november 2011


Livsfrågor11/11 02:50

Det råder ingen tvekan om att Nato begått ett hel räcka av krigsbrott Libyen. Därför har några personer beslutat att anmäla Sveriges regering och riksdag för medverkan till dessa brott.

Läs anmälan HÄR.
Skriv under anmälan endera genom att klicka vidare på sidan ovan till formuläret, eller genom att klicka HÄR.

Tills för bara några år sedan var Sverige landet som inte varit i krig på nära 200 år. Vårt land var en gång välkänt i världen som landet som verkade för fred och för att även små nationers självbestämmande skulle respekteras. Låt oss bli många som visar att vi inte accepterar att Sverige deltar i vidrigt bestialiska nyimperialistiska och rättsvidriga krig.

Det är nog nu.

/Kerstin

Länkar:
- The War on Libya : An Imperialist Project to Create Three Libyas, Mahdi Darius Nazemroaya. Global Research 28/7 2011
- Libya War Lies Worse Than Iraq, Thomas C. Mountain, Information Clearinghouse 23/7 2011
- Indictment against NATO military and political leaders, nsnbc 10/11, 2011
- NATO’s Law of the Jungle in Libya, Peter Dyer, Global Research 12/11 2011

Ideologier/propaganda&Internationell politik10/11 03:22

Den undersökande journalisten Wayne Madson  hävdade i Alex Jones show 24/10, att den konvoj som Ghadafi reste i när han bombades och sedan tillfångatogs, lynchades och därefter dödades, reste under vit flagg. Madsen hävdar att han fått meddelande om detta från människor inne i Sirte, som också rapporterade att flera vita flaggor syntes på Sirtes tak den här dagen.

Titta på de här YouTube-filmerna och lyssna på vad Wayne Madsen säger. Om detta är sant så är det något oerhört som Nato gjort sig skyldigt till:

Qaddafi Flying White Flag When Killed – Wayne Madsen Report 1/2 (24/10 2011)

Här diskuteras saken vidare:

Qaddafi Set-Up in Assassination Plot by NATO & UN: Wayne Madsen & Alex Jones Report 1/2

Dessa videofilmer har resulterat i mängder av blogginlägg runtom i den engelsktalande världen och i diskussioner om vad som hände den där dagen och varför, men svenska bloggar har, vad jag kunnat finna, inte var speciellt intresserade, även om det finns undantag. (1)

Som vanligt vet man inte riktigt vad man ska tro. Men det scenario som beskrivs av Wayne Madsen i filmerna ovan verkar inte osannolikt tvärtom, om man tänker efter lite.

Jag har undrat när Ghadafi reste iväg ut ur Sirte och nog tagit för givet att han försökte fly, som man sade att han gjorde, på natten, samt att man inte hittade honom förrän senare och på dagen. Så var alltså inte fallet, istället gav sig konvojen, omfattande 60-70 bilar, som han reste i iväg tidigt på morgonen och i fullt dagsljus. Det är alltså inte utan att man måste ge Madsen rätt när han menar att detta företag hade varit en ren självmordsaktion om det hade handlat om ett vanligt flyktförsök från Ghadfis sida. Staden var omringad av tung beväpnade rebeller och det är därför ytterst osannolikt att han hade gett sig iväg rakt in i armarna på dessa i fullt dagsljus. Men om han reste under vit flagg så förklarar det saken, eftersom vita flaggor ska vara fullt synliga och de kunde vara svåra att se på natten. Dessutom förklarar det varför han alls lämnade Sirte.

Vit flagg betyder att man ger sig, eller att man är på väg att förhandla med motståndaren och den vita flaggan har alltid respekterats av de andra stridande parterna. Att bomba en konvoj som reser under vit flagg är totalt oacceptabelt och måste betraktas som ett krigsbrott. Men Nato och USA beter sig, som vi vet, inte normalt i några krig numer. De begår det ena krigsbrottet efter det andra i full förvissning om, att de aldrig kommer att råka ut för några sanktioner av något slag, och i full förvissning om att deras lögner kommer att accepteras av en majoritet i Västvärlden på grund av den enorma krigspropaganda, för deras sak, som media trumpetar ut åt dem.

Om  konvojen alltså reste under vit flagg då har man anledning att fråga sig vad Ghadafi trodde att han gjorde. Efter att ha sett filmen nedan, om hur bilarna i konvojen såg ut efter bombattacken mot konvojen har man anledning att ställa sig ännu fler frågor.

Så här såg det alltså, enligt ett filmteam, ut efter att Nato attackerat Ghadafis bilkonvoj.

LIBYA Wreckage Of Destroyed Gaddafi Convoy Fleeing Sirte That NATO Destroyed With Airstrike

Hur vi än ser på den här historien så innebär attacken på den här konvojen ett krigsbrott för:

1: endera bombade man en konvoj som reste under vit flagg, vilket är ett krigsbrott eller

2: så bombade man en bilkonvoj vars resande man inte visste något om, som alltså kunde ha varit civila på flykt och då vara bombandet också ett krigsbrott, eller så

3: bombade man ”bara” en en konvoj som man visste att Ghadafi befann sig i, vilket också är ett krigsbrott och ett brott mot FN:s stadgar eftersom dessa förbjuder störtande av regimer i medlemsländer och dessutom inte tillåter rent mördande av medlemsländers ledare.

Först kan vi konstatera att, om det vi ser i den understa filmen ovan, var resultatet av ett enda bombanfall då hade inte någon enda människa överlevt. Så om detta inte är en fejkvisning som inte har med Ghadafis konvoj att göra utan som är iordningställd för att vilseleda media bara, så har konvojen bombats flera gånger. Just detta har senare vidimerats: Först attackerades konvojen av en målsökande robot, därefter anlände flygplan och bombade den. Detta förklarar hur några, däribland Ghadafi och sonen Mutassim, lyckades ta sig ur bilarna och springa från platsen vid första attacken.

Frågan man nu ställer sig är alltså, varför lämnade Ghadafi staden just den här morgonen, och sannolikt under vit flagg?  En sak i taget här så jag börjar med några kända och oomtvistliga fakta:

A: Obama var trängd hemmavid för kriget, som somliga menade att han hade startat i strid mot konstitutionen, då han inte tillfrågade Congressen först. Han ville få slut på kriget som fort som möjligt och nu hade han ju, flera månader tidigare, förklarat att det handlade om att avsätta Ghadafi – inte bara om ett akut skydd av civila (så nu måste Ghadafi tillfångatas och det snabbt).

B) den 18 och19/10 besöker Hillary Clinton, USA:s utrikesminister, Libyen och NTC. Där förklarar hon att hon hoppas att Ghadafi snart ska vara infångad eller dödad, vilket också är ett mer än anmärkningsvärt uttalande av en utrikesminister eftersom det är en direkt uppmaning att döda Ghadafi.

(12/11.kl 00.35: citatet uppflyttat hit från noterna nedan)
‘We came, we saw, he died’. So did Hillary Clinton, paraphrasing Julius Ceasar….Asked if there was a connection between the killing and her visit to Tripoli a few days earlier….she remarked: ‘Of course there was’. …

The Americans knew exactly where Gaddafi was. (2)

(min översättning: ’Vi kom, vi såg, han dog’. Så parafraserade Hillary Clinton Julius Ceasar….Tillfrågad om det fanns något samband mellan dödandet (av Ghadafi/min anm.) och hennes besök i Tripoli ett par dagar tidigare… svarade hon: ’Naturligtvis fanns ett sådant’….

Amerikanerna visste exakt var Ghdaffi befann sig.)

C) 20/10 2011 bombas Ghadafis konvoj och han lynchas och mördas av rebeller.

Om Clintons besök hävdas att NTC-rådet meddelade henne att det hade gett Ghadafi tillstånd att lämna landet under vit flagg och att hon godkände saken.

På DEBKAfile, som är en israelisk site specialiserad på ”intelligence and security service” kan vi 9/11 läsa att:

..military sources report mounting indications that a NATO special forces unit – although of which nation is unknown – located and captured Muammar Qaddafi in the Sirte area.

They aparently shot him in both legs to prevent his escape and informed a Misrata militia of his whereabouts, knowing they would kill him in view of the town’s long reckoning with the former Libyan ruler. NATO was guided by two considerations: First not to comprise the presence of ground troops in the battle zone in breach of the alliance’s UN mandate; and second, to give the Libyan rebels a psychological victory – especially after they failed in battle to capture Qaddafi’s home town of Sirte.

It was also important for his death to be laid at the door of his own people, not NATO. (Debka file, 9/11 2011)

(min översättning: militära källor rapporterar att det finns flera indikationer på att Natos specialtrupper, även om deras nationalitet är okänd – lokaliserade och fångade Muammar Qaddafi i närheten av Sirte.

Det sköt honom tydligen i båda benen för att förhindra att han skulle kunna fly och informerade Misratamilismän om var han fanns, väl medvetna om att dessa skulle döda honom, med tanke på stadens långvariga konflikt med den tidigare ledaren i Libyen. Nato agerade utifrån två utgångspunkter: First att inte avslöja närvaron av marktrupper i stridszonen vilket var mot det mandat man fått från FN; och för det andra, för att ge de libyska rebellerna en psykologisk seger – särskilt efter att de inte själva hade lyckats fånga Ghadafi i hans hem i Sirte.

Det var också viktigt att hans död lades vid dörren hos hans eget folk, inte vid NATOs

Alltså: Som Hillary Clinton själv sade några dagar senare: ”Jag kom, jag såg, han är död”.

Jag tror att för ganska många av oss, som följt det här kriget dag för dag och försökt sätta oss in vad som hände där, till skillnad från vad media rapporterat, så förefaller påståendet att Ghadafi ämnade fly landet och hade fått tillstånd av NTC-rådet att göra det, inte trovärdigt.

På grundval av uppgiften i citatet ovan och Hillary Clintons besök precis dagen före infångandet, verkar det inte orimligt att dra en helt annan slutsats om varför Ghadafi gav sig iväg i den där konvojen, nämligen att han lurades ut under falska förespeglingar om att få förhandla med Hillary Clinton. När konvojen så ger sig iväg, i fullt dagsljus på morgonen och med vita flaggor på bilarna, dirigeras en målsökande robot, av några specialtrupper på platsen, eller av någon ”dataspelare” i något kontrollrum någon annanstans, till konvojen, som bombas. Ghadafi, sonen Mutassin och några till klarar sig vid det första angreppet, rusar ut bilarna och tar kanske skydd under vägbanken i ett rör, där de sedan dras fram av Nato-soldater som skjuter Ghadafi i benet, för att han inte ska kunna fly, och sedan lämnar över  honom till ett gäng rebeller, som senare lynchar honom.

Nej, jag vet inte om det var så här det gick till, men finner scenariot sannolikt, framför allt för att de första rapporterna som kom om att Ghadfi hade tillfångatagits sade att han var skadad i en bombattack och att han blödde från båda benen samt att han hade lagts på en lastbil för att skjutsats till ett sjukhus – men avlidit på vägen av sina skador.

Sen kom alla videofilmerna av lynchningen, så föll den versionen, åtminstone senare delen av den.

/Kerstin

Rekommenderas: mer om Libyen på bloggen Klassperspektiv

Länkar:
1) USA och Clinton regisserade Khadaffis död – hela artikeln, Fredskoalitionen, Göteborg 27/10 2011
2) And Now for Syria, The Palestine Cronicle 2/11 2011
- Violating Qaddafi’s white flag of truce/surrender—a flagrant war crime, Wayne Madsen, intrepidreport 28/10 2011
- Clinton på överraskningsbesök i Libyen, N Nyheter/utrikes 18/10 2011
- Hillary Clinton knew of Qaddafi ‘White Flag’ truce: US drone fired at Qaddafi convoy after negotiated truce, The Intercept
5) Col Gaddafi killed: convoy bombed by drone flown by pilot in Las Vegas, Thomas Harding.Telegraph 20/10 2011
- The city’s independent newspaper, unbossed and unbought 21/10 2011 Diane Bukowski, VOICE OF DETROIT
- Debka file, 9/11 2011
- Libyan Free Press, Jamahiriya News, 1/11 2011
- The ‘rebel’ assassination of Muammar Gaddafi: a NATO operation from A to Z, empirestrikesback
- US seeks to bomb Libya past deadline, YOU. S DESK, 13/11 2011
- Obama: Libya War Will End ‘Soon’, Danger Room 20/10 2011
- Libya: ‘U.S. took a back seat’ myth takes another hit as Obama admits Americans flew French jets, empirestrikesback 8/11 2011

Fler intressanta artiklar:
- Documents reveal how UK backed Gaddafi’s repression, Robert Stevens, wsws.org
29 October 2011

- New Libyan prime minister installed by NATO-backed regime, Peter Symonds, wsws.org 3 November 2011
- NATO declares formal end to criminal war on Libya, Bill Van Auken, wsws.org 1 November 2011
- Jibril Turns Against Foreign Powers That Aided Qaddafi Overthrow, Flavia Krause-Jackson and Caroline Alexander, Bloomberg Businessweek 14/11 2011

Alliansfusk/lögner&Djur/natur&Miljövård07/11 21:03

I november förra året skrev vi om hur regeringen och jordbruksverket hotade att stoppa odlingen av ovanliga men värdefulla sorter av grönsaker genom att lägga nya avgifter på de små företag som säljer fröerna till dessa köksväxter (1).

Nu gör Landsbygdsdepartementet, med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, och Jordbruksverket ett nytt försök att kväva handeln med de köksväxtsorter som inte ägs av de stora multinationella utsädes- och kemiföretagen. Den här gången använder Reinfeldt och hans regering en annan, men lika ”smart”, metod att få stopp på odling som inte storbolagen kan tjäna pengar på. Precis som förra året har man försökt genomföra förändringen under största möjliga tystnad och med minsta möjliga tillfälle för sakkunniga personer att få inflytande på besluten.

Så här har man gått till väga: Enligt den Avgiftsförordning som regeringen infört ska de avgifter som företag betalar till en myndighet för t.ex. tillsyn ”täcka verksamhetens omkostnader fullt ut”. Den första april (!) i år infördes en förändring i förordningen, som går ut på att regeringen kan ge myndigheten tillstånd att höja avgifterna för att kompensera att verksamheten tidigare har gått med förlust. Under åren 2007 – 2010 gick Jordbruksverkets frökontrollverksamhet verkligen med förlust, bl.a. beroende på kostnader för omorganisation i samband med nedläggningen av Statens Utsädeskontroll. Under sommaren bestämde regeringen och jordbruksverket, utan att tala med de företag som berördes, att småföretagen i fröbranschen retroaktivt skulle betala jordbruksverkets underskott.

Det praktiska resultatet blir att de små fröföretagen måste betala cirka tre gånger mer för tillsynen än tidigare. T.ex. Runåbergs fröer, minst 110 000 per år i kontrollavgift. Lindbloms frö, minst 140 000 (2). Men det stora fröföretaget Nelson Garden, med en omsättning på 275 miljoner, behöver inte betala något alls. De har nämligen flyttat sin verksamhet med fröförpackning till Lettland, där myndigheterna vill stödja jordbruket, även det småskaliga (3).

Hur gick det då med de höjda avgifterna för registrering av frösorter, som vi skrev om för ett år sedan? Jo, efter en mängd protester från olika håll, och en del publicitet i media, så backade jordbruksverket och sänkte avgifterna. Landsbygdsdepartementet reagerade också, om än med en viss fördröjning. I juli i år undertecknade nämligen Eskil Erlandsson ett brev till EU-kommissionen där departementet ber att ”ovanliga sorter” av köksväxter ska vara undantagna från registreringskravet (4). Alltså precis det krav som vi odlare och de små fröfirmorna framförde i november 2010.

Men under tiden har registreringskravet trätt i kraft, vilket gjort att det finns färre sorter att välja bland, för oss som letar efter någon speciell sort som ska fungera under de särskilda odlingsbetingelser som vi har i våra egna trädgårdar (5). Och i augusti utfärdade Jordbruksverket denna nya föreskrift om kraftigt höjda avgifter för frökontrollen.

Vi tror inte att landsbygdsminister Eskil Erlandsson menar allvar när han talar om vikten av biologisk mångfald och ”att understödja intresset för odling”(4). Om man ser till vad regeringen gör så är det bara de multinationella kemi- och utsädeskoncernerna som ska understödjas.

/Dan Gmark

Länkar:

1) Jordbruksverket vill inte ha någon mångfald – eller konsten att utrota gamla och uppskattade köksväxtsorter, Motvallsbloggen 7/11 2010
2) Jordbruksverket agerar mot den självständiga svenska fröhandeln
Leif Lindblom, Lindbloms Frö

3) Regimen trefaldigar avgifterna för ovanliga köksfröer, Cornucopia
4) Eskil Erlandsson kräver undantag för fröer, Pressmeddelande  från Regeringskansliet 15/7 2011
5) EU:s sortlistor för köksväxtfröer, Runåberg om hur regelsystemet ser ut efter den 1 januari 2011
- Jordbruksverket klantar till det igen, Flute-tankar 2011-11-07
- Supermiljöbloggen 2011-11-05
- Går solen ner över Svenska fröföretag? Lena Israelsson i Allt om Trädgård 2011-10-18
- Nya kontrollavgifter hotar den ekologiska odlingen, pressmeddelande från FOBO, Förbundet för organisk-biologisk odling 2011-10-18

Ideologier/propaganda&Internationell politik07/11 16:05

Läser i SvD att Reinfeldts krogvakter misshandlar människor inne på krogarna. Befolkningen vågar inte gå på krogen snart, eftersom den riskerar att bli illa slagen.

Det är skandal att detta får fortgå utan att FN vidtar motåtgärder. Nu borde det vara dags för det internationella samfundet att ta sitt ansvar och att det ser till att få slut på dessa diktatorsfasoner.

Sverige har ju dessutom också en del naturresurser och inte minst ett utmärkt geopolitiskt läge för ett första slag mot norra Ryssland.

/Kerstin

Länkar:
- West rushes to grab its Libya reward, Seyed Abdollah Hoseini, Mail&Guardian online, 4/11 2011

Ideologier/propaganda&Internationell politik05/11 02:54

Det finns amerikaner som vet också, och som säger ifrån:

Just off the phone with Mike Trivisonno

(Dennis Kucinich är demokrat och sitter i representanthuset för staten Ohio sedan 1997)

Nu erkänner dessutom Generallöjtnant, Charles Bouchard, som ledde operationen ”Unified Protector” i Libyen, att media hjälpte till att förse Natos sambandscentral (headquarter) i Neapel med uppgifter om vad som hände på marken i Libyen:

To fortify the unit, several information networks were created. ”The intelligence came from many sources, including the media who were on the ground and provided us with a lot of information regarding the intentions and the location of the ground forces.” (1)

(min översättning: För att förstärka enheten, organiserades flera informationsnätverk. ”Informationen kom från många källor, inklusive från media som befann sig på makren och försåg oss med mycket information om markstyrkornas intentioner och positioner”)

Media har sedan länge inte varit något annat än maktens trutförlängare och numer är de också maktens spioner. Det borde förvåna mig, men gör det inte.

Och fortfarande får inte svenska folket veta något om hur rebellerna betett sig i Libyen och fortfarande beter sig – så klart. Det skulle vara pinsamt för media att avslöja vilket rövargäng svenska skattefinansierade legoknektar har stöttat i Libyen. Det skulle visa, både vilket ruskigt och rasistiskt krig Sverige varit med om att föra, på rasisternas sida, och hur vanvettigt ensidigt, för dessa rövargäng, svenska media har rapporterat. Ingen lögn från rebellernas och NTC:s sida har varit för stor för att inte rapporteras i svenska media. När lögnerna har avslöjats däremot, Ghadafi bombade inte demonstranterna, Viagra-historien var ett påhitt, det fanns inga massgravar, de flesta svarta har inte varit Ghadafis legosoldater,(*) har journalister och media tigit lydigt stilla.

Skäms journalister, dubbel skam över er. Inte ens Sveriges Radio har gett oss en korrekt rapportering, så vad ska vi med Public Service till när den inte är bättre än Bonnierkoncernen att informera oss om vad som händer i världen och vad vår regering och riksdag ställer upp på, i svenska folkets, i allas våra namn?

/Kerstin

Länkar:
- General Bouchard acknowledges that NATO’s informants in Libyea were Journalists, Voltarienet 3/11 2011
- “Libyen: ”Rebellerna” terroriserar civilbefolkningen och slåss om krigsbytet”, Klassperspektiv 2/11 2011
- Libya: Al Qaeda flag flown above Benghazi courthouse, The Telegraph 1/11 2011
- Caribbean People’s Resolution On The Crimes Committed Against Libya. Pan-African News Wire, Global Civilians for Peace in Libya 7/11 2011 (Om hur FN bröt mot sina stadgar med resolution 1973 och om Natos krigsbrott i Libyen)

Rekommenderas starkt:
*) - The War in Libya: Race, ”Humanitarianism,” and the Media, Maximilian Forte Mr Zine Monthly Review 20/4 2011
- Libya: An Un certain Future. An investigation by a delegation of international experts, Paris maj 2011

Ideologier/propaganda&Internationell politik04/11 01:54

’They will want nukes now!': UK & US plan to strike Iran exposed (3/11 2011)

(Tack Marcin för länken)

För länge sen sade man att det var viktigt för freden att inga andra makter fick tillgång till atomvapen än de som redan hade sådana, dvs USA och Sovjet, som fallet var då.

Undrar om det idag inte är dags att anse att ju fler stater som skaffar och har atomvapen och långdistansrobotar, desto bättre, för desto färre stater vågar USA/Nato/Israel anfalla och desto fredligare blir därmed världen.

/Kerstin

Internationell politik&Politik/ekonomi03/11 03:39

Läser i SvD att Guardian skriver att Storbritannien gör sig redo att stötta USA i ett krig mot Iran, som påstås bli alltmer aggressivt (Tack Bo för länken). Detta är otroligt. Så här skriver Guardian, enligt SvD:

Nästa vecka ska det internationella atomenergiorganet IAEA publicera en rapport som kan innebära en ändrad spelplan. Enligt Guardians källor kommer den eventuellt att visa på att landet har ett kärnvapenprogram och för att man utfört både expriment och forskning i syfte att tillverka kärnvapen.

Förra året beslutade FN om en fjärde omgång av sanktioner mot Iran för att avskräcka landet från att skaffa kärnvapen.

Man tror inte det är sant – inte en gång till. Vi har ju hört den förut, när det gällde Irak, och det var inte sant då och av allt att döma inte nu heller, så vem, som tänker lite utanför den påbjudna krigspropagandan, tror på detta idag? Är USA:s och Europas befolkningar verkligen så okunniga och oinformerade att de går på samma lögn en gång till?

Det blir bara värre och värre: USA:s storhetsvansinne börjar faktiskt alltmer likna Hitlertysklands, vad gäller beslutsamheten att behärska hela världen, vad gäller att ljuga ihop anledningar till att bomba andra stater tillbaka till stenåldern och ta över deras naturtillgångar. Nu tycker man tydligen att man har den perfekta krigsmaskinen, dronerna, som gör att man inte behöver riskera en enda amerikans liv. Lätt som en plätt att jämna andra länder med marken och döda miljoner människor med hjälp av okunnig kontorspersonal som sitter hemma i USA och ”leker med en joystick”.

Fattas så bara att Sverige leker bror duktig även den här gången och modigt ställer upp på USA:s sida, precis som många inom högern en gång ville att Sverige skulle göra på Tysklands sida.

Jo, nu börjar jag faktiskt bli riktigt rädd, både inför ett eventuellt krig mot Iran och inför kommande oljeutvinning i Arktis och med tanke på att Ryssland gör sig berett på ett angrepp och rustar upp för den eventualiteten och vi dessutom i det närmaste har en amerikansk militärbas i Luleå. Amerikanerna har ju bra dataservice på gång där också.

/Kerstin

Länkar;
”Storbritannien planerar för Iranangrepp”, SvD 2/11 2011
- And An Unashamedly Interventionist Secretary of State. America, Iran and the “Plot”, Deepak Tripathi, Counterpunch 17/10 2011
- Britain Prepares to Attack Iran. Defense Ministry Expects US to ’Fast-Forward’ Plans for Attack, Jason Ditz, AntiWar.com 2/11 2011
- America Threatens Russia: U.S. to deploy ballistic missiles in Poland by 2018, Global Research 15/9 2011
- Putin says U.S. is ”parasite” on global economy, Reuters 1/8 2011
- Russia a Force to Be Reckogned with in the Coming Years, Dmitry Sedov,NSNBC 15/19 2011
- Russia and USA to launch another Cold War after their presidents leave in 2008, Pravda 17.04.2006
- USA to Russia: We don’t care what you want. We just do what we want, Pravda 14.10.2011
- John McCain on Libya fallout: ’Not just the Arab Spring’, Newsnight 20/10 2011 (McCain hotar Ryssland indirekt med att använda USA:s vanliga strategi, skapa kaos och sedan ta över).
- Libya recolonised,. Libya is the first country that the Euro-American consortium has invaded exclusively on the pretext of human rights violations, Aijaz Ahmad, Frontline vol 28 (Citat ur: Vice President, Joe Biden, was precise: “In this case, America spent $2 billion and didn’t lose a single life. This is more of the prescription for how to deal with the world as we go forward than it has been in the past.” By “life”, Biden obviously means American life, considering that even the most conservative estimates suggest that the war in Libya has led to the loss of at least 50,000 lives, mostly at the hands of NATO bombers and their local allies.)
- Next, Syria, The U.S. sees Syria as a prime candidate for regime change after Libya and extends liberal support to the ongoing efforts to topple the Bashar al-Assad government.John Cherian, Fontline, vol. 28

Forskning/vetenskap&Vård/omsorg03/11 02:54

Var det inte det jag trodde, och väntade på.

Här har vi under sådär en 20-25 år inbillats att depression beror på serotonibrist i hjärnan därför ska man äta SSRI (s.k. serotoninåterupptagshämmare), även kallade antidepressiva, som Zoloft, Cipramil, Seroxat m.fl.

Det här med depression, har läkare och psykatriker sagt, är precis som med diabetes, den orsakas av en bristsjukdom. Lider man av diabetes, som består av insulinbrist, måsta man tillföra insulin. Är man deprimerad lider man av serotoninbrist då måste man öka mängden serotonin i hjärnan och  SSRI ökar gör just det – och simsalabim, så blir människor glada och trivs med livet igen när de medicineras med SSRI. Ja, så handlade det förstås om en genetiskt betingad brist, så patienterna måste räkna med att äta preparaten hela livet.

Jag har tvivlat på den här teorin ända sedan min mamma drogades ner på äldreboendet, för omkring tio år sen, och uppvisade hela provkartan av allvarliga och mycket besvärande biverkningar, och då jag började studera de här preparaten, på vilka grunder man baserade teorin om hur de fungerar och om hur läkare skrev ut mer och mer och mer och mer av dem till alltfler människor.

Tidigare har forskare visat att SSRI-preparaten oftast fungerar ungefär lika bra som placebo. Det vill säga folk tror att de är bra och fungerar och därmed känner de sig bättre när de börjar äta dem. Man har också visat att de allra flesta inte hjälps av dem alls.

Och så får vi veta att det i många fall är precis tvärtom – deprimerade människor har istället för mycket serotonin i hjärnan.

Jaha ja -det tror jag visserligen inte heller är den slutgiltiga sanningen, vilket väl forskaren i radioprogrammet Kropp och Själ också säger. Men det erkänns alltså äntligen öppet att serotoninbristteorin varit rena rappakaljan, fast forskaren inte uttrycker det så burdust som jag förstås. Dessutom får vi i programmet veta att forskare vetat i decennier att serotoninbristteorin inte har gått att belägga (vilket jag också har skrivit om på bloggen tidigare). Under decennier har alltså läkemedelsföretagen, psykiatriker och läkare ljugit för oss. (Om SSRI 39 minuter in i programmet)

Dags att erkänna riskerna med antidepressiva medel, 24/9 2005
– Det kom en kommentar om SSRI, 31/12 2005
Alltfler unga sjukpensioneras pga depression, 25/2 2006
– Staten drar in bidragen till Kilen – en tragedi, 28/12 2006
- SSRI – inte så förträffliga som man påstått, 26/6 2007
– Självmord bland unga flickor ökar,  5/10 2007
Alliansen, läkemedelsgiganternas drömregering, 30/1 2008
– Även biologismen från 30-talet är tillbaka. Om lugnande medel och läkemedelsindustrins lurendrejeri, 31/3 2008
– Mer om äldrevård och “medicineringen” (eg. nerdrogningen) Motvallsbloggen 12/9 2008
– Mer om psykiatrikers underliga tankevärld, 24/11 2009
– Psykiatriker med underlig föreställning om “vetenskap och beprövad erfarenhet”, 24/11 2009
– Lite mer om “vetenskapliga” förvillelser, 3/1 2010

/Kerstin

Internationell politik02/11 00:59

Den som vill veta vad som händer i Libyen just nu hänvisas till bloggen Klassperspektiv som skriver utmärkt om den saken. Rekommenderas att även gå till huvudsidan på bloggen och läsa alla de senaste inläggen om situationen.

/Kerstin

Idéhistoria/filosofi&Livsfrågor01/11 15:39

Med anledning av att varje politiskt mått och steg som tas i världen utvärderas av marknaden och dess utvärdering presenteras oss i media samtidigt med de politiska besluten, vore det inte dags att anta en ordentlig modernisering av våra vanligaste böner. Eftersom jag är gammalmodig och en gång lärde mig den äldre versionen som jag tycker är betydligt högtidligare föreslår jag alltså:

Bön till Finansmarknaden
Finansmarknaden vår, du som är på Wall Street
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja i samhället så som på börsen.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Utsätt oss icke för frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty Riket är ditt,
och makten och härligheten
i evighet.
Amen

Samt förstås också:

Välsignelsen
Börsen välsigne oss och bevare oss.
Finansmarknaden låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Aktieägare vänden era ansikten mot oss och give oss frid.
I Finansmarknadens, Börsens och de heliga Aktieägarnas namn.
Amen

/Kerstin

« Föregående sidaNästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster