ingång av spam. Jag kan nu ha uppåt 5-600/dag och roligare kan man ha än att sitta och försöka vaska fram riktiga kommentarer bland alla dessa spam, som jag ju får radera manuellt.

Nu lägger jag alltså in ett antal ord i filtret igen. Jag har försökt att undvika att lägga in ord som kan resultera i automatiskt bortgallrande av seriösa kommentarer. Trots detta så kan jag inte garantera något här. Jag kan bara rekommendera besökare, som vill kommentera, att inte använda engelska ord och uttryck i onödan för att minimera risken att bli bortgallrade automatiskt. Nu testar jag alltså med det här en tid så får vi se hur det går.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi08/06 17:05

Såna här dagar bloggar man inte, och det skulle inte heller jag ha gjort om jag inte hört på Ekot att myndigheterna nu ska börja samarbeta för att ta fast fuskare (antar att det betyder samkörning av dataregister, i varje fall blir konsekvensen ungefär densamma). I nästa Ekonyhet jag lyssnar på får jag höra Beatrice Ask förklara att hon vill att utländsk polis ska få verka inom Sverige.

Det är inte utan att man förundras över hur droppen urholkar stenen, hur propaganda kan förändra människors inställning till samhället. Hade politiker lagt fram dessa förslag under 70-talet hade folk samlats ute på gatorna i stora demonstrationer mot detta inkräktande på vår personliga integritet och mot de polisstatsmetoder man nu lagstiftar om. Idag säger ytterst få människor pip ens.

Det beror troligen på tre ting:

1: Skrämselpropagandan om den farlig terrorismen (polis och militär måste ju få utökade befogenheter för att skydda oss!!).

2: Propagandan om att så många fuskar så förtvivlat med bidragen (något som är en grov överdrift visar det sig när man undersöker saken), och

3: På det faktum att den yngre generationen egentligen aldrig kommit i kontakt med fascism, ingen har några minnen av kriget, ingen har några minnen av Franco, av Salazar, av den grekiska militärjuntan och därför lider de flesta idag av ett allvarligt och totalt ogrundat förtroendesyndrom. De litar fullt och fast på staten, litar fullt och fast på att de själva aldrig kan komma att drabbas av dessa nya integritetskränkande lagar eftersom de har lärt sig att det ju bara var kommunismen och nazismen som var farliga, och bådadera, som ju egentligen var samma sak i deras föreställningsvärld, är ju totalt döda idag.

Vi som är lite äldre vet att sådana här kontrollsystem alltid drabbar även oskyldiga, vi vet att det många gånger inte hjälper ett dugg att man har rent mjöl i påsen. Jag avundas alltså inte de unga människor som kommer att framleva nästan hela sina vuxna liv i den framtida polis- och militärfederation som man bygger upp i Europa idag.

Politik/ekonomi08/06 03:41

Läser på Morgan Johanssons, tidigare minister i den socialdemokratiska regeringen, blogg att:

Lobbyisterna och marknadskrafterna i EU är mycket starka.

Tänk, det sade inte Ingvar Karlsson ett enda ord om före EU-omröstningen. Visste han inte, eller förteg han sanningen om EU?

Länk:
”Dålig beredskap av regeringen”. Morgan Johansson om EU:s alkoholdomslut.

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster