april 2012


Ideologier/propaganda&Internationell politik13/04 03:12

Några sanningar om krig och vad sådana gör med dem som deltar i dem eller drabbas av dem:

War Woe: Suicide kills more US soldiers than combat

Det är detta de inte kan leva med.

iraq war: us soldier throws his medals and stars!!! and quits

/Kerstin

Länkar:
- Why I Refused to Return to Fight in Afghanistan’s Brutal Occupation, Joe Glenton, Information Clearing House 27/4 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia12/04 04:35

I TV-programmet Den arabiska våren och de sociala medierna (11/4 2012)(1)fick vi en bild av vad som hände i Libyen som var den grövsta propaganda man kunde tänka sig. Mot slutat av programmet konstaterades att nu, då kriget där ansågs vunnet, får vi anta att intervjuaren menade, var kvinnorna, som intervjuades så lyckliga för den frihet de äntligen fick erfara. Det kanske de tyckte då. Det tycks vara slut med friheten för kvinnorna i Libyen nu emellertid, åtminstone i vissa delar av Libyen om vi får tro vad som skrivs på Libya S.O.S idag och igår. Där läser vi nu att:

AL QAEDA HAVE SET UP A ”MORALITY” ARMED MILITIA IN LIBYA, calling themselves ”A Commission for the promotion of virtues and prevention of vice”!!!! What does that mean?? They now institutionalised their regular harrassment and beating of people on the streets who do not comply with Sharia laws! Who gave them this power?? Now girls can not go outside if they are not accompanied by the member of the family!?! Are they cattle?? Girls dont know how to walk by themselves!!?? We need to carry family documents and marriage certificates with us wherever we go!!?? WHAT WAS THIS ”REVOLUTION” ABOUT!!??? What a hypocrisy!! Drunk and drugged Islamist fighters are imposing Sharia on the streets with their guns!! Who are they to tell me what is right and what is wrong, what is moral and what is not, what is virtue and what is vice, WHO ARE THEY TO PUNISH ME FOR THIS?? What gives them this moral power?? This is a face of new Libya?? I AM SICK OF THIS!! (2)

(Min översättning: Al Qaida har organiserat en beväpnad milis som ska vakta moralen i Libyen. De kallar sig ”En kommission för gynnande av dygd och förhindrande av synd”!!!! Vad menas med det?? Jo de insititutionaliserar nu sitt regelmässiga trakasserande och misshandlar folk på gatorna som inte ser ut som de ska enligt Sharialagarna! Vem gav dem denna makt?? Nu kan flickor inte gå ut om de inte åtföljs av medlemmar i deras familjer!?! Är de boskap?? Flickor kan inte gå själva!!?? Vi måste bära med oss dokument och äktenskapsbevis vartän vi går!!?? Vad handlade den här revolutionen om!!??? Vilket hyckleri!! Fulla och drogade islamistiska krigare tvingar på oss Sharia på gatorna med sina gevär!! Vilka är de att tala om för mig vad som är rätt och vad som är fel, vad som är moral och vad som inte är det, vad som är dygd och vad som är synd, VILKA ÄR DE ATT STRAFFA MIG FÖR SÅDANT?? Vad ger dem denna moraliska rätt?? Detta är det nya Libyens ansikte?? JAG MÅR ILLA AV DETTA!!)

Dagen dessförinnan kunde man läsa en beskrivning om hur det kan gå till:

And the same militia saw a man and a women driving in a car and asked a man ”who is the women with you” he said ”it’s my wife”, they asked him to prove it by showing them their family papers, so he called his brother and asked him to bring it, but they didnt care to wait for it, and they started beating him in front of his wife, and when the family papers arrived and they saw that she was really his wife the militia leader said we didn’t know and that we are only doing our job by enforcing Sharia law.(3)

(Min översättning: Och samma milis såg en man och en kvinna i en bil och frågade mannen ”vem är kvinnan som sitter med dig i bilen” han sade ”det är min fru”, de begärde att han skulle bevisa det genom att visa deras familjehandling så han ringde till sin bror och bad honom komma med papperen, men de brydde sig inte om att vänta på det utan började misshandla mannen inför hans fru och när familjens papper kom och de såg att kvinnan verkligen var mannens fru sade milisledaren att det kunde vi inte veta och vi gjorde bara vårt arbete, att införa Sharialagen.)

Det här inte är något som påbjudits av regeringen, säger man i Libya Herald.(4) Så vi får väl anta att det här bara är ett utslag av det faktum att oordningen i Libyen är total och att alla möjliga miliser får för sig att de ska inrätta egna lagar och kan behandla människor precis som de önskar.

Å andra sidan vet vi ju att Jalil, ledaren för NTC, har sagt att Sharia ska gälla i Libyen i framtiden och att han sagt att polygami ska tillåtas igen eftersom det är tillåtet enligt Koranen.(5)

Sen får man väl hoppas att de libyska krigare som hjälper oppositionen i Syrien just nu, inte bestämmer sig för att samma lagar ska tillämpas i Syrien när Assad avsatts, med hjälp av Västmakterna m.fl. och demokrati har införts där. Kvinnor i sekulariserade samhällen, som ju Libyen var och Syrien fortfarande är, som varit vana vid att ha samma rättigheter som män, åtminstone på papperet, brukar inte uppskatta sådana här inskränkningar i deras personliga friheter och vi brukar inte heller härhemma anse att sånt här är demokratiskt. Vi anser inte att det är demokrati när hälften av en befolkning tvingas underordna sig sådana här regler.

Att det bildats några fackföreingarna i Libyen sedan Ghadafi lynchades och Libyen ”blev fritt” har jag emellertid inte kunnat finna några uppgifter om men det kanske har hänt någonstans.

/Kerstin

Länkar
1) Den arabiska våren och de sociala medierna, Kunskapskanalen 11/4 2012, SVT-Play  (till filmen)
2) Libyan Resistance News : 10.04 -11.04.2012. Libya s.o.s. 10/4 2012
3) Libya News : AL QAEDA MILITIAS BEATING LIBYANS WHO DONT COMPLY WITH SHARIA LAWS.  Libya s-O-s. 8/4 2012
4) Salafists tell women to cover up. Ashraf Abdul Wahab, Tripoli, Libya Herald 9/4 2012
5) Hinting at an End to a Curb on Polygamy, Interim Libyan Leader Stirs Anger, The New York Times 29/10 2011

- ”Syrierna vill ha demokrati – inte utländsk inblandning”. Exilsyrier i Sverige fördömer internationell komplott, Proletären 15/2 2012
Läs gärna denna intervju i Proletären, med den syriske flyktingen Saliba Mourad, bosatt i Sverige sedan 20 år. Det är mycket märkligt att våra svenska media inte hittat en enda syrier i Sverige (eller ens i Syrien,) som är emot USA:s/Natos och legoknektarnas i Syrien försök att starta ett storskaligt inbördeskrig där. De finns ju och är inte så få. Och sedan kan man läsa mer här:
- Syriska invandrare hotas av ”rebeller”, Hans Öhrn, Nyhetsbanken 7/2 2012 (Citat: Bashar al-Assad skulle förmodligen vinna om det hölls fria och demokratiska val i dag, anser han och får stöd av en nyligen gjord opinionsundersökning av en stiftelsen The Doha Debates, som finansieras av kungafamiljen i Qatar, Assads kanske värsta vedersakare i området. Undersökningen visade att 55 procent av syrierna stödjer Bashar al-Assad. Stiftelsen har inte gjort mycket för att sprida resultatet, utan gömt undan nyheten i en notis på sin hemsida. Det är heller inget som svenska medier har rapporterat om, trots det intensiva fokuset på Syrien och Bashar al-Assad.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia11/04 19:34

Hör på eftermiddagen en journalist på Ekot fråga om Syriens regim kommer att respektera eldupphörvillkoret i Kofi Annans fredsplan eller om den kommer att bädda för ett utbrett inbördes krig?

Det är liksom inte rätt fråga med tanke på att Syriens regim var beredd att gå med på kravet om eldupphör och tillbakadragande av trupper om den fick skriftliga garantier från oppositionen om att den också skulle respektera eldupphörkravet. Det fick den inte. Tvärtom svarade företrädare för oppositionen att de inte erkände regimen och därför inte tänkte ge ett sådant löfte.

Rätt fråga hade alltså varit: Kommer oppositionen att respektera kravet på eldpphör eller kommer den att fortsätta att skjuta och mörda och därmed att försöka framkalla ett ännu mer omfattande inbördeskrig i Syrien.

Frågan om huruvida Syrien faktiskt sköt in över turkiska gränsen och på ett flyktingläger där lämnar jag tills vidare eftersom sanningen, vare den den ena eller den andra, inte torde komma fram förrän tidigast om några veckor. Jag utesluter tills dess inte att det här är en propagandalögn av samma slag som påståendena om att Ghadafi bombade Benghazi och Tripoli i början av det våldsamma upproret i Libyen, som vi dag vet var en ren lögn. Den lögn som FN lade till grund för att besluta ge Nato klartecken att bomba Libyen. (1)

/Kerstin

Länkar:
1) US, NATO Powers intensify Threats against Syria, Bill Van Auken, Global Research 11/4 2012 (Nytillagd länk: Det här är möjligen den riktiga bilden av vad som hände vid syrisk/turkiska gränsen. Samma historia kan läsas på flera siter.)
- ”Risk för storskaligt inbördeskrig i Syrien”, SR, Ekot 11/4 2012
- Inga tecken på att fredsplan för Syrien följs, SR Ekot 11/4 2012
- Turkiet hotar med buffertzon i Syrien, SR Ekot 11/4 2012
- Syria on war footing. Believes foe Turkey may stage provocation, Aron Klein, Klein Online 11/4 2012
- Syrian deal in jeopardy as rebels refuse last-minute guarantees, Breaking News 8/4 2012
- Syria scuttles truce plan with new demands, Karin Laub, News Chief.com 8/4 2012
- Lessons of Libya for the anti-war movement, Agent of Change (Citat: A responsibility to develop our understandingA related point here is that we need to be much more clued up than we are. Ignorant humanitarians are so easily manipulated. We need a decent base level of understanding about the situations in Iran and Syria now. Part of the problem with the Libya situation was that nobody knew a bloody thing about Libya, and therefore we were so open to being manipulated by the emotional pleas and sophisticated lies of the media. There were stories about using “African mercenaries”. There were stories of using “rape as a weapon of war”. There were stories about “slaughter from the air”. Most people swallowed this nonsense because their understanding was based purely on the mainstream narrative. Don’t be caught out like that! Study Iran, study Syria; seek out different perspectives; build a decent base of understanding that you can use to filter the nonsense that comes flying at all of us every day via the global mass media. If more people don’t do this, if more people aren’t ready to actively counter the disinformation campaigns, frankly we have no hope of developing an effective anti-war strategy.)

I övrigt se länkar i förra inlägget.

Ideologier/propaganda&Internationell politik11/04 03:51

Just nu rapporteras det att Syriska armén har skjutit in över Turkiets gräns och dödat ett antal människor i ett flyktingläger där.(1)

Varför kommer jag att tänka på hur Polen anföll Tyskland (det vill säga Hitlers propagandaapparat ljög om ett sådant anfall från polsk sida för den tyska befolkningen) vilket gjorde att Hitler ”blev tvungen” att beordra en invasion och en ockupation av de fientligt inställda och farliga Polen? Kanske för att USA/Natos lögner hittills, vad gäller Libyen och Syrien, har varit av samma slag och lika gigantiska.

USA ljög, som sagt, om Iraks massförstörelsevapen och attackerade Irak på grundval av denna lögn. Västvärldens media ljög om Ghadafis bombningar av den egna befolkningen,(2) och attackerade Libyen utifrån denna lögn. Om de ljuger nu vet jag däremot inte men ljuger man ständigt så kommer alltfler mer medvetna människor till slut inte att tro på ett enda ord man säger, även om man råkar tala sanning någon gång. Jag tror idag inte på ett ord från USA/Nato när det gäller deras uttalanden om stater som USA planerat att slå sönder, behärska och plundra.(3)

Och här kommer det verkliga ruskiga vad gäller den här, av mig åtminstone tillsvidare förmodade, lögnen (eftersom den kommer från oppositionen och från Turkiet just nu då det gäller att slå ner Syrien snabbt så att Assads regim inte får en chans att genomföra det val man planerat till maj i år): Nato är en försvarspakt – fortfarande fast organisationen numer egentligen fungerar som en ren angreppspakt. Medlemmarna har förbundit sig att ingripa och försvara varje medlem som angrips. Turkiet är medlen av Nato. Påståenden om att Turkiet angripits av Syrien innebär alltså att Nato kan anse sig skyldigt att ingripa på Turkiets sida mot Syrien – så får USA/Nato sitt verkliga och önskade krig mot Syrien, det som USA planerat och önskat sedan sådär ett tiotal år. (3) Om man nu vill ha det vill säga, och inte fortsätter att föredra att arabiskt legoslödder för deras krig åt dem och betalar detta för att fortsätta att föra kriget. I det senare fallet ska man veta att en av lagoknektars viktiga belöningar alltid har varit den plundring som de kan ägna sig åt när de segrar eller rycker fram. Detta såg vi i Libyen exempelvis. (4)

Därmed över till den motsidans påståenden, som jag brukar ge en chans för att inte den ena sidan ska få stå oemotsagd som den ju får göra i våra vanvettigt ryggradslösa media: Den här gången har till och med Human Rights Watch konstaterat att  den s.k. oppositionen, som till inte ringa del består av icke-syriska jihadister, bl.a. från Libyenkriget, begår skändligheter av vidrigt slag i Syrien. Så här skriver man om det som Cecilia Uddén aldrig får eller tar reda på och som svensk radio och TV alltså aldrig rapporterar om till oss:

(New York) – Armed opposition elements have carried out serious human rights abuses, Human Rights Watch said today in a public letter to the Syrian National Council (SNC) and other leading Syrian opposition groups. Abuses include kidnapping, detention, and torture of security force members, government supporters, and people identified as members of pro-government militias, called shabeeha. Human Rights Watch has also received reports of executions by armed opposition groups of security force members and civilians. (5)

(Min översättning: Element från den beväpnade oppositionen har utfört allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, sade Human Rights Watch idag i ett offentligt brev till det Syriska Nationella Rådet (SNC. Min anm: Oppositionens ”regering”, den som USA/Nato accepterar, på samma sätt som man accepterade NTC i Libyen) och till andra ledande syriska oppositionella grupper. Brotten inkluderar kidnappning, fängslande och tortyr av medlemmar i  de (syriska: min anm.) säkerrhetsstyrkorna, regeringstrogna och mot folk som identifierats som regeringssoldater, kallade shabeeha. Human Rights Watch har också fått rapporter om avrättningar av säkerhetsmän och civila, utförda av beväpnade oppositionella grupper.)

Så fortsätter Human Rights Watch, i sin artikel, att berätta om hur de oppositionella uppför sig och uppmanar SNC, detta skämtråd upprättat av Västvärlden i Turkiet som den legitima regeringen i Syrien, att tillhålla sina styrkor att behandla tillfångatagna humant. Samma sak har man försökt få NTC i Libyen att göra, nu efter att Ghadafi är död och kriget där påstås vara över. Men eftersom NTC inte har minsta kontroll över Libyens territorium eller över de miliser som Qatar, Saudiarabien och USA/Nato beväpnade och understödde under kriget, så upphör inte våldet i Libyen – heller.

Och precis som i Libyen, där Ghadafi tidigt erbjöd sig att organisera ett allmänt val under överinséende av internationella valobservatörer och rebellerna vägrade gå med på detta, vägrar de ”syriska oppositionella” att gå med på den vapenvila som Kofi Anans fredsplan omfattar. Men väst kräver att Assad ska följa fredsplanen och dra undan sina styrkor från de städer där de finns trots detta. Samtidigt beslutar ”Syriens vänner” (!!!) i Istanbul att de ska vräka pengar över de oppositionella (*), det vill säga de legoknektar de anlitar för att kriga mot Syriens regim, och att påstå att denna regim skjuter in över Turkiets gräns. Det hela är så smutsigt att man häpnar och dessutom mår illa av att se hur Västvärldens media skriver och rapporterar om saken.

Och här kommer Sverige in i bilden, med vapensamarbetet med Saudiarabien, som Johan Westerholm skriver om på sin blogg.(6) Detta samarbete handlar helt enkelt om, föreslår han, att Sverige är en slags bulvan för USA. Vi exporterar vapen och kunnande åt USA, som inte kan göra det utan att det väcker protester i USA och kanske oro i Israel:

Orsaken varför vi står som möjlig partner till Saudiarabien inom detta (vapensamarbetet, mitt förtydligande.) är sannolikt för att USA själva inte, av inrikespolitiska skäl och i relationen med Israel, kan exportera detta. USA använder sig av oss som en mellanhand utan att få problem med kongressen. Sverige är ”trusted nation” och vi har rätt lösa tyglar, lösare än många andra NATO-länder. (6)

Sen är det ju så att svensk vapenindustri idag i stort sett ägs av amerikansk/engelska företag, inte av Sverige längre, vilket man inte heller talar så mycket om och har vi lösare tyglar än många andra Natoallierade så torde det bero på att vi är lydigare än andra. Dessutom har USA mutat Israel med ännu nyare och effektivare flygplan, om jag inte missminner mig.

För att återgå till Syrien och till den snara USA/Nato har satt Syrien och Assad-regimen i, så dras alltså snaran åt allt hårdare runt Assad och hans regim.(7) Därmed öppnar Västmaktena, i samarbete med sina, och Sveriges, antidemokratiska bundsförvanter Qatar och Saudiarabien, för samma öde för syrierna som det som drabbat irakierna sedan 2003 och libyerna sedan förra våren, förstörande av Syriens infrastruktur, inbördeskrig, slaktande av massor av människor och en ohejdad plundring, från legomilisens sida, av syriernas hem. Dessutom skapar man sig ett fördelaktigare läge för det kommande angreppet på Iran.

Om nedanvisade YouTube-film skriver Human Rights Watch:

In a second video,which appears to have been released by the FSA Al-Farouq battalion on YouTube, a person identified as a member of Air Force Intelligence based in Homs is interrogated and confesses to shooting at protesters. The detainee’s face is very badly beaten, cut, and bruised, and he appears disoriented. Written statements accompanying the video state that it was filmed before his execution, and the interrogator in the video, amid curses, asks him for his final request before dying.(5)

(Min översättning: I en annan video, som tycks ha lagts ut på YouTube av FSA Al-Farouq bataljonen, förhörs en person som sägs vara identifierad som en medlem av Militärflyget som har bas i Homs, förhörs och erkänner att han har skjutit på protesterande. Den förhördes ansikte är illa tilltygat, slaget och skuret och med blåmärken och han förefaller desorienterad. Skrivna påståenden som följer med videon säger att filmen gjordes före avrättningen och att förhörsledaren i videon, under förbannelser, frågar honom om hans sista önskan före döden.)

(utlagd 21/10 2011)

Det är sådana här oppositionella som Västvärlden tänker stärka och släppa helt lösa över Syrien. Samma typer härjar för fullt i Libyen fortfarande utan att någon i Väst bryr sig det minsta om mänskliga rättigheter eller liv i Libyen längre. Kanske ingenting att förvånas över med tanke på att tortyr numer anses självklart i alla Västländer och inte vara något att skämmas över och att även Västs regimer plundrar sina medborgare fast med andra medel.

Att jag skulle få uppleva den dagen då tortyr anses vara något självklart i Västvärlden hade jag inte trott om någon hade sagt det till mig för 30 år sen.

/Kerstin

(Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien)

Länkar:
1) Turkiet: Syrien har kränkt våra gränser, Agneta Ramberg i Jerusalem, SR-Ekot 10/4 1012 (Citat: Skotten över gränsen till Turkiet i går morse var en mycket klar kränkning från Syriens sida av gränsen mellan länderna, sade Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan för en stund sedan. Turkiet överväger nu vilka åtgärder man ska vidta i gengäld – inklusive, sade Erdogan från Peking där han är på officiellt besök, ”åtgärder vi inte ens vill tänka på.”)
2) Did Gaddaffi Bomb His Own People? NO! Airstrikes In Libya Did Not Take Place – Russian Military. Information Clearing House 1/3 2012
2) Can anyone show me PROOF that Qaddafi was bombing his own people? Yahoo Answers
2) Lybia: Human rights impostors used to spawn NATO’s fraudulent war, Mahdi Darius Nazemroaya, Voltairenet.org 17/10 2011 (Och här är det befogat med ett påpekande om att det inte presenterades ett enda bevis för de påstådda bombningar av libyer från Ghadafis sida. Det är märkligt med tanke på hur många filmkameror som presenterat material från kriget mot Libyen. Hur kommer det sig att ingen filmade bombområdena i Benghazi och Tripoli, de där som alla tidningar i Väst skrev om och som låg till grund för FN:s beslut om att Nato skulle bomba Libyen och som tolkades som att man hade i uppgift att döda Ghadafi.)
3) Tro inte på nyheterna från och om Syrien, Motvallsbloggen 11/12 2011 (med filmer där Wesley Clark berättar om amerikanska planerna på att ”ta ner” regimerna i 7 länder, bl.a. i Libyen och Syrien och en film med mannen som ljög om Ghadaffis bombningar av sin befolkning. Den andra filmen har tagits ner från YouTube.)
4) Unesco warning over Libya looting, BBC 26/8 2011
4) Libyan rebels accused of burning homes and looting Human Rights Watch says rebels ransacked medical facilities and torched houses of Gaddafi supporters, The Guardian 13/6 2011
4) Sirte residents accuse Libya fighters of looting, Reuters 17/10 2011
4) Black life is cheap in Libya, Times Live 19/9 2011
5) Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses. End Kidnappings, Forced Confessions, and Executions. Human Rights Watch 20/3 2012
6) Försvarsminister = Kamikazeuppdrag, Johan Westerholm 10/4 2012
7) Breaking News, Syria: Imperialist Powers Manipulate Syrian ”Peace Plan” to Prepare for All Out War. FSA attack military intelligence and air force base, Johannes Stern, Global Research 9/4 2012
- War crimes in Libya and the March shift, Michael Collins, Coto Report 7/4 2012
*) Imperialist Powers Manipulate Syrian Peace Plan To Prepare For War, Johannes Stern, Counter Currents 10/4 2012 (Citat: The US and its main NATO allies—France, Great Britain, Germany and Turkey—are leading the campaign to destabilize Syria. Together with the reactionary Persian Gulf monarchies, Saudi-Arabia and Qatar, they are funding and arming the so called “rebels.” During the April 1 “Friends of Syria” meeting in Istanbul, the Saudi and Qatari regimes officially announced they would put the Syrian “rebels” on their payroll, thus formalizing their status as a mercenary force of imperialism’s regional proxies.)
- Putting Syria Into Some Perspective, William Blum, Counter Currents 7/10 2012 (Citat: Assad actually appears to have a large measure of popularity, not only in Syria, but elsewhere in the Middle East. This includes not just fellow Alawites, but Syria’s two million Christians and no small number of Sunnis. Gaddafi had at least as much support in Libya and elsewhere in Africa. The difference between the two cases, at least so far, is that the Holy Triumvirate bombed and machine-gunned Libya daily for seven months, unceasingly, crushing the pro-government forces, as well as Gaddafi himself, and effecting the Triumvirate’s treasured ”regime change”. Now, rampant chaos, anarchy, looting and shooting, revenge murders, tribal war, militia war, religious war, civil war, the most awful racism against the black population, loss of their cherished welfare state, and possible dismemberment of the country into several mini-states are the new daily life for the Libyan people. The capital city of Tripoli is ”wallowing in four months of uncollected garbage” because the landfill is controlled by a faction that doesn’t want the trash of another faction.1 Just imagine what has happened to the country’s infrastructure. This may be what Syria has to look forward to if the Triumvirate gets its way, although the Masters of the Universe undoubtedly believe that the people of Libya should be grateful to them for their ”liberation”…..Regime change in Syria has been on the neo-conservative wish list since at least 2002 when John Bolton, Undersecretary of State under George W. Bush, came up with a project to simultaneously break up Libya and Syria. He called the two states along with Cuba ”The Axis Of Evil”.)

Rekommenderas också: Syrienblogg

Ideologier/propaganda&Internationell politik08/04 16:43

Nu hör vi på radion att al-Assad vägrar att dra tillbaka sina trupper från oroshärdarna om inte oppositionen ger skriftlig bekräftelse på att den också tänker avstå från våld. Det vägrar den att göra. Vi förstår att detta bl.a. beror på att oppositionen är så splittrad så att det inte finns någon enad röst som kan tala för den.

Cecilia Uddén, som rapporterar om Syrien i Ekot idag, sitter i Kairo – och vet hur det ser ut och vad som pågår i Syrien. Al Asssad vägrar att dra undan sina trupper om oppositionen inte går med på vapenvila, och det kan han inte få försäkringar om, säger hon alltså och fortsätter med:

För många inom den syriska oppositionen kommer detta uttalande som en bekräftelse på det de hela tiden sagt: det är meningslöst att förhandla med Bashar al-Assad.
Att tro på löften från denna barbariska regim är det samma som att underlätta för den att fortsätta slita Syrien i stycken och låta dess befolkning bada i blod, sa det syriska nationalrådet. (1)

Och hur många har Cecilia pratat med av dem som inte stödjer oppositionens våldsanvändning? Inte en enda på senare tid, vad jag kunnat notera. (Lägg märke till hennes ordval och hur språket i rapporteringen är noga tillrättalagt så att vi ska förledas att lägga våra sympatier på ”rätt sida”.) Inte ett ord om att oppositionen är precis lika barbarisk, kanske till och med värre. Hennes rapportering från Libyen var likadan. I det fallet förteg hon nogsamt de s.k. rebellernas illdåd och våldsanvändning redan från början, liksom deras etniska rensningar, som påbörjades en av de första dagarna av upproret i Benghazi mot Ghadafi. Hon berättade ingenting om hur de hängde och skar halsarna av svarta libyer och torterade och dödade svarta på andra sätt, både svarta libyska medborgare och invandrad svart arbetskraft. Om ”rebellernas” våld idag har hon heller inte mycket att säga, noga bestämt ingenting alls. Libyerna dödas numer av rätt folk så glöm dem, är dagens mediaståndpunkt.

Kofi Annan kräver alltså, enligt dagens radionyheter, att al-Assad ska dra undan sina trupper trots att oppositionen inte lovar att iaktta vapenvila. Tydligare än så kan det inte demonstreras att hela planen är en fälla gillrad för att senare kunna angripa och anklaga al-Assads regim för våld mot ”sitt eget” folk och för öppningar för mer av västligt ingripande, i någon form, mot den syriska regimen.

Den syriska regimen har med detta två val, att fortsätta att försöka oskadliggöra ”oppositionens” legoknektar (2) och för att få  slut på deras västligt- qatariskt/saudiskstödda våld, för att skydda oskyldiga civila syrier från dessas framfart och därmed bädda för Västpropagandan mot den syriska regimen. Det kommer då att i Västmedia heta att al-Assad blir alltmer våldsam mot sin befolkning och att gynna propagandan för de Västmakter och arabstater som vill bli av med al-Assad och Baathregimen i Syrien (som ev. försvinner på demokratisk väg i valen som ska genomföras i maj, om en majoritet av Syriens folk så önskar). Eller så drar regimen tillbaka sina trupper från oroliga områden, som Väst kräver, varmed den förlorar mer av det syriska folkets förtroende, för att den inte skyddar befolkningen mot de våldsamma legoknektar som Väst/Qatar och Saudiarabien skickar in i Syrien.

Det är med andra ord en rent djävulsk plan mot al-Assad och hans regim som Väst kokat ihop, tillsammans med de långtifrån demokratiska staterna Qatar och Saudiarabien: Ni får välja själva hur ni vill ta död på er, si eller så, för USA/Nato har bestämt att ni ska dö och att ert land ska kastas in i ett blodigt inbördeskrig och splittras upp i småbitar, säger Väst, genom Kofi Annan, i praktiken.

USA/Nato, tillsammans med sina allierade, de ”demokratiivrande” staterna Qatar och Saudiarabien, kommer, kan vi räkna med, att göra allt de kan för att ställa till samma tragedi i Syrien som de gjorde i Libyen. Västvärldens intresse för ”de mänskliga rättigheten” i Libyen har avtagit högst avsevärt sedan Ghadafi lynchades till döds. Visserligen uppmanar Väst NTC, den regering som Väst satte till i Libyen några veckor efter att oroligheterna bröt ut, att stoppa de våldsamheter och det mördande som pågår i landet fortfarande men man har uppenbarligen inget intresse av att ingripa för att rädda människor där längre. Libyerna ska alltså, förstår vi, vara glada för att de inte längre dödas eller torteras av Ghadafi och vara tacksamma för att de istället blir rånade, torterade och dödade av de s.k. rebellerna och i betydligt större skala, dödade av de miliser som fortsätter att kriga, terrorisera och avrätta oskyldiga människor.

Sak samma i Syrien nu: Hör nu syrier, ni ska kräva att inte bli dödade av er regering och istället med glädje ta emot ”oppositionens” dödande av många av er. Det är mycket trevligare för er att bli dödade av de senare än av de förra (i varje fall tycker vi i Väst att det är det). Med mänskliga rättigheter avser vi rätten att underordna er USA/Nato och att acceptera en ny regering som vi tillsätter och som lyder våra dekret och att dödas av de diktatoriska regimer eller soldater som vi stödjer, som exempelvis av Saudiarabisk militär eller polis. Hyckleriet är med andra ord rent ofantligt.

Läs mer om detta på Syrienblogg som har mycket intressant material idag – också. I inlägget där hittade jag den här filmen:

Rebels refuse regime’s demand to disarm when Assad pulls back (utlagd 8/4 2012)

Jag kan inte påstå att jag har den slutgiltiga sanningen om allt som händer i MÖ i allmänhet eller i Syrien och Libyen nu, men en oomtvistlig sanning har jag, den att USA, numer med stöd från Nato (och alltså av vår svenska regering och våra svenska media), ljuger för oss, åter och återigen, för att få vårt accepterande av de krigiska aktiviteter de vill ägna sig åt. Var och en som inser eller vet detta kan inte lita på våra västliga regeringar och på våra media. Det finns inget skäl alls att tro mer på den propaganda vi matas med från dessa än på propaganda eller uppgifter vi kan ta del av från de stater som USA/Nato är i krig mot. Vi som varit med några år har ju upplevt detta ljugande så många gånger förr:

START A NEW WAR WITH IRAN? REALLY?

/Kerstin

Länkar:
1) Vapenvila i Syrien i fara när al-Assad backar, Cecilia Uddén, Ekot SR 8/4 2012
- Obama assails Syria’s ”relentless brutality”, CBS News 4/2 2012
- Washington Admits Aiding Syrian Opposition, Veterans Today, 28/3 2012
- US Military Manipulates the Social Media, Project censored 
- Revealed: US spy operation that manipulates social media, Jaeff Jarvis, The Guardian 17/3 2012
- War crimes in Libya and the March shift, Michael Collins, Coto Report 7/4 2012
- Silence of UN, NATO’s killing of civilians & future of nations, Asian Tribune 28/3 2012
- U.N. panel documents military shopping list that helped topple Qaddafi, Colum Lynch, FP 4/4 2012  (Ciat: Though U.S. airpower proved decisive in crippling Qaddafi’s defenses, the United States maintains that it provided only non-lethal military support to the rebels. The report notes that on February 6, the United States provided the panel with a list of its contributions, including 8,000 uniforms, 8,000 boots, 5,825 load-bearing vests, 2,850 bullet proof vests, 1,975 military helmets, and ”items for defensive positions (sandbags, Hescos…).”…  While NATO acknowledged the receipt of the panel’s request for information on 25 January 2012, no answer has been provided to date.” Min anm: Nato är alltså en numer en självständig makt som ingen har kontroll över, vad det verkar. Även USA:s försvarsminister Panette tycks vara av den uppfattningen.)
- Syrian Citizens Flock to Squares in all Syrian Provinces in Commemoration of Baath Arab Socialist Party Foundation, Strategic Culture Foundation 8/4 2012
- Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien och vad Adonis säger om Syrien, Motvallsbloggen 21/3 2012
- Sveriges radios lovsång om Al Jazeera – sällsynt illa tajmad, Motvallsbloggen 9/3 2012

Senare tillagda länkar:
- NYT Insults Intelligence in Latest Syrian Op-Ed. Dear New York Times, It Takes Two to Tango. Tony Cartalucci, Land Destroyer 10/4 2012
- Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses. End Kidnappings, Forced Confessions, and Executions, Human Rights Watch 20/3 2012 (Citat: (New York) – Armed opposition elements have carried out serious human rights abuses, Human Rights Watch said today in a public letter to the Syrian National Council (SNC) and other leading Syrian opposition groups. Abuses include kidnapping, detention, and torture of security force members, government supporters, and people identified as members of pro-government militias, called shabeeha. Human Rights Watch has also received reports of executions by armed opposition groups of security force members and civilians. HRW beskriver också hr ”oppositionsgrupper kidnappar människor och begär lösensummor för dem. Artikeln rekommenderas starkt.)
- Imperialist Powers Manipulate Syrian Peace Plan To Prepare For War, Johannes Stern, Counter Currents 10/4 2012  (Citat: The current offensive by the “rebels” and the reactions of their Western backers expose the fraudulent character of the six-point peace plan that former United Nations Secretary General Kofi Annan negotiated with the Syrian regime of President Bashar al-Assad. The imperialist powers never intended to find a political settlement to the conflict, as they claimed, but sought instead to create a pretext for further provocations against Syria, hoping to organize a Libyan-style overthrow of the regime.)
- US, NATO Powers Intensify Threats Against Syria, By Bill Van Auken (WSWS.org) Counter Currents 11/4 2012
- Bogus ’Ceasefire’ in Syria as Washington Prepares War Pretext, Adam Ford, Information Clearing House 11/4 2012 (Citat: To get some idea of how absurd the Syria situation is, imagine the following scenario: The United States government is under attack by an insurgent group, which lists kidnappings and bombings in its modus operandi. The insurgents are being aided by Canada and Mexico, with Mexico planning to seize some US territory in order to create a ’humanitarian corridor’. Not surprisingly, the Obama administration tries to put down the insurgency. Sure, it is often brutal and uncaring in doing so, but when did any regime respond with passivity in the face of a guerrilla uprising? Meanwhile, threats from China and Russia have compelled Obama to agree to United Nations inspections, and finally a ’ceasefire’. But the terms of the ceasefire demanded by America’s imperialist rivals stipulates that the government forces remove themselves from towns and villages first, before the ’rebels’ stop their attacks forty-eight hours later.)

 

Ej kategoriserad06/04 12:51

knapp

Önskar
Kerstin och Dan

Historia&Internationell politik&Politik/ekonomi&Politik/EU05/04 13:52

Läser i wsws att vi åter har fått barnarbete i Europa. Exemplet som ges är Neapel där en del barn tvingats sluta i skolan för att de måste arbeta för att kunna försörja sig. Så här skriver wsws:

Die Rückkehr der Kinderarbeit ist nicht nur ein Problem in Italien. Zweihundert Jahre nach der Geburt des britischen Schriftstellers Charles Dickens, der die Folgen derartiger Praktiken eindrücklich geschildert hatte, ist die Kinderarbeit ein Problem für ganz Europa.(1)
(min översättning: Återkomsten av barnarbete är inte bara ett problem för Italien. Tvåhundra år efter den brittiske skribenten Charles Dickens födelse, mannen som utförligt skildrade denna praktik, är barnarbete ett problem för hela Europa.)

Det här är ytterligare ett tecken på hur den ”nya ekonomin”, dvs. återkomsten av den gamla utsugarekonomin, driver Europa allt längre utför stupet. För dem som kan se är det så klart att nyliberalismen gräver den Västliga högkulturens och högteknologins grav. Den varade 3-500 år, beroende på hur man ser det, och nu börjar den rasa samman på grund av de styrandes girighet, okunnighet eller illvilja, vilket det nu är fråga om.

Om Västvärldens politiker inte snabbt kommer överens om att ändra sin ekonomiska politik så kommer USA/Europa att vara U-landsområden om 100-150 år och Asien är den nya högkulturen – ja såvida USA/Nato inte sprängt hela världen i luften innan dess förstås.

/Kerstin

Länkar:
1) Steigende Arbeitslosigkeit: Die Rückkehr der Kinderarbeit in Europa, wsws.org 5/4 2012

Infrastruktur04/04 18:23

Här fick vi i förra veckan reda på att det nu går att få snabbare bredband även där vi bor. Så vi ringde förstås och beställde ett sådant. Fjärde april ska ni ha det, utlovades det. Gissa om jag har varit spänd på att få ett snabbare bredband. Veckan har lusat sig fram och idag är det äntligen 4:e april.

Så idag har jag testat med jämna mellanrum – men inte har vi fått ett snabbare bredband inte. Det är samma lusiga nerladdning idag som det varit ända sedan vi fick bredband, med sämsta möjliga prestanda. Nu är klockan 18.20 så det torde inte bli ett snabbare bredband idag. Försöker jag titta på en video är det som vanligt – snurr, snurr, snurr, snurr, ett par meningar, snurr, snurr, snurr och hopplöst att försöka titta på videon. Snacka om besvikelse.

Tack för det löftesbrottet Telia. Som vanligt är ni inte mycket att lita på.

Tillägg 5/4 kl. 12.10:
Hurra, det verkar som om Telia kopplat in det snabbare bredbandet nyss. Det är fantastiskt, kan plötsligt titta på en video direkt, utan påfrestande avbrott. Tack Tellia, i alla fall bara en dags försening i förhållande till löftet. Jag beredde mig på att det inte skulle bli något före påsk.

Fortsättning kl 13.25:
Sen kan man ju inte låta bli att undra vad Telia sysslar med, djävlas de bara med oss, eller är det här ett sätt att konkurrera med oss på ett osedvanligt fult sätt. Vi i området har ju nämligen redan påbörjat nergrävning av fiberkabel, i privat regi och genom bildandet av en privat bredbandsförening. Kostnaden för oss som gått med har nu inte varit försumbar och ju fler som går med i föreningen desto billigare blir det för alla.

Med den här nya möjligheten att få detta bättre bredband, som vi tecknade oss för här, direkt via Telia istället, minskar förstås motivationen för andra i trakten att gå med i föreningen, vilket leder till fördyrande för oss som gått med från början och som betalat in en bra slant till utbyggnaden redan. Kunde Telia öka hastigheten så här enkelt, varför har företaget inte gjort det tidigare? Innan vi känt oss tvingade att lägga ut en stor summa pengar själva på att få det snabba bredband som storstadsbefolkningarna har fått utan dessa stora extrakostnader?

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik04/04 03:31

De intervjuer vi ser i filmen nedan gjordes tre veckor in i andra Irakkriget. Intressant idag, att höra vad de neo-konservativa i USA sade då. Filmen presenteras så här på YouTube:

BBC Panorama investigates the ”neo-conservatives”, the small and unelected group of right-wingers, who critics claim have hijacked the White House.
(Min översättning: BBC Panorama undersöker de neokonservativa”, den lilla icke-demokratiskt valda gruppen av högerpersoner som kritiker hävdar har kidnappat Vita Huset.)

Karl Rowe, en av de neokonservativa i USA och som nämns i filmen, är en god vän till Carl Bildt förresten, sedan många år. Det var den här gruppens agenda, och ivrande för krig mot Irak, som Carl Bildt lobbade för och det här kriget han ville att Europa skulle delta i. Vi har en utrikesminister som går i takt med de här herrarna alltså.

The War Party-Panorama-BBC (utlagd 8/8 2011, sänt i BBC 2003)

(Tack o för tipset)

Ja, vi vet ju nu, nio år senare, hur det gick. Irakierna är visserligen av med Saddam Hussein men till priset av någon miljon döda, fler människor torterade än någonsin, ett par miljoner som flytt landet, infrastrukturen söndertrasad, ingen pålitlig el eller pålitlig vattenförsörjning, sjukhus sönderbombade, inbördeskrig och ständiga bombattacker. Det har inte gått bättre i Afghanistan, Libyen är samma fall idag som Irak och USA/Nato har producerat ett enormt hat i MÖ, gentemot både USA och Europa. Och idag försöker USA, tillsammans med sina nyfunna krigsvänner i Qatar och Saudiarabien åstadkomma samma elände i Syrien. Så här skriver American Everyman 2/4:

In spite of the fact that Assad has agreed to a new peace plan with the so-called “rebels” in Syria, with a smile on her face reminiscent of the crazed glee she showed after Gadhafi was brutally murdered in Libya, Hillary Clinton answered questions dutifully read by an ABC “reporter” after her Orwellian named “Friends of Syria” conference yesterday.
She made it perfectly clear that the Obama administration’s position was regime change no matter what. Don’t forget, Syria just implemented serious reforms in the country a few months ago and are holding free elections in a couple weeks. None of that matters to the democracy hating Clinton crew. The LAST thing they want to see is the people of Syria vote for keeping Assad after all their propaganda and terrorist mercenary efforts to destabilize the country.(1)
(Min översättning: Trots det faktum att Asssad har accepterat den nya fredsplanen med de s.k. ”rebellerna” i Syrien,  svarade Hillary Clinton, med ett flin som verkade vara en rest av den galna min som hon visade upp efter det brutala mordet på Ghadafi, på de frågor som pliktskyldigast lästes upp av ABC:s ”reporter” efter gårdagens konferens, som i Orwellskt anda döpts till ”Syriens vänner”.
Hon gjorde det fullständigt klart att Obamaadministrationens ståndåunkt var regimförändring under alla omständigheter (min kursivering). Glöm inte, att Syrien just inplementerade seriösa reformer i landet för ett par månader sen och att man ska hålla fria val om några veckor. Inget av detta spelar någon roll för det demokratihatande Clintongänget.  Det sista de vill se är att det syriska folket röstar för att behålla Assad efter all den propaganda och alla legoterroristernas ansträngningar att destabilisera landet.)

Och längre ner i artikeln:

“She met with the Syrian National Congress today to discuss how to document evidence of the atrocities for future investigations or trials in international criminal courts.” ABC News (1)
(Min översättning: ”Hon träffade Syrian National Congress idag och diskuterade hur de skulle dokumentera brott för framtida undersökningar eller rättegångar i internationella brottsmålsdomstolar.” ABC” News)

Och i Libyen, hävdar Libya S.O.S. bombar NTC, USA/Natos tillsatta regering, människor i städerna Jamil and Zuwara. Men det kanske inte gör något för NTC består ju av USA:s/Natos skitstövlar. (2)

/Kerstin

Länkar:
1) Obama Takes a Page from Reagan – Free Syrian Army are Now His Contras, Willy Loman, Amerikan Everyman 2/4 2012
- Libyan Resistance News: NTC bombed cities in Libya today! Libya S.O.S  3/4 2012
Irak igår – Libyen idag? Motvallsbloggen 30/8 2011
- Libya: What the Intervention Has Wrought, Rajan Menon,Huffington Post 2/4 2012

Lästips:
Lästips Libyen, Björnbrum 3/4 2012
- Lästips Syrien, Björnbrum 2/4 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik01/04 04:46

Tillägg 2/4 kl. 00.25: Nya länkar nederst, samt citat i dessa.

Nedanstående video, som handlar om R2P, Responsibility To Protect, presenteras så här:

As the world recovers from one humanitarian peace bombing in Libya, and braces for another possible intervention in Syria, many are now asking how it is that the so-called liberal left have become cheerleaders for the very wars of aggression they once pretended to deride. As long-time investigate reporter Pepe Escobar explains, an obscure international doctrine called Responsibility To Protect or R2P has been the main tool for shaping this new paradigm for the continuation of NATO’s imperial power grabs around the world.

(Min översättning: När nu världen återhämtar sig från en humanitär fredsbombning i Libyen, och förbereder sig för en möjlig intervention i Syrien, frågar sig många hur den så kallade liberala vänstern kunde bli hejarklack för de krig den en gång låtsades bekämpa. Som, den sedan länge verksamme undersökande reportern, Pepe Escobar förklarar, så har en skum internationell doktrin kallad Responsibility To Protect (Ansvar att skydda) eller R2P varit det huvudsakliga verktyget för att forma det nya paradigmet för en fortsättningen på Natos imperialistiska maktanspråk runtom i världen.)

R2P: Imperial Conquest by Another Name (utlagd 26/3 2012)

Man är benägen att hålla med den kommentator på YouTube som menade att R2P i själva verket står för Right to Plunder.

/Kerstin

Rekommenderad läsning:
- Lessons of Libya for the anti-war movement, Agent of Change
- On the Ashes of a Nation (the fragmentation of Libya), resisting4ever 28/3 2012
- Hypocrisy Of Humanitarian Aid To Syria, Dr. Elias Akleh, Countercurrents.org 26/3 2012 (Citat:

Syrian citizens have the right to demonstrate peacefully demanding change in their government. Unfortunately the so-called Syrian opposition was not peaceful and was not political. It did not offer any political program and refused to negotiate with the ruling regime. It also rejected the new constitution that guaranteed democratic reform. They have turned armed terrorists whose goal is to topple the regime by force rather than reform it. Opposition is always political and never calls for armed struggle otherwise it becomes a coup. Some western and Arabic countries hijacked the demonstrations, and turned them militarized in an attempt to topple Assad’s regime. Foreign fighters; Lebanese, Libyans , Iraqis, Qataris, Saudis, Turkish, French, and American , were sent to Syria to train and arm rebels, who call themselves “Free Syrian Army” This armed militias are divided among themselves in different groups under different leaderships with different goals. They have occupied neighborhoods by force , destroyed oil pipelines, bombed bridges, car-bombed government buildings, ambushed Syrian security forces, and massacred pro-Assad citizens, at times whole families…..Syrian Assad’s regime has responded positively to his people’s demands, accepted Arab League’s resolutions, received international monitors, offered political negotiations through Russian mediation, offered a new constitution in a referendum to the people, and announced new parliamentary election on May 7 th . Yet arms are still flowing into the country.)

- The Position Of The Arab Left In The Syrian Crisis, Dr Salim Nazzal, Countercurrents.org 28/3 2012 (Citat:

Syria defied the Us in Iraq and much of the support to the Iraqi resistance came from Syria. It supported the Palestinian resistance movement and allowed it to operate politically in Syria with relative freedom, and supported the Lebanese resistance against the Zionist occupation. All these are undeniable facts despite the attempt of the opposition to underestimate it obviously to delegitimize the regime. And the regime in its turn accuses the opposition in getting support from the enemies of Syria like Israel to delegitimize the opposition. Om vänstern i Syrien, som inte hade något att invända mot protesterna i Egypten och Syrien: All Arab left wing was united in supporting the revolutions in both countries.
Men: It was obvious from the very beginning that the Arab left have a problem of how to respond to the Syrian protests. They bring the example of Iraq to support their argument that the western intervention lead only to more problems. And they are increasingly skeptical towards the role of the islamists in the Syrian revolution believing that the success of the Islamists would mean the end of the secular nature of the Syrian state.
They argue that if the regime has made some gestures towards Israel the western pressure would not have been the same. Besides they link it with the Israeli continuous threats to attack Iran accused to intend to develop military nuclear power. For them the plan to weaken Syria is a part of an overall plan to attack Iran and to divide Syria into several states for the benefit of the Zionist state which never conceal its intention to play off the social fabric of Arab societies with the aim to put the region into endless conflict.
In the view of this trend the political compromise is the best solution which stops the conflict and opens up towards gradual and peaceful change especially after the change of the Syrian constitution which ends the domination of the Bath party.)

- U.S. prepares basic plans to attack Syria, The Washington Post, 7/3 2012
- In Wake Of Syria Peace Plan, US Steps Up Bid For Regime-Change, Bill Van Auken, wsws.org 29/3 2012 (Kofi Annans 6-punktsfredsplan är inte, vad jag kunnat se, offentliggjord. Men av den här artikeln att döma handlar det nu, för Västmakterna, om att i första hand ena oppostionen, som är mycket splittrad och då får man problem  med kurderna och Turkiet, så:

A statement affirming the national rights of the Kurdish people, who constitute up to 20 percent of the Syrian population, was unacceptable to the leadership of the SNC, not to mention its Turkish sponsors. The Turkish government is waging its own bloody war against the Kurds inside Turkey, which has claimed some 40,000 lives since 1984.

The Erdogan government cannot accept an affirmation of constitutional rights of Syrian Kurds—a population that fled Turkish oppression between the 1920s and 1940s—for fear that it would strengthen the struggle of Kurds inside Turkey.

Washington has no intention of interceding on behalf of the Kurds. Erdogan boasted after his meeting with Obama in Seoul that it was “pleasing to see the United States at our side in the fight against the [Kurdish] separatist terrorist organization.” He said that Obama had promised to provide Turkey with Predator drones to aid in suppressing Kurdish opposition.

…………..

The official also called on the Free Syrian Army to stop operating as “gang-like” groups and subordinate themselves to the SNC.

A chilling indication of the character of these “gangs” was provided by the German news magazine Spiegel’s web site, which profiled the activities of a group of Islamist fighters who had held the Baba Amr neighborhood in the city of Homs before it was retaken by Syrian security forces.

The magazine interviewed several of these fighters in the Lebanese city of Tripoli. One of them, Hussein, said that he had been a member of a “rebel” death squad assigned to the execution of captured government soldiers and other perceived supporters of the Assad regime or those believed to be spies or traitors. He was quoted in the report as saying that he himself had decapitated four Syrian army soldiers with a knife.

He also reported that other “rebels” were assigned to an “interrogation squad” that tortured their captives until they confessed to crimes.

A second Free Syrian Army fighter, Abu Rami, said that the group had executed 150 men as of last summer, roughly 20 percent of its prisoners. “Moreover, when we realize that a Sunni is spying on us, we hold a brief trial for him,” he added, saying that another 200 to 250 people had been executed on this basis.

Mycket tyder på att den här planen endast är ämnad att fungera som en fälla för Assad-regimen och vad denna än tar sig för, så kommer Västvärlden och de ”erkänt demokratiska staterna” och västallierade, Qatar och Saudiarabien, att se till att regimen faller och samma våldselände utbryter i Syrien som man nu ser i Libyen, men som inte rapporteras om i våra stora media. Nu är ju den hemska Ghadafi borta så nu spelar det inte någon roll att många fler mördas och torteras där än som var fallet under hans regim.)

- America’s Love Affair With Terrorism,  Soraya Sepahpour Ulrich, Countercurrents.org 30/3 2012
- Rebels March Into New Libya With a Hangover, Rebecca Murray, IPS, 31/3 2012 Citat:

(The U.S. Army Command (AFRICOM) has an increasing presence across the region. ”We’re looking for ways in which we can be helpful,” says AFRICOM commander Gen. Carter Ham.

”I think the Libyans and U.S. would like to see improvements in Libya’s border security infrastructure, and there is a real need to develop some sort of border security force to provide the training and the equipment.

”Libya in general is part of AFRICOM’s sphere, and I think the Libyan government really welcomes the idea of a robust military to military relationship with the U.S.,” the official adds. ”They appreciate the value added having a strong relationship with the U.S., so we are just in the very initial phases now of figuring out what that means.)

« Föregående sida


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster